Brandumas

Brandus žmogus – tai kaip prisirpęs vaisius. Pavyzdžiui, kriaušė.

Kriaušė nėra ideali, bet ji nenori tapti kažkuo kitu. Nebando asmeninio tobulėjimo treningų dėka iš kriaušės pavirsti persiku.

Ji neapsimeta bananu, kuris šiandien tiesiog yra prastos formos. Nekankina savęs madingomis dietomis, kad pasiektų trešnės dydį. Nepasakoja nebūtų dalykų apie tai, kad vaikystėje ji buvo panaši į mažą mandariną.

Ji priima save kaip kriaušę. Kažkur su įtrūkimu, kažkur su kieta odele, o kažkur su itin apvaliu šoneliu. Ir, žinoma, su charakteringa kriaušės forma.

Taip ir brandus žmogus. Jis nėra idealus. Jis tiesiog jau pakovojo su savo prigimtimi, pavargo, nusivylė, priėmė, ištyrinėjo ir pradėjo naudotis tuo, kas jame įdėta.

Todėl ir atrodo harmoningai, įvairiapusiškai save išreikšdamas.

Ir tai ne tik patirties rezultatas, bet ir pasirinkimas.

Pagal Aglajos Datešidzės tekstą, vertė ruvi.lt

Gražaus savaitgalio visiems 🙂 !

Praregėjimai (64)

Vartotojiškas gyvenimas klastingas ne tik tuo, kad stambios kompanijos kaupia milijonus, girdamos būtus ir nebūtus savo prekių privalumus, bet ir tuo, kad įtakoja gyvenimo būdą, kuriame milijonai žmonių perka daug daugiau, nei jiems iš tiesų reikia ir pinigais stengiasi išsklaidyti savo nepasitenkinimą gyvenimu.

Žmonės perka daiktus tam, kad pakeltų sau nuotaiką, kad neatrodytų prasčiau už kitus, kad parodytų visuomenei savo statusą.., ir dar dėl daugelio psichologinių priežasčių, kurios menkai tesusietos su daiktų būtinybe ar naudingumu.

Idealus vartotojas – nuolat nepatenkintas, turintis daugybę norų ir visada pasirengęs juos tenkinti. Todėl jis prisirišęs prie televizijos, seka reklamos ir mados naujienas, dirba, skolinasi ir noriai moka už pramogas ir komfortą.

O svarbiausia – išlieka miglotas, bet nuolatinis nepasitenkinimas gyvenimu, nes vartotojas pastoviai nori to, ko neturi, ir jam visada atrodo, kad jam kažko trūksta.

O tai jau užburtas ratas, kuriame galima galutinai prarasti sveiką nuovoką..

************

Kaip dažnai mes girdime frazę: “Niekas niekam nieko neprivalo“.. Kokie ciniški žodžiai, prieštaraujantys ne tik logikai, bet ir žmogiškajai prigimčiai.. Juk žmonės – socialios būtybės, todėl mums visiems gyvybiškai reikalingas bendravimas.

Bendraudami mes užmezgame santykius: gimsta sąveika, ryšys, atsakomybė už savo veiksmus, atsakomybė prieš kitus žmones – o tai ir yra įsipareigojimas. Ne prievarta ar prievolė, o tiesiog sąžinės reikalas.

Patys žodžiai – bendravimas, santykiai – reiškia bendrą veiksmą, susivienijimą, sąveiką, ryšį, vienybę. Bendraudami mes darome įtaką vieni kitiems, todėl suprantame tai ar ne – bet esame atsakingi už tai, kaip mes bendraujame.

O posakį apie tai, kad niekas niekam nieko neprivalo, sugalvojo žmonės, neturintys atsakomybės jausmo ir nenorintys imtis įsipareigojimų. Galbūt, be atsakomybės tikrai paprasčiau: vietoje draugo – virtualios pažintys ir psichologas, o vietoje meilės ir artimumo – televizija, pramogos ir internetas.

Juk atsakomybei reikia brandumo ir sąmoningumo. Reikia mylėti žmones. Ir suvokti, kad visi mes esame viena, kad esame susieti nematomais vienybės saitais, už kuriuos visi esame atsakingi.

************

Pagalba žmonėms – tai mūsų žmogiškumo išraiška, tačiau kartais žmonės nežino – kaip ir kam padėti. Bet gyvename, deja, dar neidealiame pasaulyje, todėl pagalbos reikia labai daug kam.

