Pasaka apie pasidalinusį pasaulį

Vieną dieną pasaulis pasidalino: buvo vienas – pasidarė du, o tarp jų iškilo vartai..

Viena žmonijos dalis nieko nežinojo ir žinoti nenorėjo nei apie pasidalinimą, nei apie vartus. O kita dalis prie tų vartų būriavosi: jiems buvo smalsu – kam jie ir kas už jų yra.

Žmonės laukė. Ko laukė – nelabai suprato, nes gandai sklandė įvairiausi ir labai prieštaringi.

Tačiau realybės nepaneigsi: vartai yra. Jų niekas nesaugojo, tačiau žengti pro juos niekas nesiryžo. Visi laukė.

Pagaliau iš kitos vartų pusės pasirodė senolis. Šalia vartų jis pakabino užrašą: “Naujas pasaulis. Reikalingi Meistrai naujo pasaulio sukūrimui.“

Žmonės susirinko prie šio užrašo, garsiai svarstė ir abejojo: eiti ar ne už vartų, jei eis – ką ten pamatys ir ką ten darys?..

Tačiau vis dėl to atsirado drąsiausias. Greitu žingsniu jis praėjo pro vartus ir sustojo. Palaukė šiek tiek, tačiau nieko neįvyko: žaibas netrenkė, dangiška mana nepasipylė – nieko baisaus ir nieko linksmo..

Likusieji už vartų atidžiai stebėjo drąsuolį. Jis patraukė tolyn ir sutiko anksčiau matytą senolį. Šis pasilabino ir paklausė, ką atėjūnas moka daryti.

– Senajame pasaulyje aš daug mokiausi ir praktikavau, todėl tapau Meistru, – atsakė atvykėlis.

Senolis linktelėjo, nuvedė Meistrą tolėliau ir parodė jo veiklos vietą. Bet.. ji buvo tuštutėlė!

– Jei esi Meistras – kurk! Naujasis pasaulis kol kas tėra idėjos, kurias reikia išreikšti, įgyvendinti. Būtent tam čia ir esi, – pasakė senolis.

Meistras sutriko. O senolis pridūrė:

– Gali pasilikti ir pradėti kurti, bet gali sugrįžti atgal ir papasakoti žmonėms apie tai, kas čia bus. Jei tu Meistras – žinai, ką ir kaip tau daryti.

Meistras pažvelgė atgal. Na, nėra taip paprasta palikti viską ir žengti į nežinią.. Todėl jis paklausė:

– O kas, jei aš sugrįšiu ir visą savo meistriškumą panaudosiu senajame pasaulyje?

– Ir ką gi tu ten sukursi? – šyptelėjo senolis, – Ar nepastebėjai, kad ten nebeliko vietos kūrybai? Beliko besaikis vartojimas, kur tavo kūryba bus išnaudojama ir parduodama.

Meistras susimąstė. Senolis tęsė:

– Naują pasaulį reikia sukurti. Tam reikalingi Meistrai. Tu turi senojo pasaulio patirtį, todėl gerai žinai, kas reikalinga žmonijai, o kas – ne. O kai naujasis pasaulis išryškės realybėje – susidomės ir įsidrąsins kiti Meistrai. Juk čia kuriamas geresnis, šviesesnis pasaulis. Tai įkvepia!

– Bet kaip gi aš kursiu vienas?.. – vėl suabejojo Meistras.

– Labai paprastai: tiesiog daryk tai, ką moki geriausiai, – padrąsino senolis. – Pažvelk: visi į tave žiūri iš kitos pusės, juk naujame pasaulyje viskas skaidru ir atvira. Tavo kūryba sudomins žmones, ir jie prisijungs. Na, o Meistrai bus tarsi švyturiai, nušviečiantys naująjį pasaulį.

Meistras vėl susimąstė. Juk sugrįžti atgal reiškia atsisakyti meistriškumo, kurį jis taip ilgai ugdė.. Bet ir vienam nejauku: nei pasikalbėti, nei pasitarti, nei pasiklausti.. Kaip neįprasta!

Kiek padvejojęs, jis dar sugrįžo prie vartų.

– Na, kas ten, kaip ten? – sujudo žmonės.

– Tuštuma, – atsakė Meistras.

– Mes taip ir žinojome!.. Sugrįžk pas mus! – vienu balsu kvietė žmonės.

