Tai jūsų žemiškasis angelas…

Jei yra žmogus, su kuriuo sieloje pasidaro lengviau, branginkite jį.

Jei yra pasaulyje nors vienas žmogus, bendraujant su kuriuo jums šviesiau ir šilčiau, branginkite jį kaip savo lobį, kaip savo gyvenimo resursą.

Jei yra tas, pas ką galima ateiti, kam galima paskambinti, parašyti, pasidalinti savo skausmu, o paskui pasijusti geriau, – jums pasisekė. Jūs turite vaistą nuo gyvenimo sunkumų ir energijos šaltinį. Branginkite šiuos santykius ir šį žmogų.

Dovanokite jam dovanas, dalinkitės tuo, ką turite geriausio, ne tik problemomis. Ir laiminkite jį, kad jis neprapultų, nepaliktų jūsų. Neįkyrėkite jam dėl smulkmenų. Tai tikras eliksyras: jį reikia gerti tik susirgus, ir tik po šaukštelį…

Tai gali būti senas draugas, artimas giminaitis, o ypač laimingiems – sutuoktinis. Pagyvenusi senolė arba pažįstamas gydytojas, – bet kas… Tačiau esminis požymis vienas – jums lengviau po bendravimo, net jei žmogus nieko ypatingo ar protingo nepasako. Jums tiesiog lengviau.

Ir visi reikalai po to pradeda klostytis, o problemos – išsprendžiamos. Nuo jūsų nuėmė dalį sunkumų, išlaisvino protą ir sielą nuo rūpesčių, jums geriau viskas sekasi. Jūs viską įveikiate.

Jei yra toks žmogus, jums labai, labai pasisekė. Bet dauguma tai supranta tuomet, kai praranda tokį žmogų. Nevertina jo. Arba susipyksta ir nutraukia bendravimą. Arba savo prisirišimu ir įkyrumu atstumia tą, kas palengvindavo naštą, bando sėstis jam ant pečių ir prislėgti visu svoriu. Arba tas žmogus palieka šį pasaulį, – visaip gali nutikti.

Ir štai tik tuomet jį pradeda vertinti. Pasirodo, kad niekam neįdomios mūsų problemos. Niekam neįdomūs mūsų pergyvenimai. Neturi žmonės laiko ir jėgų klausytis mūsų istorijų, – nuoširdžiai užjausti ir nuoširdžiai palaikyti. Pasako budinčią frazę ir nusisuka. Jie patys turi daug savų problemų…

Bet visa tai tik paskui supranti. O juk geriau būtų iš pat pradžių branginti ir saugoti tą, kas dalinasi gyvenimo energija ir širdies šiluma. Betarpiškai ir kasdien dalinasi. Kam galima pasakyti ar parašyti ir gauti palaikymą.

Tai mūsų vaistas, mūsų atsarga, mūsų apsauga. Mūsų žemiškasis angelas. Ir jį turi ne visi; daugybė žmonių vienatvėje viską išgyvena ir įveikia. Nėra jų gyvenime tokio žmogaus.

Jei jis yra jūsų gyvenime – saugokite ir branginkite jį. Tai tarsi deguonies atsargos. Bet kaip dažnai tai suprantame tik po to, kai išnyksta tas, su kuriuo pasidaro lengviau sieloje…

Padėka autorei! Pagal Anos Kirjanovos esė, vertė ruvi.lt

Meilės ir vienybės mums visiems 🙂 !

Apkabink save širdimi…

Kaip gi dauguma pavargo nuo viso šito “tobulėjimo“, “savęs gerinimo“ ir “nušvitimo“ siekio…

Žmogui iš visų pusių aiškina, koks jis turi ir neturi būti, kad pagaliau pasiektų laimę.

Jis pasimeta “dvasinėse“ taisyklėse, kategorijose ir sudėtingose schemose… Puola iš vieno kraštutinumo į kitą… Siūbuoja savęs neigimo švytuoklę…

Jis bijo padaryti kažką ne taip, pasakyti ne tą, nuklysti ne ten… Jis įnirtingai ieško ir slopina menkiausią saviraišką, kuri neatitinka kažkieno sugalvotų teisingumo kanonų…

Šito nevalgyk, ano nedėvėk, taip nesėdėk, ten neik…

Gyvensi taip, kaip tau sakoma – užsitarnausi teisę būti savu ir mylimu. O jei nepaklūsi – būsi blogas ir nevertas pagarbos.

