Kur ieškoti atsakymų?

Kartą pas vieną išminčių atkeliavo žmogus iš labai tolimos šalies.

Vos užėjęs į kambarį, žmogus pažėrė daugybę klausimų išminčiui..

Išminčius kurį laiką ramiai klausėsi, bet paskui sustabdė keliautoją ir paklausė:

– Kiek daug klausimų! Ar esi uždavęs juos dar kažkam?.

Keliautojas liūdnai atsakė:

– Aš labai daug metų keliavau, ir tuos klausimus užduodavau kiekvienam sutiktam išminčiui..

– Tai, ko gero, gavai daug atsakymų? Kodėl tuomet man juos vėl užduodi? – paklausė išminčius.

Keliautojas nuleido galvą:

– Aš jau nežinau, kur jų ieškoti.. Aš taip ir negavau nei vieno atsakymo.. Ir esu visiškai nusivylęs.. Galbūt, tu man padėsi?.

Išminčius pagalvojo ir atsakė:

– Į tavo klausimus atsakyti dabar aš negaliu – juk pats matai, kad atsakymų jau gavai labai daug.. Todėl.. aš pasiūlysiu tau sprendimą!

– Gerai, sutinku! – apsidžiaugė keliautojas.

Bet išminčius atsakė:

– Aš negaliu tau jo pasiūlyti tuoj pat, nes tam reikia laiko. Todėl pasilik pas mane metams, bet per tą laiką nieko neklausinėk, o tiesiog laikykis tylėjimo ir rimties. O po metų galėsi klausti..

Praėjo metai.

Visą tą laiką keliautojas laikėsi tylėjimo įžadų ir meditavo.

Vieną rytą išminčius pasikvietė jį ir tarė:

– Štai ir praėjo metai, ir šiandien aš tesėsiu savo pažadą.  Dabar gali klausti manęs visko, kas tik tau rūpi!

Keliautojas nusišypsojo ir džiaugsmingai atsakė:

– Dėkoju tau, gerasis žmogau, už tavo išmintingą sprendimą! Neįtikėtina, bet aš neturiu tau nei vieno klausimo.. Visus atsakymus per šiuos metus aš išmokau atrasti savo širdyje 🙂 !..

Autorius nežinomas, vertė ruvi.lt

Visiems gražaus savaitgalio 🙂 !

Pakilti į Aukso Amžių..

*Ilgą laiką žmonija vadovavosi kolektyvinėmis mintimis, kurios skleidė negatyvumą, arba, kitaip tariant – žemas vibracijas: priešiškumą, kovas, agresiją, konkurenciją, nelygybę, išnaudojimą, ligas, godumą, baimę ir t.t..

*Visa tai aktyviai palaikė ir iki šiol dar vis palaiko įvairiausios informacijos skleidimo priemonės iš išorės. O žmonės automatiškai tai priimdavo ir perduodavo jaunajai kartai kaip gyvenimo normą ir vienintelį įmanomą gyvenimo būdą.

*Todėl žmonija pasuko involiucijos keliu – palaipsniui prarado gebėjimą savarankiškai mąstyti, dvasingumą ir kūrinijos dėsnių suvokimą. Žmonių sąmonė “užmigo“: žmonės nesusimąstydami kartoja tai, ką jiems diegia iš išorės ir laiko tai “savo nuomone“ arba “tiesa“.

*Kad pakiltume virš šių destruktyvių kolektyvinių minčių, turime “nubusti“, t.y., atgauti sąmoningumą ir skleisti kitokias – harmoningas, pozityvias mintis, kurios ne tik pakeis mūsų pačių gyvenimą, bet ir suteiks impulsą kolektyvinių minčių pokyčiams.

*Sąmoningumas – tai gebėjimas savarankiškai mąstyti, dėmesingumas tam, kas vyksta “čia ir dabar“ akimirkoje, aiškus veiksmų ir jų pasekmių suvokimas, atsakomybė ir gili vidinė paskata tobulėti ir kurti harmoniją visų labui.

*Tik palaipsniui išsivaduodami nuo visų primetamų šablonų, ribojančių įpročių ir stereotipų, kurie grįsti baime, mes galime “nubusti“ ir tapti sąmoningais. Atsikratydamas visų apribojimų ir kaukių, žmogus atgauna laisvę, žingeidumą ir kūrybinį potencialą.

*Intuicija ir atvirumas naujam pažinimui visada turi eiti priešakyje visų stereotipų, loginių išvedžiojimų, nuomonių ir dogmų, nes žmogus yra linkęs kurti uždaras loginio mąstymo grandines ir viską “pagal save“ prie jų priderinti.

*Tuo pačiu žmogus savo sąmonėje sukuria “blokus“, kurie trukdo priimti naują informaciją, mąstyti savarankiškai, plėsti savąjį pasaulio suvokimą ir augti dvasiškai.

*Šiuo metu vis daugėja bundančių žmonių ir vyksta ne tik žmonijos kolektyvinės sąmonės pokyčiai: palaipsniui keliamos visos Žemės, o kartu ir visos gyvūnijos, augmenijos ir visko, kas yra ant Žemės, vibracijos. Šis procesas vadinamas Pakilimu.