Žinoma, galima teigti, kad “visiems nepadėsi“, kad sistema ir toliau sudaro sąlygas kančiai ir ligoms, todėl tai bus tik kova su nesibaigiančiomis pasekmėmis. Bet jei taip galvosime – tapsime nebyliais blogio šalininkais.

Kiekvienas geras darbas, palaikymas ir pagalba žmonėms didina gėrį Žemėje. Padėkime kuo galime: geru žodžiu, rūpesčiu, buvimu šalia, paguoda.. Aplankykime sergantį kaimyną, nupirkime skurstančiai močiutei maisto, atiduokime gerus,bet nereikalingus daiktus tiems, kam jų tikrai reikia.

Kartais tokia besąlygiška pagalba keičia žmonių likimus ar net gelbėja gyvybes: žmonės atsigauna, sustiprėja, atgimsta pasitikėjimas ir vienybės pojūtis. Ir štai taip – iš širdies į širdį dalinamas gėris auga ir stiprėja, o blogis – traukiasi ir mažėja..

Kiekvienas mūsų darbas, poelgis, žodis – tarsi pasodinta sėkla. Ką sodinsime – tas ir užaugs..

************

Parengė ruvi.lt

Tikros istorijos

.. Kartą tapau vienos labai geros istorijos liudininku.

Tą dieną ėjau gatve ir pamačiau nuošalėje gulintį didelį šunį, stebintį praeivius. Jis, matyt, gyveno gatvėje. Pro šalį kažkur skubėjo jaunas vyras, stabtelėjo pamatęs šunį ir pakvietė jį: “Sveikas, bičiuli, ar gyvensi su manimi?“

Šuo pakėlė galvą ir pažvelgė į vyrą, o šis nuskubėjo toliau, tik dar kartą atsisukęs šūktelėjo: “Aš rimtai, einam su manim!“

Ir šuo atsistojo! Bet nė nekrustelėjo iš vietos, ir, tarsi negalėdamas patikėti savo ausimis, stebėjo tolstantį vyrą.. Vyras tuo tarpu priėjo prie savo automobilio, atidarė dureles ir pašaukė šunį: “Ar ilgai dar tavęs reikės laukti?“

Šuo pasileido link automobilio ir per kelias sekundes atsidūrė ant galinės automobilio sėdynės. Vyras paglostė jį, uždarė dureles, sėdo už vairo ir nuvažiavo.

Štai tokia netikėta abipusė laimė..

************

Esu vyriausias iš trijų vaikų šeimoje. Turiu jaunesnį brolį ir jaunėlę seserį.

Kai buvau paauglys, dažnokai kivirčijausi su broliu ir seserimi. Vieną dieną tėvas, kuris taip pat buvo vyriausias iš vaikų savo tėvų šeimoje, pasikvietė mane pokalbiui.

Jis pasakė man: “Aš norėčiau, kad tu suprastum vieną svarbų dalyką – tu esi pavyzdys jaunėliams. Kiekvieną savo sprendimą tu priimi tris kartus: pirmą kartą už save, antrą – už brolį, kuris pasielgs lygiai taip pat, kaip tu, o trečią kartą – už seserį, kuri seks judviejų pavyzdžiu. Tavo brolis elgsis su seserimi taip pat, kaip tu elgiesi su juo, o jūsų abiejų elgesys su ja įtakos jos elgesį, kai ji bus suaugusi.“

Šis pokalbis privertė mane susimąstyti apie vyresniojo brolio vaidmenį šeimoje ir jo veiksmų įtaką mažesniems vaikams. Dabar aš suprantu savo atsakomybę – turiu būti geru pavyzdžiu savo jaunesniems broliui ir sesei!

************

Ryte skubėjau į darbą ir pamačiau tarp praeivių vyrą, kuris kažko klausinėjo žmonių, bet jie nesustodami ėjo pro šalį.. Nusprendžiau prieiti prie jo ir paklausti – kuo galėčiau jam padėti.

Pasirodė, kad tiek nedaug tereikia: jis paklausė, kaip pasiekti autobusų stotį. Tačiau kai jis pradėjo kalbėti, aš supratau, kodėl praeiviai nesustodavo – žmogus labai stipriai mikčiojo.. Bet aš kantriai išklausiau ir nurodžiau jam trumpiausią kelią.