Argi tai panašu į savo dvasinės jėgos, laisvės, džiaugsmo kelią? Ar panašu į Dievo meilę?

Ne.

Tai tiesiog dar vienas žmonių sugalvotas būdas pasislėpti nuo savęs ir savo realybės… Ir dar viena įtampos siena aplink tavo paties Namus…

O kas, jei tavo laimė yra arčiau, nei tau iki šiol atrodė?

Meilė – tai jėga, kuri sukūrė Visatą, ir kuri jungia atomus į visumą. Tai pati galingiausia energija, galinti išsklaidyti skausmą ir išgydyti sielos žaizdas.

Ji tau pasiekiama kiekvieną tavo gyvenimo sekundę. Ir jos šaltinis – tai tu.

Atėjo laikas atsikvėpti ir apkabinti save širdimi 🙂 …

Pagal Aleksandros Karbovskajos esė, vertė ruvi.lt

Meilės ir gerumo mums visiems 🙂 !

Tai širdies ašaros…

Kai tu sakai žmogui: “Aš dėl tavęs pergyvenu“ – tai ne tušti žodžiai, nerimas ar baimė.

Tai artumas. Sielos lygmenyje.

Ketinimas pasidalinti tuo, kas su juo vyksta, pasiimti nors dalį tų sunkumų, kuriuos jis išgyvena.

Pergyvenu – tai reiškia drauge su tavimi einu tą kelio atkarpą, kuri atiteko tau.

Tai reiškia, dalinuosi su tavimi tavo praradimus, palaikau ir padrąsinu tuo metu, kai išsenka dvasinės jėgos…

Pergyvenimas – tai širdies ašaros… dėl savo artimo žmogaus.

Padėka autorei! Pagal Duša Krylataja miniatiūrą, vertė ruvi.lt

Meilės ir artimųjų širdžių šilumos mums visiems 🙂 !

Aš pasirinkau Meilę!

Jei paklausite manęs, ką man pavyko pasiekti gyvenime, atsakymas bus tik vienas: – Tai tapti truputį geresniu!

Ne namas, ne medis, net ne vaikai! Visa tai niekam nereikalinga, jei aš nebūsiu pagarbus su kitais, jei aš nesidalinsiu savo dvasinėmis vertybėmis.

Aš reikalingas savo artimiesiems pirmiausiai kaip žmogus su žmogiškais poelgiais. Aš reikalingas artimiesiems kaip šilumos ir rūpestingumo šaltinis. 

Viskas laikina šiame pasaulyje, bet išlieka prisiminimai, lieka pėdsakas žmonių širdyse. Koks jis bus?

Iš visų savo gebėjimų aš išskirčiau saviugdą. Iš visų pasiekimų – savęs keitimą į gerąją-šviesiąją pusę.

Kartą aš supratau, kad kova daugiau ne man. Žmogus nieko negali išsikovoti. Dar niekam nepavyko jėga priversti mylėti. Dar niekam nepavyko pasiimti į paskutinę kelionę kažkokius turtus arba pranašumo pojūtį.

O jei taip, tuomet kokia tame prasmė?

Kokia prasmė kovoti ir įrodinėti savo jėgą ar nuomonę. Tokiu būdu laimės nepasieksime!

Aš supratau, kad nelengva kalbėti žodžiais, bet taip paprasta kalbėti širdimi. Ši kalba visiems suprantama. Suaugusiems ir vaikams, gyvūnams ir paukščiams. Visas pasaulis supranta Meilę ir rūpestį.

Aš atmečiau viską, kas nereikalinga. Aš atsisakiau kovos dėl savo nuomonės harmonijos naudai. Aš atsisakiau menamų titulų ir vertybių. Aš atsisakiau valdingumo. Aš pasirinkau Meilę!

Aš pasirinkau vertybę, dėl kurios verta gyventi.