– Ne, aš pasilieku čia kurti, – tvirtai atsakė Meistras, – ten, kur esate jūs, tai jau neįmanoma. Jei sugrįšiu pas jus – žlugs mano įgūdžiai, o aš tiesiog pražūsiu, nes be kūrybos aš jau negaliu. Aš lauksiu jūsų čia!

Žmonės nuščiuvo, o Meistras ryžtingai pasuko į naująjį pasaulį. Jis pažvelgė į tuštumą – savo kūrybinę erdvę ir pajuto didžiulį džiaugsmą: vidinė jėga liete liejosi iš širdies, o rankos ėmėsi kurti..

Tuštumoje ėmė ryškėti nuostabi realybė, kurią pamatė visi esantys anapus vartų. Pasigirdo susižavėjimo šūksniai ir pro vartus pradėjo eiti kiti Meistrai – juk meistriškumas visada trokšta išraiškos..

Ir užgimė naujasis pasaulis.. Užgimė džiaugsmingoje kūryboje, persipindamas puikiais kūriniais, iš kurių gimė daugybė kitų, kurie papildė vienas kitą ir kūrė harmoniją visų labui.

Naujasis pasaulis švietė visu grožiu ir kvietė visus bendrai kūrybai, suteikdamas kiekvienam kūrėjui erdvę ir galimybę išreikšti savo meistriškumą.

O senasis pasaulis?.. Jis tiesiog palengva išnyko, tyliai užleisdamas vietą naujajam, nes.. niekas nepalaikė jo savo mintimis ir veiksmais.

Kol žmonės gyveno senajame pasaulyje, jiems net mintis nekilo, kad galima sukurti naują, geresnį, o tuo labiau – kad tokie didingi darbai gali prasidėti nuo vieno žmogaus meistriškumo ir drąsos žengti pirmą žingsnį!

Atminkime: visi esame Meistrai, kai pažadiname vidinę Kūrėjo kibirkštį. Ir nėra nieko stipresnio už idėją, kurią atėjo laikas įgyvendinti. Naujasis pasaulis laukia savo Meistrų 🙂 !

(Pagal nežinomo autoriaus alegoriją surašė ruvi.lt)

Visiems šviesių ir kūrybingų artėjančių Naujųjų metų 🙂 !

Kokia sėkla – toks ir vaisius

Valstietis sodina dvi sėklas į tą pačią žemę. Viena sėkla – saldaus, kita – kartaus vaisiaus.

Dvi sėklos auga tokiose pačiose sąlygose.

Jos gauna tiek pat vandens, tiek pat šviesos, tiek pat oro – gamta viskuo aprūpina jas vienodai.

Ir žmogus rūpinasi jomis vienodai.

Vėliau pasirodo du mažyčiai daigeliai ir pradeda augti.

Galiausiai abu užauga ir subrandina vaisius, bet vieno iš jų vaisiai saldūs, o kito – kartūs.

Kokia sėkla – toks ir vaisius.

Juk negalime teigti, kad vieno augalo vaisiai saldūs todėl, kad gamta buvo jam gera, o kito kartūs todėl, kad gamta jam buvo atšiauri.

Abu augo vienodose sąlygose, o gamta tik padėjo išskleisti skirtingas sėklų savybes: kokia sėkla – toks bus ir augalas.

Taip ir mūsų gyvenime: koks poelgis – toks ir rezultatas, kokia priežastis – tokia ir pasekmė.

Bet mes dažnai esame neatidūs tam, ką galvojame ir darome, todėl nesusiejame savo veiksmų ir jų pasekmių.

O kai ateina laikas skinti vaisius, stebimės: kodėl jie nesaldūs, kodėl jie tokie kartūs?..

Ir vėl sielojamės, pykstame, kaltiname.. Ir vėl viskas iš pradžių, ir vėl.. sėjame tas pačias kartaus vaisiaus sėklas.

.. O juk išeitis paprasta: norime Gėrio – sėkime Gėrį 🙂 !

(Autorius nežinomas, vertė – ruvi.lt)

Visiems gražaus savaitgalio 🙂 !

Pasaka apie Mažąjį Angelą

Gyveno kartą Mažasis Angelas, kuris labai norėjo būti Dideliu. Kasdien jam pavesdavo daug smulkių užduočių, o jis svajojo apie Didelius Darbus..

Vieną dieną Vyresnysis Angelas jo paklausė:

– Kodėl tu visada toks nusiminęs?