Atvirai prisipažinsiu – kai jis nuėjo, aš pajutau vienu metu ir džiaugsmą, ir liūdesį. Džiaugiausi, kad jam padėjau, nes man patinka padėti žmonėms. Tačiau nuliūdino tai, kad niekas nesustojo jam padėti.

Bet, kita vertus, juk jis nenuleido rankų ir klausinėjo toliau, nes žinojo, kad galiausiai sutiks žmogų, kuris jam pagelbės. Jis tuo tikėjo! O tai suteikia viltį man, kad mūsų visuomenė galutinai nepaskendo cinizme ir abejingume.

************

Paauglystėje su draugais turėjome tokią tradiciją: sausio 1 dieną skambindavome atsitiktinai sugalvotais numeriais, prisistatydavome sveikinimų įmonės darbuotojais ir sveikindavome visiškai mums nepažįstamus žmones su Naujaisiais metais, linkėjome jiems gražiausių dalykų ir sakėme šilčiausius žodžius.

Žmones stebino ir džiugino tie mūsų netikėti skambučiai.. O kai jie paklausdavo mūsų, nuo ko tie sveikinimai, atsakydavome, kad pagal galiojančias vidaus taisykles negalime įvardinti sveikintojo vardo. Kaip smagu tuomet buvo suvokti, kad darome gerą darbą ir pakeliame nuotaiką žmonėms!

************

Šešioliktojo gimtadienio proga draugai padovanojo man daugybę oro balionų.. O kai gimtadienis praėjo, mes su drauge paėmėme visus tuos balionus ir nusprendėme padovanoti juos vaikams gatvėje.

Kiek džiaugsmo buvo! Ir mums, ir jiems.. Dauguma vaikučių netikėjo, kad taip paprastai gaus dovanų balioną.. Todėl drovėjosi prieiti, kol mes pačios jų neįteikdavome.

O eidamos atgal į namus mes vis sutikdavome “saviškius“ su balionėliais ir vėl džiaugėmės tos nepaprastos dienos įspūdžiais..

************

Istorijos iš interneto, parengė ir vertė ruvi.lt

Geros savaitės mums visiems 🙂 !

Vidinė Saulė

Kartais žmonės net neįtaria – kas gi ten yra jų viduje, kas sušildo jų širdį? Taip, tai toks pojūtis širdimi, panašus į tą, kurį jaučiame rankomis, kai jas laikome virš karšto laužo.

Tai va – tai mūsų vidinė saulė! Ji – gimti namai visoms pačioms geriausioms mūsų savybėms, mūsų talentams, stebuklų stebuklams, nuostabioms akimirkoms, sielos dainoms, pačioms drąsiausioms svajonėms.. Ir tai mums – kaip stipriausia ašis, kaip vilties gijos.

Ir kai visa tai ažūru perpinama mūsų mintimis, kūrybiniu polėkiu ir poelgiais, tuomet supinamas saulės rezginys, kuriame, lyg jaukioje Galaktikoje, gyvena kiekvieno asmeninė saulė…

O kokia tos asmeninės vidinės saulės spalva?

Paprastai ji būna šiltos geltonos spalvos, tarsi pirmieji vasaros ryto spinduliai, arba oranžinė, kaip gintaras, medus, apelsinas… O ypatingai gerų ir šviesių žmonių vidinės saulės spalva būna vaivorykštinė, kaip dangus po lietaus, kaip krištolinės vazos atšvaitai, kaip vaiko piešinys…

Tik gaila, kad tokie sutinkami vis rečiau… Tokie žmonės braidžioja rasa, džiaugiasi pirmuoju sniegu, apkabina medžius, nešiojasi kišenėje saują grūdų paukščiams, o rankinėje – šokoladą…

Jie augina ant palangės mandarinus, granatus ir citrinas, šypsosi atsitiktiniams praeiviams taip, kad jie net neabejoja, jog diena bus puiki. Kiemo katės, pamačiusios juos, pradeda murkti, o šunys – vizginti uodegas…

Bet kartais nutinka taip, kad vidinė saulė ima blankti… Kada? Kai žmogus nustoja mylėti ir tikėti stebuklais. Štai tuomet vidinis šilumos ir šviesos šaltinis vos rusena, bet jau nešildo. Jis gali užgęsti po sunkios netekties, dėl ilgalaikio liūdesio, dėl išdavystės, pavydo, pykčio, neapykantos…

Bet tai – pataisoma! Reikia tiesiog labai atsargiai įpūsti rusenančią vidinę saulę – rudeniniu vėju, žarstančiu lapų auksą ir rubiną; pavasariniais gelsvais pavasario žiedais; švelnia melodija; pasaka iš knygos, filmo ar gyvenimo; karšta kvapnia žolelių arbata; draugo apkabinimu; geru žodžiu; pagalba tam, kam dar sunkiau…

Vidine saule reikia rūpintis, neleisti jai užgęsti, ir ne tik savajai, bet ir tų, kurie šalia… Nes be vidinės saulės žmonės tampa abejingais, ciniškais, žiauriais ir godžiais.

