Vidinė ramybė

Ramybė – tai kuomet tau nekelia nerimo pašalinės mintys.

Kai tu nesijaudini, kad rytoj gali nutikti tai, ko tu nenori.

Kai tau nereikia eiti ten, kur tu nenori.

Kuomet tai, ką tu darai – tai ir yra džiaugsmas. 

Tai kuomet tu nustoji kontroliuoti supantį pasaulį ir supranti – jis tiesiog yra. Ir tu – tiesiog jo dalis. Ir ties tuo visi klausimai išnyksta.

Ir štai jeigu tokia vidinė ramybė pasiekta, tuomet galima ir kitiems dovanoti šią ramią, taikią, džiaugsmingą savo sielos būseną.

Padėka autoriui! Pagal Arturo Darra esė, vertė ruvi.lt

Meilės ir gerumo mums visiems 🙂 !

Balanso būsena

Kartą pažinęs balanso būseną, pažinai savo dvasią.

Yra labai unikali būsena, kurią gali įvaldyti kiekvienas žmogus, ir nors ji nelengvai pasiekiama, tačiau įvaldęs ją, kartu su ja gauna ir tam tikrą gebėjimą, kuris prilygsta gamtos jėgų pažinimui. 

Tai balanso būsena. Visų energijų ir jėgų pusiausvyra, vidinio pasaulio pusiausvyra, kuri įtakoja viską, kas su mumis vyksta išoriniame pasaulyje. Nuostabi ir stebuklinga būsena, atnešanti ramybę ir sąmoningumą kiekviename veiksme, kiekviename žingsnyje.

Būdamas balanso būsenoje, esi savo paties dvasioje, o tai yra ir vidinė ašis, ir nulinis taškas, ir pradžia, ir begalybė. Gauni tai, ką atiduodi, užpildai savo pasaulį tuo, ką pats renkiesi…

Tam, kad pažintų šią būseną ir būtų joje, žmogui reikia atrasti savyje “nulinį tašką, atramos tašką“, o suradus, laikytis to taško.

Kelias į ją kiekvienam savas, bet pradžia, be kurios nebus ir kelio, visiems vienoda – tai klausimas: “kas mes?“…

Padėka autorei! Pagal Amu Mom esė, vertė ruvi.lt

Meilės ir gerumo mums visiems 🙂 !

Lyg lotoso žiedas…

Tai didžiausias stebuklas, kad žmogus, kuriam tenka susidurti su daugybe išbandymų, sugeba, lyg lotoso žiedas, iškilti virš vandens.

Lotosas auga dumble, tačiau išlieka nepriekaištingai švarus visą savo gyvenimą.

Net jei smarkiai lyja, ir vanduo pakyla, tačiau lotoso žiedas, nežiūrint į nieką, visada išlieka virš jo. 

Lygiai tokia pati ir žmogaus dvasios prigimtis.

Pagal Mudži miniatiūrą, vertė ruvi.lt

Meilės ir dvasinio tyrumo mums visiems 🙂 !

Vidinė esmė

Kai žmogus vidinės ramybės būsenoje – jo ramybė sklinda į visus jo gyvenimo aspektus.

Kai žmogus išgyvena vidinę sumaištį ir baimę – savo veiksmais jis skleidžia sumaištį ir baimę.

Kai žmogus turi gilumines žinias ir supratingumą – aplink jį sklinda palaikymo ir pagalbos kitiems aura.

Kai žmogus neišmanymo būsenoje – aplink jį bujoja įžūlumo, savanaudiškumo ir grubumo energijos.

Kai žmogus kupinas meilės energijos – šalia jo viskas užsipildo meile.

Esmės to, kuo žmogus užpildytas – neįmanoma nuslėpti. Kaip gėlė negali nuslėpti savo aromato, taip ir kiekvieno žmogaus skleidžiama energetika parodo vidinę žmogaus būseną be žodžių.

Kai žmogus kažką daro – jis daro tai pagal savo vidinės būsenos energijos savybes.

Todėl jo veiksmai palaiko ir sustiprina tuos reiškinius pasaulyje, kurie atitinka jo vidinės būsenos esmę. 

Mintys iš paskaitų apie budizmą, parengė ruvi.lt

Meilės ir gerumo mums visiems 🙂 !

Tik tyra širdimi…

Tam, kas ieško tiesos, reikėtų išmokti atskirti nuomonę nuo tiesos.

Tiesa – vienintelė tikrovė Visatoje, ir jos šaltinis – Kūrėjas.