– Kaip gi man neliūdėti, – atsakė Mažasis Angelas, – jei visi aplink atlieka svarbius, didelius darbus ir net žygdarbius, o man patiki tik mažas užduotis?..

– Tu skaitai, kad tau neskiria svarbių darbų, ir tave tai žeidžia? – nusišypsojo Vyresnysis Angelas.

– Žinoma, žeidžia! – Mažojo Angelo akyse sužibo ašaros. – Pažvelk į šios dienos mano užduočių sąrašą. Argi tai darbai?!! – mažylis parodė lapą, kuriame buvo surašyta, ką, kur ir kada jis turi padaryti.

– Kuo gi tu nepatenkintas? – peržvelgęs sąrašą, paklausė Vyresnysis Angelas.

– Tuo, kad mano darbai smulkūs ir nepastebimi, ir nėra jokio skirtumo, atliksiu juos ar ne.. O štai mano vyresnysis brolis tai dirba: visi jį giria ir sveikina, jis toks šaunuolis, toks svarbus šiam pasauliui! – nuoskaudos ašaros pabiro iš mėlynų Angeliuko akių..

– Neverk, mažyli, – pradėjo raminti jį Vyresnysis Angelas ir paglostė jo šviesias garbanėles, – man rodos, aš žinau, kaip tau padėti.

– Tikrai? – Angeliukas kaipmat nustojo verkti. – Tu man paskirsi didelę-didelę užduotį? – jo akyse sužibo viltis..

– Ne visai taip.. Tiesiog šiandien mes kartu patikrinsime tavo užduotis, ir jei jos tikrai nesvarbios – galėsi jų nevykdyti, o aš daugiau tau jų neskirsiu.

– Tikrai? – apsidžiaugė Angeliukas.

– Na, nebent pats persigalvosi ir pats to panorėsi, – labai rimtai atsakė Vyresnysis Angelas.

– Niekada!! – užtikrino Mažasis Angeliukas.

– Visko gyvenime būna, – paslaptingai šyptelėjo Vyresnysis Angelas ir paėmė mažylį už rankos. – Skrendam?

Jie greitai pasiekė Žemę. Rytas buvo puikus: saulė ką tik paskleidė savo spindulius, paukščiai sveikino naują dieną, o pievoje žibėjo rasos lašeliai..

Mažasis angeliukas akimirkai sustojo, klausydamasis lakštingalos giesmės..

Vyresnysis jį paragino:

– Puiku, kad tavo sieloje yra vietos grožiui, bet pažiūrėkime į tavo darbų sąrašą..

Ten buvo parašyta: padaryti taip, kad šviesoforo žalia šviesa degtų trimis sekundėmis ilgiau.

– Na, kas čia per užduotis?.. Kažkokia smulkmė.. – piktinosi Mažasis Angelas.

– Gerai, nevykdyk jos. Tik pažiūrėsime, kas bus, – tarė Vyresnysis.

Ir abu Angelai atsistojo nurodytoje sankryžoje. Niekas jų nematė, todėl tai nieko nestebino. Tiesa, maži vaikai juos puikiai matė – šypsojosi ir mojavo jiems, o Angelai atsakė jiems tuo pačiu..

Užsidegė žalia šviesa, ir didelis žmonių būrys patraukė per perėją. Pati paskutinė sunkiai žingsniavo senutė su dviem dideliais krepšiais. Ir štai užsidegė geltona šviesa, o ji tebuvo pusiaukelėje.

Senučiukė nusprendė pabėgėti, kol neįsižiebė raudona. Mašinos jai signalizavo, todėl ji vis spartino žingsnį, kol nesuklupo prie pat šaligatvio. Praeiviai padėjo senutei atsikelti, bet jos krepšiai liko ant kelio. Iš jų pažiro supirktas maistas, per kurį važiavo mašinos..

– Ojojoj.. kuo gi aš dabar Murziuką maitinsiu? – rūpinosi senutėlė savo katinu labiau, nei savimi..

Mažajam Angelui pasidarė gėda – juk senutei pritrūko būtent tų trijų sekundžių, kurios buvo paminėtos jo užduotyje!

– Ir dar ji išleido savaitei skirtus pinigus, – tyliai pridūrė Vyresnysis Angelas. – Žiūrime toliau. Kas ten pagal sąrašą?