Todėl tie, kas jaučia savo vidinę saulę, ne tik ją saugo, bet ir mato ją aplinkiniuose… Jie savo vidine šviesa sugeba įžiebti kitų vidinę šviesą.

Pagal Ijos Latan novelę, vertė ruvi.lt

Gražaus savaitgalio mums visiems 🙂 !

Praregėjimai (63)

Manipuliacija – tai kito žmogaus elgesio valdymas savanaudiškais tikslais. Manipuliatorius paveikia žmogaus emocijas, nes veikiamas emocijų žmogus praranda sveiką nuovoką ir pasiduoda įtakai.

Manipuliatorius visada slepia savo veiksmų tikslą. Jis niekada nepasakys tiesiogiai – ko jam reikia, bet įvairias suktais ir painiais būdais pasieks, kad žmogus pats padarys tai, ko reikia manipuliatoriui. Todėl kai tik žmogus atsipeikėja nuo visų poveikių, jis pasijunta apgautas ir prislėgtas.

Paradoksalu, bet manipuliacijos mūsų visuomenėje taip paplito, kad yra laikomos teigiamu dalyku! Manipuliacijų moko pardavėjus, menedžerius, tinklinio marketingo darbuotojus, politikus, diplomatus..

O jei tai “teigiamas“ dalykas – nenuostabu, kad ir žmonių tarpusavio bendravime apstu manipuliacijų. Ir čia dažniausiai manipuliuojama žmonių kaltės jausmu ir gailesčiu. Tačiau tokių veiksmų esmė ta pati – savanaudiškumas.

Manipuliatorius neturi jokios sąžinės graužaties, jam svarbūs tik jo tikslai. Jam kiti žmonės – tik priemonė pasiekti savo tikslą, ir kai tik jis pasiekia tai, ko jam reikia, tie žmonės jam tampa nereikalingi.

Todėl manipuliacijos yra blogis (vienareikšmiškai!), ir jų neturi būti nei visuomenėje, nei žmonių tarpusavio santykiuose. Manipuliacijos padaro bedvasiu patį manipuliatorių ir pažemina tą, kuriuo manipuliuojama. Tai visapusiška, visuotinė degradacija.

Atvirumas, skaidrumas, sąžiningumas, tiesa – manipuliacijų priešingybė. Mokykimės atpažinti manipuliacijas ir ryžtingai atsisakykime jų savo bendravime. Evoliucija – tai tiesos, meilės, vienybės, bendros kūrybos ir gerovės kelias.

************

Kaip dažnai dabar moterys piktinasi, kad nėra tikrų vyrų.. Bet jei atidžiau pažvelgsime į moteris – ar daug tarp jų yra tikrų moterų?..

Tokių, kurios myli ir palaiko savo vyrą, kurios nepalieka jo sunkioje gyvenimo situacijoje. Kurios išklauso, supranta, palaiko, ir – nutyli, jei reikia. Maistą pagamina, vaikučius auklėja, jaukumą namuose kuria ir saugo namų židinį. Nuoširdžios, išmintingos, švelnios, ištikimos..

Tikėtis tikro vyro gali tik tikra moteris. O jei ji “mergaitė“ ar “princesė“, tuomet turi tenkintis “berniuku“ ar laukti “princo“..

************

Neskubėkime. Kartais, kai situacija labai įtempta, paskubomis mes galime daug ką padaryti: trenkti durimis, įskaudinti kitą žmogų, nutraukti santykius, pasakyti žeidžiančius žodžius, pažeminti, sukelti chaosą, kritiškai pabloginti situaciją.

O tereikia truputį išlaukti, nors kelias akimirkas.. Nusiraminti ir pradėti galvoti. Ir be jokio skubėjimo, ramiai, suprasti situacijos logiką ir apgalvoti savo veiksmų planą. Kuo rimtesnė situacija, tuo ramesnės galvos reikia – tik taip gimsta teisingi, adekvatūs sprendimai.