Tai vidinė harmonija ir visiškas teisingumas.

Nuomonė – tai tiesos interpretacija, ir jos šaltinis – žmogaus ego.

Ir jei žmogus išdidus ir susireikšminęs, jis nepamatys visoje Visatoje nieko, išskyrus savo nuomonės didybę, ir viskame ieškos savo tiesos įrodymų.

Tik tyra širdimi galima pajusti Kūrėją ir atrasti tiesą.

Autorius nežinomas, vertė ruvi.lt

Meilės ir santarvės mums visiems 🙂 !

Taika žmogaus širdyje

************

Kad pasaulyje būtų taika, reikia, kad visos tautos gyventų taikiai.

Kad tautos gyventų taikiai, reikia, kad tarp miestų nebūtų priešiškumo.

Kad miestuose būtų taika, reikia, kad kaimynai gyventų santarvėje.

Kad kaimynai gyventų santarvėje, reikia, kad kiekvieno žmogaus namuose būtų taika.

Kad kiekvienuose namuose būtų taika, reikia, kad taika būtų kiekvieno žmogaus širdyje.

Laozi

************

Taikai reikia daug didesnės stiprybės, nei karui; taika – dvasinio darbo, dvasinės jėgos išraiška. Taika gali būti pasiekta, kai pats žmogus sugeba užgesinti savyje bujojančią neapykantos liepsną, atsisakyti priešiškumo ir neapykantos pirmiausiai savyje.

Todėl kiekvienas žmogus – tarsi šviesos švyturys, kuris pradeda šviesti, išsklaidydamas tamsą savyje ir aplink save. Ir ta šviesa stipresnė ir reikšmingesnė, nei pati tirščiausia tamsa.

Nežinomas autorius

************

Priešiškai nusiteikę žmonės vadovaujasi logiškai nepaaiškinamomis ambicijomis ir idėjomis, kuriomis siekia įsitvirtinti prievartos pagalba. Kol žmonės nekenčia vienas kito, kol žudo vienas kitą – jie negali būti vadinami civilizuotais, nes jie elgiasi kaip barbarai.

Juk žmonija – tarsi vienas kūnas, vieningas organizmas, kur nėra ir negali būti priešų, nes bet kokia priešprieša kenkia visiems ir kiekvienam. Mes negalime būti laimingi, kol kenčia nors nedidelė žmonijos dalis – ta kančia slėgs mus visus.

Neskleiskime agresijos ir priešiškumo, pakeiskime tai žmoniškumu – meile, išmintimi, vienybe – jau šiandien, tuomet rytojus bus kitoks. Taika žmogaus širdyje – taika visame pasaulyje. Ir tai vienintelis kelias į visuotinę Taiką.

Turime pradėti bendradarbiauti ir veikti išvien visų labui. Nuo to priklausys visų mūsų ateitis. Tik vienybė gali pagaliau suteikti visai žmonijai geros ateities perspektyvą.

Dž. Krišnamurtis

************

Parengė ruvi.lt

Taikos, santarvės ir vienybės mums visiems!

Tiesos Grožis

Apskritai, nušvitimas – tai neįtikėtinai paprasta.

Tiesiog liaujiesi žiūrėti į pasaulį per koncepcijų prizmę ir pradedi matyti ne tai, kaip “turi būti“, kaip tave išmokė – o tai, kaip iš tiesų yra.

Yra posakis: “būkite kaip vaikai“. O kodėl – kaip vaikai?

O todėl, kad vaikai dar nieko nežino apie koncepcijas. Jie nežino, kaip viskas “turi būti“; jie mato pasaulį tokį, koks jis yra.

Žinoma, tokiu atveju subyra daugybė dalykų, kuriuos įpratome skaityti grožiu, – tačiau atgimsta peržengiantis visus apribojimus ir koncepcijas Tiesos Grožis: be rausvų, žydrų ar kitokių spalvotų akinių. Tiesiog – Grožis.

Gal net truputį apmaudu – kad viskas taip paprasta.

Taip, viskas labai paprasta. Ir kuo paprasčiau – tuo nuostabiau…

Pagal nežinomo autoriaus esė, vertė ruvi.lt

Meilės ir gerumo mums visiems 🙂 !

Tavo gyvenimo žemėlapis

Žmonės klysta galvodami, kad kažkada pamatys jau iš anksto jiems nutiestą kelią, ir tik po to jau galės leistis į kelionę.

Tačiau šis pasaulis veikia pagal visai kitokius principus.