Sekantis darbas buvo užrašytas toks: uždaryti langą. Angelai nuskrido į nurodytą vietą, kur stiprus vėjo gūsis atidarė langą penktame namo aukšte. O Mažasis Angelas vis dar negalėjo nurimti ir galvojo – ką gi valgys visą savaitę senutė ir jos katinas..

– Skrendam, pažiūrėsime, kas bus toliau, – paragino Vyresnysis.

Jie įsitaisė ant didžiulio medžio šakos priešais langą. Kambaryje ant stalo stovėjo narvelis su papūga. Staiga ant stalo užšoko didelis katinas ir pradėjo judinti narvelį, norėdamas pasiekti papūgą.

Jis nustūmė narvelį ant grindų, durelės atsidarė, o papūga garsiai čirkšdama išskrido ir atsitūpė ant lango rėmo. Tuo tarpu į kambarį įbėgo mažas berniukas. Pamatęs papūgą, jis pasistatė prie lango kėdę ir bandė ją pasiekti.

Dar kelios sekundės, ir vaikas galėjo iškristi, bet.. Mažasis Angelas įskrido į kambarį, švelniai stumtelėjo berniuką į vidų ir užtrenkė langą. Išgirdusi trenksmą, atbėgo vaiko mama, o vaikas su džiaugsmu puolė jai pasakoti, kaip gelbėjo papūgą..

Vyresnysis Angelas paklausė Mažojo Angelo:

– Tai vis dėl to įvykdei užduotį?

– Aš daug ką supratau.. – tyliai atsakė jis.

– Ir ką tu supratai? – nusišypsojo Vyresnysis.

– Aš supratau, kad maži darbai taip pat gali būti labai svarbūs – net jei jų niekas nepastebi!

– Tu teisingai viską supratai..

– O ar galima – aš skrisiu toliau vykdyti savo užduotis?.. – paklausė Angeliukas. – Šiandien aš turiu daug svarbių mažų užduočių!

– Skrisk, mažyli, skrisk, – pamojavo jam Vyresnysis Angelas – tavęs laukia Dideli Darbai!

(Autorius nežinomas, vertė ruvi.lt)

Visiems šviesių artėjančių švenčių 🙂 !

Pasaka apie Saulės spindulėlį

Kartą mažas spindulėlis paklausė Saulės:

– Kiekvieną dieną aš skraidau į Žemę ir šildau visą joje esančią gyvybę. Bet aš taip norėčiau sušildyti žmogaus širdį!.. Ar galiu tai padaryti?

– Žinoma! Tu gali padovanoti lašelį mano ugnies žmogaus širdžiai.. Ji padės žmogui tapti kūrėju Žemėje.

Spindulėlis labai apsidžiaugė ir lėkte nulėkė į Žemę. “Bet kaip gi aš suprasiu, kuriam žmogui reikalinga mano šiluma?“ – pagalvojo jis.

Ir staiga jis išgirdo vieno vaikino niūrias mintis: “Nieko man nesigauna, aš nieko nesugebu.. Svajojau tapti dailininku – tapau dažytoju.. Pamilau merginą, o ji į mano pusę net nežiūri..“

– Bet tu turi darbščias rankas, talentą ir jaunystę! – šūktelėjo spindulėlis ir padovanojo vaikinui savo šilumą.

Ir.. įvyko stebuklas: įsižiebusi Saulės ugnis vaikino širdyje privertė jį pakelti akis, ištiesti pečius, pajusti gyvenimo džiaugsmą ir įkvėpimą!

Jis surado stalčiuje pamirštus dažus ir nupiešė savo mylimajai gėlių puokštę..

– Kaip gražu! – apsidžiaugė mergina ir pažvelgė į vaikiną kupinomis susižavėjimo akimis.

Po to vaikinas su entuziazmu ėmėsi darbo – pabaigė dažyti vieno žmogaus namą.

Namo šeimininkas negalėjo atsistebėti:

– Jūs tikras dailininkas, o mano namas dabar – tikras meno kūrinys!

Įkvėptas vidinės ugnies ir savo mylimosios, vaikinas pradėjo piešti ir tapo dailininku. Jis tapė paveikslus, kurie džiugino šildė žmonių širdis. Pradėjo pildytis jo svajonės!

O spindulėlis laimingas sugrįžo namo..

Jis pasidalino savo įspūdžiais ir paklausė Saulės:

– Aš nežinojau, kam padovanoti tavo ugnį.. Ir dovanojau ją pirmam sutiktam žmogui. Ar teisingai pasielgiau?