Neskubėkime. Kartais lašelis kantrybės gali išgelbėti situaciją arba ją maksimaliai pagerinti.

************

Prieš žmonių nesąžiningumą yra aukščiausias sąžiningumas. Ir prieš jį beprasmiška išsisukinėti, teisintis ar meluoti – anksčiau ar vėliau jis tarsi bumerangas atskris atsako. Tai Aukščiausias teisingumas.

Dažniausiai skriaudžia, engia ar išnaudoja tuos, kas negali atsakyti ar pasipriešinti, todėl tyliai kenčia. Ir tai geri, o ne silpni žmonės. Jei jie negali atsakyti – tai padarys už juos kažkas kitas. Nematomas ir galingas. Aukščiausias teisingumas.

************

Jei susikivirčijome su artimais žmonėmis – tėvais, vaikais, sutuoktiniu – galvokime apie ateitį. Juk mes pykstamės su savais žmonėmis, su kuriais teks gyventi toliau ir kurie bus mūsų gyvenime. Ir po visų išsakytų piktų žodžių, kurie taip nuodija santykius, teks su jais gyventi..

Su savo artimaisiais mes susieti nematomais ryšiais. Norime to ar ne, bet mes su jais esame “viename laive“..  Ir todėl turime mokytis gyventi santarvėje, nes tų ryšių mes nenutrauksime, ir iš savo giminės “laivo“ neišlipsime. Viskas, kas vyksta “laive“ – neišvengiamai veikia mus visus.

Galvokime apie ateitį, jei iškilo konfliktinė situacija su artimaisiais. Galvokime apie tai, kaip mums visiems kartu reikės gyventi. Jei jau esame “viename laive“ – tegul tai bus meilės, santarvės ir vienybės “laivas“.

************

Parengė ruvi.lt

Gerai savaitės pradžiai :)

Pasaka apie Dienos Misiją

Gyveno kartą pasaulyje Žmogus, kuris visą gyvenimą ieškojo savo pašaukimo. Jau tiek metų praėjo.. Jis jau visai neteko vilties ir ėmė melsti Dangaus pagalbos.

Ir štai vieną stebuklingą dieną jam pasirodė nuostabus Angelas, kuris perdavė jam tokį keistą laišką: “Kad atrastum tai, ko ieškai, pradėk nuo dienos misijos. Dideli pasiekimai susideda iš mažų gerų darbų.“

Žmogus nustebęs paklausė:

– Bet kas tai yra – dienos misija?

– Šiandien aš tau padėsiu tai suvokti. Ir tu pats viską suprasi, pats visko išmoksi. Nuo šiol kiekviena tavo diena bus pripildyta gilia prasme, bus nušviesta misija, kuri tau pagal jėgas ir kuri atneš tau laimę dėl suvokimo, kad ne veltui gyveni.

Žmogus apsidžiaugė tokia galimybe: ne tik misiją atrasti, bet ir su Angelu visą dieną praleisti. Čia tai bent!

Ir nuo tos akimirkos prasidėjo stebuklai. Pirmiausiai su Angelo pagalba Žmogus išmoko vietoje barnio bendrauti sąmoningai ir pasiekti bendrą supratimą ir susitarimą.

Angelas parodė į Dangų:

– Matai dvi didžiules Dangaus Sferas, viena iš jų panaši į baltą debesį, o kita – į juodą audros debesį?

– Aha, – išsižiojęs iš nuostabos, atsakė Žmogus.

– Tai štai – tai yra Žemės Taupyklės. Baltoji – Taikos Taupyklė, tamsioji – Priešiškumo ir Karų Taupyklė. Todėl kai šiandien tu nusprendei nesikivirčyti, tu padarei didžiulį įnašą į Taikos Taupyklę.

– O, skamba didingai! Ir ką tai reiškia?

– Tai, kad šiandien Žemėje diena bus ramesnė, bus daugiau taikos ir santarvės, gerumo ir atjautos. Ir kažko blogo būtinai bus mažiau. Bus daugiau Šviesos, žmonėms bus šilčiau ir jaukiau.

– O jei aš šiandien savo šeimoje būčiau sukėlęs “karą“?