Kelias pradeda tiestis po tavo kojomis tik po to, kai tu žengi pirmą žingsnį. Taip, tu nematai jo pilnai, ir, galbūt, aplink tamsa ir nežinomybė, bet tu turi savo širdies šviesą, kuri nušvies viską, kur tu bekeliautum.

Ir tu net nepastebėsi, kaip viskas pradės klostytis tarsi savaime, nes tu gali viską aplink keisti ir kurti savo tyru ketinimu, savo drąsa ir vidine šviesa.

Ir tuomet visas pasaulis padės tau keliauti – susiklostys palankios galimybės, atsivers reikalingos durys.

Tu nori jau paruošto tau žemėlapio, bet šiame pasaulyje nėra tokių žemėlapių. Neįmanoma įsprausti gyvenimo į kažkokius iš anksto pagamintus rėmus.

Aplinkybės, vietovės, ženklai, žmonės – visa tai gali keistis kiekvieną akimirką. Todėl jokios sugalvotos schemos negali numatyti galimų pasikeitimų, jos niekuomet nepasivys gyvenimo.

Yra tik vienas, pats tiksliausias, šio pasaulio ir tavo gyvenimo žemėlapis.

Ir tas žemėlapis – tavo širdyje 🙂 .

Autorius nežinomas, vertė ruvi.lt

Meilės ir santarvės mums visiems 🙂 !

Panašus traukia panašų

Jei žmogui nuolat rodys ir pasakos, kaip viskas blogai, tuomet ir jis pradės savo mintyse generuoti negatyvumą, nevalingai koncentruos į tai savo dėmesį, gaivins ir realizuos negatyvias situacijas, prisimindamas atitinkamas asociacijas.

O jei žmogui nuolat rodys ir pasakos apie gėrį, kreips jo dėmesį į dvasinius gyvenimo momentus, daugiau rodys gerumo, dorovės, padoraus elgesio, kultūros ir įkvepiančio meno pavyzdžių, tuomet ir jis formuos savo pasaulėžiūrą tokiu pat būdu.

Panašus pritraukia panašų.

O mūsų mintys, jausmai ir emocijos – formuoja realybę.

Todėl susimąstykime – kokią realybę mes maitiname ir palaikome savo energija, savo mintimis ir jausmais…

Autorius nežinomas, vertė ruvi.lt

Šilto ir jaukaus savaitgalio mums visiems 🙂 !

Svarbus klausimas

Žmonės dažnai sako: “Aš laisvas daryti tai, ką noriu, ir tegul kiti mane priima tokį, koks aš esu!“

Ir štai toks žmogus pradeda “veikti“: lipa per galvas, deda kojas ant stalo, šalina iš savo kelio visus, kas jam trukdo, ir net nesusimąsto, kiek piktybiškumo ir pažeidimų jo veiksmuose.

Atvirkščiai, jis net labai didžiuojasi savimi… Jis taip supranta laisvę. Tačiau net neįtaria, kad vieną dieną jis bus įvarytas į kampą, nes nei vienas veiksmas nelieka be pasekmių.

Ir bus nustebęs: “Kaip įvarytas? Kodėl aš būsiu įvarytas į kampą?“

Ogi todėl, kad sąmoningai ar ne, prisidengdamas savo laisvės išraiška, toks žmogus nuolat pažeidžia visus įmanomus bendražmogiškus harmoningos sąveikos dėsnius, o taip pat, kas yra dar rimčiau – Kūrėjo ir Kūrinijos dėsnius.

Na, juk negalima siūlyti žmonėms nuodų ir tikėtis arba reikalauti iš jų dėkingumo ir meilės tik todėl, kad “tu toks esi“…

Tokiu elgesiu žmogus labai sudarko savo pasaulėžiūrą, savo mąstymą, savo sielą ir savo organizmą. Ir todėl vieną dieną vietoje to, kad džiaugtųsi savo įsivaizduojama laisve, jis bus įvarytas į kampą.

Žmonės dažnai pasirenka šį klaidingą ir pavojingą kelią, kad įrodytų kitiems, kokie jie stiprūs, nepriklausomi ir laisvi. Tačiau jie nežino, kad anksčiau ar vėliau, bet už vykdomus pažeidimus jiems teks atsakyti, o besikaupianti atsakomybės našta vis labiau slėgs ir sekins.

Todėl… prieš pareikšdami “Nes aš toks esu!“, užduokite sau klausimą: “O koks aš esu?“…

Autorius nežinomas, vertė ruvi.lt