– Tu padovanojai ją tam, kam jos reikėjo – tai labai svarbu. Maža to: tu patikėjai tuo vaikinu, palaikei ir padrąsinai jį, todėl jis tapo kūrėju 🙂 !

.. Taip ir mūsų gyvenime: kiekvieno širdyje yra Kūrėjo šviesa – žmogaus vidinė Saulė 🙂 !
Tik.. kartais ji priblėsta nuo gyvenimo sunkumų, arba – žmogus pamiršta, kad ją turi..
Ir pažadinti ją gali kito žmogaus vidinė šviesa, kuri ne tik sušildo žmogaus širdį, bet ir dovanojama auga 🙂 .
Todėl – dovanokime dalelę savo vidinės šviesos žmonėms! Galbūt, šalia yra žmogus, kuriam tos šviesos būtent dabar labai reikia 🙂 ?..

(Pagal nežinomo autoriaus alegoriją surašė ruvi.lt)

Visiems saulėtos nuotaikos 🙂 !

Į ateitį – su gera viltimi..

Kad žmogus būtų laimingas, jis turi turėti gerą ateities perspektyvą. Besibaigiant metams – žvilgsnis į ateitį futurologo ir išradėjo Žako Fresko akimis. Kad įžiebtume gerąją viltį ateičiai – juk mintis materiali 🙂 , o ir metų pabaiga – stebuklų metas 😉 ..

* Projektas Venera – organizacija, kuri siūlo konkretų veiksmų planą, skirtą socialiniams pertvarkymams, kurie nukreipti į taikų ir nuoseklų visos žmonijos vystymąsi. Šis projektas – 75 metų tyrinėjimų ir eksperimentų rezultatas, kuriuos atliko Žakas Fresko.

* Dabartiniai politikai nesuinteresuoti įgyvendinti šį projektą, nes jų užduotis – išsaugoti esamą sistemą ir savo padėtį, o ne įgyvendinti permainas, nukreiptas į visuotinę gerovę.

* Lūžio momentas bus socialinis ir ekonominis kolapsas – kai senosios vertybės ir valdymo metodai tampa neefektyvūs, o žmonės jau nepasitiki valdžia ir negali gyventi pagal diktuojamas sąlygas.

* Šiuolaikinė sistema – kaip vėžys organizme, kuris suėda savo šeimininką ir galiausiai žūsta kartu su juo. Ji nesugeba suteikti deramą gyvenimo lygį kiekvienam žmogui ir garantuoti gamtos apsaugą, nes pagrindinis jos tikslas ir varomoji jėga – kuo didesnis pelnas kuo mažesnėmis sąnaudomis.

* Piniginės sistemos negatyvios pasekmės: sprendimai visose sferose priimami ne žmonijos ir gamtos naudai, o kapitalo kaupimui, turtui ir valdžiai išlaikyti; daugumai žmonių tampa neprieinami gyvybiškai reikalingi dalykai: išsilavinimas, būstas, medicina, pilnavertė mityba, poilsis; visuomenė skirstoma į klases pagal ekonominę nelygybę; dauguma žmonių dirba vergišką darbą tik dėl pinigų ir t.t..

* Projektas Venera – ne komunizmas ir ne “Naujoji pasaulio tvarka“, nes juose yra pinigai, bankai, armija, policija, socialiniai sluoksniai. Ir ne utopija: projektas atrodo neįgyvendinamas tik tiems, kas žvelgia į jį per senosios sistemos šablonų prizmę.

* Pagrindinis projekto tikslas – pripažinti visus planetos resursus bendru žmonijos paveldu. Tik tai užbaigs visus negatyvius reiškinius: karus, skurdą, badą, politinę korupciją, gamtos niokojimą, nelygybę. Todėl būtina pilna visų planetos resursų inventorizacija.

* Į resursus orientuota ekonomika operuoja ne pinigais, o turimais resursais, siekiant sukurti patį teisingiausią ir efektyviausią jų paskirstymą. Visos prekės ir paslaugos bus gaunamos be mums įprastų senosios sistemos pinigų, kreditų, barterių ar kitokių skolų ar mainų formų.

* Didžiausias privalumas, kurį galėsime patirti naujoje sistemoje tame, kad laisvi nuo skolų ir baimių žmonės tampa geranoriški ir taikūs. O pašalinus sąlygas, kurios gimdo godumą, priešiškumą ir varžymąsi, mūsų gyvenimas įgaus prasmę ir mes, ko gero, pirmą kartą pajusime, ką reiškia būti Žmogumi.