– Tai papildytų Priešiškumo Taupyklę. Ir tuomet šis “įnašas“ taptų dar viena priežastimi įvairiems mažiems ir dideliems konfliktams. Skausmo ir kančios Žemėje būtų daugiau, pasklistų pykčio virusas. Taigi, gera naujiena yra ta, kad vieną dienos misiją tu jau puikiai įvykdei. Nori tęsti toliau?

– Žinoma! Aš ir nežinojau, kad tai taip paprasta, įdomu ir smagu!

– Taip, tokia jau ji, ta dienos misija!

Tai štai. Šios stebuklingos dienos eigoje Žmogus sužinojo, kaip:

– išsklaidyti neišmanymo miglą, skleidžiant šviesias Žinias (pasidalinti geru patarimu su žmogumi, kuriam jo reikia; pasidalinti Patirtimi, paaiškinti, papasakoti);

– išravėti kolektyvinės baimės ir panikos piktžoles savo palaiminimais ir palinkėjimais. Kai dauguma žmonių bijo to paties, tai labai didelė tikimybė, kad tai ir įvyks. Bet jei dienos bėgyje linkime žmonėms gerovės, tuomet negatyvios “pranašystės“ netenka savo galios! O ko palinkėti? Kažko aktualaus. Sutikote ligonį? Palinkėkite jam geros sveikatos! Išvykstančiam – geros kelionės; nuliūdusiam – laimės; būsimai mamytei – ramaus ir harmoningo nėštumo; nuskriaustam – atleidimo; abejojančiam – išmokti išgirsti savo širdį. Gyvenimas pats parodys – ką ir kam palinkėti, ką palaiminti. Ir nuostabių įvykių bus dar daugiau, juk gėris labai “užkrečiamas“;

– sukurti energetinį imunitetą. Toje erdvėje (namuose, gatvėje, rajone, mieste ir t.t.), kur žmonės daug barasi, keikiasi, apkalbinėja, smerkia, piktžodžiauja – ženkliai smunka energetinis imunitetas, ir žmonės pradeda dažniau sirgti. Tai štai. Ištaisyti visa tai paprasta: kur reikia – nutylėti, kur reikia – padėkoti, pasakyti kažką gero, įkvepiančio, sušildančio širdį, palaikančio. Ir tos erdvės imunitetas stebuklingai ims šviesėti, žmonės pradės sveikti ir išmoks gyventi tyrame pasaulyje;

– daryti stebuklus. Kai pasitaiko situacijos, kur gali padėti tik stebuklas, svarbu išmokti kreiptis pagalbos į Dangų. Nuoširdi malda daro tikrus išgijimo, išsigelbėjimo, apsaugos, gyvenimo pasikeitimo į gera stebuklus, ir dar daug daug begalinio gėrio;

– kurti gerų darbų virtinę. Kažkam tu padėjai ryte arba dieną, ir, žiūrėk, vakarop jau su nuostaba pamatai, kad gėris sugrįžta pas tave gera nuotaika, sveikata, harmonija šeimoje, įkvėpimu, ir ne tik! Visiems žmonėms šioje gėrio virtinėje atsitinka kažkas gero!

Kai Angelui atėjo laikas atsisveikinti su savo globotiniu, jis pasakė, kad per šią dieną labai pasikeitė ne tik pats Žmogus, bet ir pasaulis aplink jį. Ir ar ne tai yra pagrindinė gyvenimo misija ir prasmė?

Štai taip tą nuostabią dieną – per dienos misijos stebuklą – Žmogus atvėrė savo pašaukimo paslaptį. Ir tai gali kiekvienas!

Autorė Nina Sumire, vertė ruvi.lt

Visiems mums šviesios, gražios, stebuklingos savaitės 🙂 ! Didindami Gėrį, mes mažiname blogį Žemėje 🙂 ..

Spalis..

Spalis žadina tave krentančių lapų šnaresiu. Net sapne girdi, kaip krenta lapai. Ir paskui visą dieną nori išsaugoti jo auksinę šviesą ir ypatingą tylą.

Tu smengi į Spalį, kaip prasmenga į sapną ar pasaką. Ištirpsti jame. Jo dangus – tai tavo akys, jo spalvos – tavo mintys, o jo tyla – tavo širdis.

Spalis tampa tavo siela, arba ji – Spaliu, ir tai jau vientisa. Lietūs nuplauna visas nereikalingas apnašas ir tai, iš ko jau išaugai.