*Kyla natūralus klausimas – o kas gi inicijuoja Pakilimą Žemėje? Tai fotonų energija, arba – fotonų juosta, kuri sklinda iš Centrinės Saulės. Dabar visi mes esame jos veikiami- nesvarbu, žinome apie tai, ar ne.

*Kitas logiškas klausimas – o kodėl tai vyksta? Todėl, kad kūrinijoje veikia dėsniai – ciklai, kurie pradeda arba užbaigia tam tikrus procesus. Dabar Žemė ir visa gyvybė joje patyrė ir įsisavino viską, ką turėjo išmokti šioje dualioje erdvėje ir yra pasiruošusi kelti vibracijas – t.y., evoliucionuoti aukštesnėje erdvėje, su aukštesne sąmone ir naujomis galimybėmis. Tai tarsi vidurinės mokyklos baigimas ir stojimas į aukštąją mokyklą.

*Todėl Pakilimo procesą lydi daugybė sąmonės augimo, transformacijos periodų ir išbandymų (“egzaminų“), kuriuos reikia išlaikyti – išgyventi per patirtį ir pilnai suvokti, kad galėtume kilti vis naujais evoliucijos laiptais aukštyn.

*Svarbiausia pakilimo į aukštesnes vibracijas sąlyga – tai gebėjimas besąlygiškai mylėti. Besąlygiška meilė leidžia mums atrasti vidurio kelią tarp dualybės polių, atgauti dvasinę pusiausvyrą ir pajusti vienybę.

*Besąlygiškai mylėti galime tik su atvira širdimi. Tik su atvira širdimi galime pajusti ryšį ir natūraliai sąveikauti su Gamta, jausti vienybę su žmonija, visa gyvybe ir Kūrėju.

*Dvasiškai augantis žmogus supranta, kad tobulumo nėra, nes tobulėjimui ribų nėra. Todėl nėra idealių ir tobulų žmonių – yra tik amžinas augimas, o visos mūsų žinios – tarpinės į vis aukštesnį suvokimą. Mūsų evoliuciniai tikslai negali būti statiški ar užbaigti – jie keičiasi ir plečiasi, mums einant pažinimo keliu.

*Pakilimo procesą lydi pokyčiai gamtoje ir žmonių gyvenime, todėl neišvengiamai į paviršių iškyla, palengva išeina ir “išvaloma“ iš žmonių sąmonės ir gyvenimo viskas, kas jau nereikalinga, kas traukė žmoniją į griūtį ir nuopolį.

*Gimsta nauja, aukštesnė žmonijos sąmonė, kuri dėsningai pakeis ir žmonių gyvenimą. Palaipsniui išsigrynina amžinos vertybės: besąlygiška meilė, vienybė, taika, kūryba ir bendradarbiavimas.. Tai ir yra Aukso Amžius: kai visi gyvena vardan visų, kiekvieno ir visų gerovei 🙂 .

Mintys iš knygos “TAO: Pakilimo kelias“, parengė ir vertė ruvi.lt

Trumpos alegorijos

PATIKIMA APSAUGA

Užsimanė tuščiagarbis kiškis, kad lapė jo namus saugotų.

Sumeistravo būdelę. Su vilko pagalba pasodino į ją lapę.

Ir nuo to laiko į namus neužeina.

Lapė neleidžia!

************

KARTUS SALDUMAS

Uždraustas vaisius saldus.

Kol jį valgai.

Bet koks kartus pasidaro paskui!..

************

JAUNYSTĖ – SENATVĖ

Juokėsi jaunas medis iš seno kelmo.

Kol vieną dieną pats kelmu tapo!

***********

AMŽIAUS VAIKAS

Pamatė elektrinis virdulys senovinį virdulį ir nusijuokė:

– Tai kiek gi čia laiko ir jėgų reikia, kad tu užvirtum? Visai kitas reikalas aš – įjungei ir viskas!

– Ech tu, amžiaus vaike! – atsiduso senasis virdulys.- O kas iš to? Kol aš užvirdavau, žmonės taikiai, be skubos bendraudavo, ir kalbėdavosi jie apie svarbiausius dalykus gyvenime. O dabar apie ką žmonės kalbasi? Jie nesikalba, net jei tavo dėka ir atsiranda laisvo laiko…

***********

NUOSPRENDIS

Vogė kūnui,

O apvogė sielą!

***********

DUONOS SVORIS

Atliekamos duonos turi tik dosnus žmogus.

Godžiam jos visada trūksta!

************

TIESOS METAS

Viskas atvira šiandien Tiesos pažinimui.

Bet tik daugybė širdžių yra užvertos…

************

PASITAISĖ!

Atleido geras žmogus savo skriaudėjui vieną kartą.

Atleido antrą…

O trečio karto ir nereikėjo.

Žiūrėdamas į jį, skriaudėjas pats geru žmogumi tapo…

************

Autorius vienuolis Varnava, vertė ruvi.lt

Visiems gražaus savaitgalio 🙂 !