* Naujojo socialinio modelio tikslas – nekurti stimulų, kurie būtų nukreipti į egoistinius tikslus – turtus ar valdžią. Naujieji stimulai skatins žmones savirealizacijai ir dvasinėje, ir materialioje sferose.

* Žmonės galės užsiimti bet kokia kūrybine veikla pagal pasirinkimą, nejausdami laisvės apribojimų ir negalvodami apie ekonominius sunkumus ar kitus faktorius, būdingus dabartinei piniginei sistemai. Kūrybinė veikla – tai veikla, nukreipta ir į žmogaus savirealizaciją ir gerovę, ir į kitų žmonių gyvenimo gerinimą ir gerovę.

* Kai išsilavinimas ir resursai bus prieinami kiekvienam be kainininko – žmonijos kūrybinio potencialo išsiskleidimui nebus ribų. Tokiose sąlygose žmonės gyvens sveikai ir ilgai, jų gyvenimas bus ryškus, įdomus, laimingas ir prasmingas. Sėkmės matas bus kūrybinių idėjų įgyvendinimas, o ne turtas ar valdžia.

* Ateities gyvenvietės ir miestai bus sklandžiai veikiančios sistemos, kuriose mokyklos, mokslo ir meno centrai, žemės ūkis, transportas, gyvenamieji namai, sveikatos ir poilsio centrai bei visų žmonių sveikas ir kūrybiškas gyvenimo būdas sudarys harmoningą visumą.

* Keisis energijos šaltiniai, kurių bus daug ir įvairių, nes žmonių išradingumui nėra ribų, ir visi jie bus švarūs, neteršiantys gamtos.

* Išnyks daugybė problemų, kurias stimuliuoja dabartinė piniginė sistema. Kai žmonių gyvenimas įdomus, kūrybingas, prasmingas, kai jame nėra dirbtinų stresų – žmonėms nereikia jokių dirbtinų stimuliatorių (alkoholio, tabako, narkotikų). O kai žmogui laisvai prieinami ir patenkinami būtini poreikiai – maisto, būsto, išsilavinimo, dvasinio tobulėjimo, kūrybos, bendravimo ir bendradarbiavimo, poilsio – išnyksta priešiškumas ir nusikaltimai.

* Aplinka formuoja žmogų. Reikia kurti tokią aplinką ir tokias sąlygas, kuriose žmogus vystys geriausias savo savybes, mokyti jį mylėti ir gerbti kitus žmones bei mūsų visų namus – Žemę. Bendri tikslai, darbas visų labui vienija žmones, o neribotas kūrybinis polėkis įkvepia augti ir tobulėti.

Mintys iš Žako Fresko paskaitų ir knygų, parinko ir vertė – ruvi.lt

Apie mūsų gyvenimą :)

* Pradedame ruoštis didžiosioms metų šventėms: atsukame svarstykles keliais kilogramais atgal 😉 .

* Vienintelis būdas nevalgyti po šešių – viską suvalgyti iki šešių.

* Ir kaip išaiškinti vaikui, kad 8 valanda ryto savaitgalį – tai gili naktis?..

* Išeiginių ypatumai žiemą: pabudau, papusryčiavau.. sutemo.

* “Dukrele, nueik į parduotuvę..“
“ O stebuklingas žodis?..“
“ Išjungsiu internetą!“
“ Bėgu!..“

* Kai namuose yra mažų vaikų, tuomet tyla – priežastis sunerimti..

* Vyro noras – įstatymas. Moters noras – įstatymo pataisa 🙂 .

* Moters amžiaus tarpsniai: jaunystė, antroji jaunystė ir – amžinoji jaunystė.

* “Tikrą vyrą“ sugalvojo moterys, kad gąsdintų juo savo vyrus..

* Ne veltui, matyt, sutuoktuvių žiedą mauna ant piršto, iš kurio ima kraują.

* Per penkias barnio minutes pažinsi žmogų geriau, nei per penkis bendro gyvenimo metus.

* Kartais naudinga patylėti, kad tave išgirstų 🙂 .

* Tyla ir šypsena – du galingi taikdariai. Šypsena – daugelio problemų sprendimų pagalbininkė, o tyla dažnai padeda išvengti problemų.