O dangus – vis žemiau, vis arčiau – beveik apgaubia, lyg saugotų. Ir tau jau atrodo, kad tave kažkas myli. Eini šlapiais takeliais, kvėpuoji pirmu šaltuku ir jauti tą meilę, tarsi jaukią šilumą širdyje.

Spalis – tai spalvų, garsų ir kvapų koncentratas ir eliksyras. Kartus, saldus ir tirštas – kaip karštas šokoladas, taip pat sušildo ir pažadina tave gyvenimui. Jame įvyksta Būties šerdies apvilkimas pasakiškumu.

Kai po vasaros šėlsmo ir kvietimo į nežinią, dabar labiausiai norisi Sugrįžti. Į savo namus. Atpažinti ten kiekvieną daiktą ir visa širdimi pajusti ryšį su viskuo. Vėl atverti kasdieniškumą ir suvokti jį kaip savo paprastą laimę.

Klausytis, kaip užverda virdulys, tepti sviestą ant duonos ir saldžiai pasinerti į namų jaukumą: tylūs pašnekesiai, bandelė su kakava pusryčiams, pasaka prieš miegą, ar nesušalai, mielasis, ir kur gi padėjau šaliką?..  Ir pabaigti megzti pirštines.

O Spalio Stebuklas švyti auksu ir rubinu ryškiuose lapuose, pasklinda variu ant pilko asfalto zamšo, paverčia medžius gintarinėje žibintų šviesoje paslaptingais šilkiniais sodais.. Sugrąžina mums tikėjimą, kad Grožis gelbėja pasaulį. Kaip ir Meilė.

Spalis laiko tave už rankos, ir ranka jo dosni ir patikima. Ir tu vėl žinai, kaip gyventi.

Pagal Julijos Prozorovos novelę, vertė ruvi.lt

Visiems saulėtos ir spalvingos nuotaikos 🙂 !

Meilė “nemadinga“?..

Yra tiesioginis ryšys tarp žmogaus poelgių ir jo vidinės būsenos. Elgiesi teisingai – jautiesi puikiai, laisvai, džiaugsmingai. Elgiesi neteisingai – atsiranda prislėgtumas, įtampa, pyktis.

Padarei gerą darbą, pamatei nuoširdžią šypseną – ir pačiam šviesiau širdyje. Kažką aprėkei, su kažkuo susibarei – ką gi, bjauri nuotaika kelioms artimiausioms valandoms garantuota!

Atrodytų, tokia paprasta logika, bet kodėl gi tuomet pasaulyje tiek nelaimingų žmonių? Ir atsakymas lyg ir paprastas: elkis teisingai ir jausies gerai! Bet iškyla logiškas klausimas: o kaip yra “teisingai“?

Poelgio teisingumas nustatomas žmogaus pojūčiais po jo. Jei kažką padaręs jautiesi gerai – reiškia, elgiesi teisingai, o jei jautiesi blogai – tuomet elgiesi neteisingai. Ir šito neįmanoma išmokti, kaip kokių matematikos taisyklių, tai galima tik pajusti.

Vienas šviesus žmogus labai seniai pasakė tokius žodžius: “Elkis su kitais žmonėmis taip, kaip norėtumei, kad elgtųsi su tavimi.“ Ir juk iš tiesų – jei vadovausimės šia taisykle, tuomet VISKAS stosis į savo vietas.

Nori įžeisti žmogų? Pagalvok, aš tau pačiam būtų malonu išgirsti tai, ką tu nori pasakyti. Nori apgauti? O kaip pasijusi, jei apgaus tave patį? Arba, atvirkščiai – ar tau pačiam bus malonu patirti kitų meilę, rūpestį, nuoširdumą, palaikymą, dėmesį?..

Tuomet kodėl žmonija lyg užkerėta eina visai kita linkme, kodėl sėja bedvasiškumą?.. Juk akivaizdu, kad dabar žmonėms taip trūksta meilės, nuoširdaus bendravimo, palaikymo.. Tačiau aplink mes matome vartotojišką gyvenimą, skandalus, intrigas, prievartą, melą, egoizmą, priešiškumą.

Belieka konstatuoti: atėjo 21 amžius ir.. meilė dabar “nemadinga“. Nes mylintis žmogus yra viso dabartinio gyvenimo bedvasiškumo priešingybė.