* Svarbiausia gyvenime – šeima: karjera nelauks tavęs namuose, pinigai nenuvalys ašarų, o šlovė neapkabins ir nepriglaus..

* Įdomu: kaip šampūnas, skirtas riebioms plaukų šaknims ir sausiems galiukams, supranta – kur plaukų šaknys, o kur galai?..

* Beveik 70% vairuotojų nuolat kalbasi ir barasi su navigatoriumi 🙂 .

* Šliaužiojantys labai mėgsta mokyti skraidyti..

* Jei tu iš tiesų esi stiprus – tau nereikia rodyti kiekvienam savo jėgą. Jei tu išmintingas – nerėksi apie tai ant kiekvieno kampo. Jei esi geras žmogus – apie tai liudys tavo geri darbai, o ne žodžiai.

* Kad pradėtum keistis, reikia noro, o ne pirmadienių 😉 .

* Mes galime pakeisti draugus, sutuoktinį, darbą, tikėjimą.. Bet kol nepasikeisime viduje – mes vėl ir vėl pritrauksime į savo gyvenimą tokius pačius žmones ir tokias pačias situacijas.

* Padėdami kitiems mes netampame šventaisiais. Mes elgiamės kaip normalūs žmonės!

* Kiekvienas atiduoda kitam tai, ką turi savyje. Dvasingumo jokiais protezais nepakeisi..

* Vienybėje ir mažas greitai auga, o susipriešinus ir didingi darbai išyra.

* Kapitalizmas – tai religija.
Bankai – tai bažnyčios.
Bankininkai – šventikai.
Turtas – tai rojus.
Skurdas – pragaras.
Turtingi žmonės – šventieji.
Neturtingi – nusidėjeliai.
Prekės – palaima.
Pinigai – tai dievas. (Migel D. Luis)

* Aukščiausias įstatymas – ne žmonių sugalvotos taisyklės. Aukščiausias įstatymas – Meilė ir Vienybė:
Aš esu Tu, o Tu esi aš –
Tai Mes. Kiekvienas – svarbi Visumos dalis.
Ir jei aš kenkiu Tau –
Aš kenkiu sau, kenkiu Mums visiems.
Jei aš myliu ir gerbiu Tave –
Aš myliu ir gerbiu save ir Mus visus 🙂 .

* Kuo daugiau meilės širdyje – tuo šviesesnis gyvenimas. Nekovokite su tamsa, bet įsileiskite šviesą – ir tamsa savaime išnyks.

* Jei jums pasidarys liūdna, jei pasijusite vieniši, prisiminkite, kad jūsų organizme – milijonai ląstelių, ir visos jos rūpinasi vienu vieninteliu – Jumis!

* Rytas turi stebuklingą savybę: kas benutiktų gyvenime – jis visada grąžina Viltį 🙂 ..

(Šaltinis – internetas, parinko ir vertė – ruvi.lt)

Visiems gražaus savaitgalio ir saulėtos nuotaikos! 🙂

Momentinės laimės surogatas

Alkoholio vartojimas, ko gero, labiausiai apipintas įvairiausiais mitais. Ir tai suprantama: žmonės nori (pirmiausiai – sau) pateisinti jo vartojimą. O ir jo daroma žala matoma ne iš karto..

Keli iš labiausiai mėgstamų pateisinimų: žmonės per amžius gėrė, kaip buvo, taip ir bus, nieko čia nepakeisi.. Bet ar tikrai taip buvo per amžius? Ir kodėl turi tęstis tai, kas mums kenkia?

Neseniai perskaičiau vieną labai seną budistų legendą apie alkoholio atsiradimą. Joje nepasakojama apie “stebuklingas“ jo savybes ir “naudingumą“, atvirkščiai, ji perspėja: net lašas alkoholio aptemdo sąmonę, todėl žmogus negali valdyti savo minčių, žodžių, veiksmų ir kūno, t.y., savęs ir savo gyvenimo.

Ši legenda pasakoja, kad alkoholio formulę sugalvojo piktojo demono tarnas, norėdamas įsiteikti savo šeimininkui. Mat, demonas pyko ant Dievų už tai, kad juos myli žmonės. O klastingas tarnas alkoholio dėka pasiūlė padidinti demono įtaką ir valdžią žmonėms.

Jis sugalvojo tikrą demonišką mišinį iš devynių sudedamųjų dalių, kurias sumaišius ir perskaičius prakeiksmus, gavosi nuodinga upė, kurią pavadino alkoholiu.