Informaciniai ruporai šaukia apie kūniškas aistras, intymų gyvenimą, savimeilę, bet beveik nieko nekalba apie tyrą, besąlygišką meilę ir dvasingumą. Visuomenę nuo pat mažens moko rūpintis tik savimi, savo egoistiniais poreikiais ir pramogomis.

O vartojimo filosofija nuolat skatina pirkti vis naujus ir naujus madingus daiktus: telefonus, kompiuterius, automobilius, elitinius butus ir namus, naujausių kolekcijų drabužius.. ir užkrečia žmones neįveikiama aistra pirkti dar ir dar.

Ir mes taip susergame ta pirkimo priklausomybe, kad kartais net nesuvokiame, kodėl mes taip norime buto miesto centre už kosminę kainą, kur begaliniai transporto kamščiai ir klaiki ekologija, kodėl perkame rankinuką ar batus už mėnesio algą.. Nes reklama tvirtina, kad tai paskutinis mados klyksmas, kad tai – prestižo reikalas.

Todėl bėgdami paskui visas šitas madingas “vertybes“ mes siekiame karjeros, lipame per galvas, piname intrigas, pavydime, patiriame stresą, kovojame, įgyjame kompleksus, lendame į paskolas. Kad paskui, gyvenimo saulėlydyje apsižvalgytume ir suprastume, kad paliekame po savęs nuolat išeinančias iš mados krūvas šlamšto. Ir pajustume gilų nepasitenkinimą gyvenimu..

Bet mus taip įtraukia toks bėgimas per gyvenimą, tos kovos, aistros ir intrigos! Iš kur gi tame bėgime atsiras laiko tyrai meilei?.. Tokiose sąlygose žmonės bendrauja su kitais tik tada, kai jiems iš jų ko nors reikia arba kai galima jais pasinaudoti.

O paskui žmonės stebisi – kodėl jų gyvenime tiek nusivylimų ir liūdesio?.. O juk viskas paprasta: ką neši pasauliui, tą jis tau ir sugrąžina. Arba: ką pasėsi, tą ir pjausi..

Nori meilės? Mylėk žmones. Nori nuoširdumo? Būk nuoširdus su kitais. Nori, kad tau sakytų tik tiesą? Būk sąžiningas su žmonėmis ir nemeluok. Nori dėmesio? Būk dėmesingas. Tiesiog pradėk daryti tai, ką norėtumei matyti savo gyvenime – štai ir visa laimės paslaptis!

Tačiau tai ne egoistinis noras, o bendros gerovės siekis, nes žmogus gali būti laimingas tik laimingų žmonių visuomenėje. Prisimenate – po savo norų ir darbų turime gerai jaustis, tuomet tai teisinga! Todėl pirmiausiai reikia atsisakyti egoizmo, nes egoistas gyvena tik dėl savęs – jis nemoka besąlygiškai mylėti, nemoka gyventi dėl kitų, nemoka kurti bendros gerovės.

Besąlygiška meilė – žmones vienijanti jėga, mylėdami mes gyvename vieni dėl kitų ir visų labui. O vartotojiškas gyvenimas užgesina mūsų gebėjimą mylėti besąlygiškai ir paverčia mus šaltais, bedvasiais vartotojais materialistais.

Vartotojas nuolat siunčia pasauliui egoizmą, godumą, puikybę ir kaip atsaką gauna tą patį: jis valia-nevalia įsisuka į nuolatinio nepasitenkinimo, nusivylimo ir liūdesio ratą. Jis – bejausmis, “šaltas“ ir “kietas“, nes šilti žmogiški jausmai trukdo jo egoizmui. Meilę egoistas laiko silpnumu, sentimentalumu, senamadiška atgyvena..

Bet būtent meilė gali nutraukti šį užburtą bedvasiškumo ratą ir pažadinti žmones kurti kitokį – šviesų ir harmoningą pasaulį. Jau šiandien, jau dabar.

Todėl pradėkime kiekvienas nuo savęs: atverkime savo širdis tyrai, besąlygiškai meilei! Mylėkime – savo artimuosius, visus žmones, visą gyvybę, gamtą.. Ir meilė sugrįš ir augs, o pasaulis palengva prisipildys harmonija, džiaugsmu ir laime.

Nepamirškime: juk mes esame kūrėjai! Kurkime harmoniją, pajuskime bendros šviesios realybės kūrybos džiaugsmą 🙂 !

Parengė ruvi.lt

Šviesios savaitės mums visiems 🙂 !