Kiekviena sudedamoji dalis darė savo poveikį, pvz., plėšraus balto liūto smegenys skatino agresyvumą, aršios laukinės bitės medus savo saldumu skatino pragaištingą pripratimą, nuodingos gyvatės geluonis – įžeidinėti kitus, pasiutusio šuns seilės – puldinėti kitus ir muštis ir t.t.

Pavojingiausias dalykas, anot legendos, tame, kad vietoje dieviškumo kibirkšties, su kuria gimsta kiekvienas, alkoholio pagalba žmogų užvaldo demoniškumas. Todėl susidaro sąlygos bujoti visoms įmanomoms ydoms – geriantis alkoholį netenka ramybės ir pasineria į nuodėmes.

Alkoholis suteikia daug iliuzijų: momentinės laimės, drąsos, pasitikėjimo, reikšmingumo.. Jis iškreipia realybę, todėl žmogus nesupranta – kas padoru, o kas – ne, neskiria tiesos nuo melo, nuodėmės nuo dorybės.

Todėl senasis mokymas patarė laikytis kuo toliau nuo šio demoniško nuodo, kuris palaipsniui įtraukia žmogų į beprotybę:

– žmogui aptemsta sąmonė, jis netenka savo dvasinės jėgos
– jis netenka fizinių jėgų
– protas bunka, mąstymas darosi primityvus,vystosi silpnaprotystė
– pradeda sirgti, netenka sveikatos, nes alkoholis – stipriai veikiantys nuodai
– rodo pražūtingą pavyzdį aplinkiniams
– praranda žmogiškas savybes ir pavidalą.

Taigi, pasirodo, senų senovėje per tokias legendas žmonės labai tiksliai įvardino demonišką alkoholio prigimtį, ir jo daromą žalą. Kiekvienas toks pasakojimas atskleidžia dalelę tiesos – tai tarsi perspėjimas iš gilios praeities.

O mūsų laikai ypatingi tuo, kad šiam demoniškam skysčiui suteikiamos įvairiausios nebūtos teigiamos savybės. Ir nors medikų išvados patvirtina senųjų mokymų išvadas ir jas papildo naujomis, žmonės taip apipinti melu, kad.. tiesiog nekreipia į jas dėmesio.

Štai alkoholio vartojimo nutiesti laipteliai žemyn, kuriuos surašė šiuolaikiniai tyrinėtojai:

– Iš pradžių žmogus išgeria, kad atsipalaiduotų, labiau pasitikėtų savimi
– Pamažu didinamos išgeriamos dozės
– Atsiranda atminties praradimo efektai: žmogus neprisimena, ką daro išgėręs
– Pradeda gerti paslapčia
– Atsiranda pagirių sindromas
– Alkoholis pradeda dominuoti gyvenime
– Žmogus pradeda gerti vienas
– Pakinta (pablogėja) charakteris, todėl prasideda problemos namuose ir darbe
– Prasideda alkoholio sukeltos ligos, pokyčiai organizme, haliucinacijos
– Visapusiška degradacija.

Dar vienas vartojančių alkoholį žmonių ypatumas: dauguma linkę stipriai “švelninti“ ir suvartojamą kiekį, ir vartojimo dažnumą. Tačiau yra nekintamas dėsningumas – prasidėjęs alkoholizmas neišvengiamai progresuoja. Ir visi pradeda nuo pirmos taurelės, nuo mažų kiekių.. Vienintelis būdas tai sustabdyti ar to išvengti – visiškai nevartoto alkoholio.

Toji legenda parodė labai svarbų dalyką – alkoholis pakeičia mūsų dvasingumą į demoniškumą. Negalime ir vartoti alkoholį, ir tobulėti dvasiškai. Net nedideli kiekiai aptemdo sąmonę ir iškreipia mūsų realybės suvokimą.

Todėl alkoholio vartojimas – pirmiausiai dvasinė žmogaus negalia, kuri greitai perauga į cheminę priklausomybę. Tai demono pinklės, jo pasiūlytas laimės surogatas, kuris ne tik bet kokią šventę, bet ir visą gyvenimą paverčia chaosu.

Mums nereikia jokių surogatų, jokių ramsčių iš šalies. Viskas, kas mums reikalinga šiame gyvenime – gimsta kartu su mumis. Tereikia tai atverti savyje 🙂 ..