Aš daugiau nekovoju! Meilėje nebūna kovos, čia yra pagarba kito gyvenimui, čia yra begalinis dėkingumas už susitikimo akimirką su kitu žmogumi, kitokia nuomone.

Man daug kas pavyko. Svarbiausia – išvysti savo savitumą, pamatyti egoizmą ir išugdyti savyje pagarbą kito žmogaus gyvenimui.

Aš pasirinkau Meilę ir dabar vadovaujuosi ja diena iš dienos.

Ir jei manęs paklaustų apie gyvenimo prasmę, aš nesusimąstydamas atsakyčiau: Meilė, Gerumas, Dėkingumas!

Dėkoju gyvenimui 🙂 …

Padėka autoriui! Pagal V. Trojickio esė, vertė ruvi.lt

Meilės ir gerumo mums visiems 🙂 !

Šeima – tai meilė…

Apie šeimą. Aš labai noriu pasikalbėti apie šeimą. Nes viskas taip sujaukta ir supainiota šioje gyvenimo srityje…

Juk mes visi buvome vaikai. Ir dauguma iš mūsų augo šeimose. Na, nejaugi viskas buvo taip blogai, kad nesinori kurti savo šeimos? Ir tęsti kažkokias geras tradicijas, kurias prisimename iš vaikystės, perimti jas?

Aš netikiu, kai man sako, kad dauguma šeimų yra nelaimingos, atsitiktinės, nepilnos, kuriose du žmonės tiesiog gyvena kartu dėl turto ir apgaudinėja vienas kitą.

Manau, kad žmonės dabar daugiau įpratę aptarinėti kažką blogo. Apkalbėti. Pasmerkti. O apie tai, kas yra gerai, niekas nekalba. Neįdomu. Kai yra gerai, ką dar apie tai galima pasakyti? 

Ir dauguma su pašaipa klausia – atseit, kam man šeima, aš ir taip viską turiu: butą, darbą, pinigų, draugų, turiu net šunį-medalistą, ir gyvenimas mano kunkuliuoja, tiesiog virte-verda, ir kondicionierius miegamajame yra, ir testamentas surašytas: žodžiu, viskas sustyguota ir numatyta.

O meilė? O kaip gi meilė? Nes šeima – tai meilė. Šeima – tai mylinčių žmonių sukurta planeta, kur tave myli ir tavęs laukia. Kur tave visada supranta. Kur tave visada palaiko.

Šeima – tai namai. Kur jaukumas. Kur kiekvienas daiktas įsigytas su meile. Ypač mielos smulkmenos, reikšmingos šeimai detalės, sukuriančios namuose būtent tai šeimai būdingą atmosferą.

Šeima – tai artimi žmonės. Vaikai. O paskui anūkai. Naminiai gyvūnai. Ir taip čia jauku. Šilta. Čia taip daug meilės. 

Šeima – tai kuomet visas pasaulis gali būti prieš tave, o tavo šeima – už tave ir su tavimi.

Šeima – kuomet pavargęs grįžti iš darbo, o namuose – gaminamo maisto kvapas. Kai gamini su meile, o ne todėl, kad reikia valgyti.

Šeima – tai kuomet jūs net per atstumą jaučiate vienas kitą.

Štai kas yra šeima. O ne vien vandens stiklinė senatvėje.

Bet dabar mūsų gyvenime labai daug “aš“. O juk šeima – tai “mes“. Mes – tai vieningas organizmas.

Dabar madinga gyventi sau. Tačiau šeimoje tu gyveni ne tik sau, bet ir šeimos nariams, nes – myli savo šeimą. Ji tavo. Ir ji – dėl visų jūsų. Ir kiekvienas atiduoda tai, ką gali, ir tai sveika sąveika, apykaita visų ir kiekvieno gerovei. Net jei dėl kažko kartais nesutariate, jūs visada susitaikote, nes šeima – tai tavo artimiausi žmonės.

Žinoma, galbūt ne visiems gaunasi sukurti tokią šeimą. Todėl, kad dabar madinga ne kurti, o planuoti šeimą. Tarsi išaugimui. Perspektyvai. Lyg į kreditą. Kad būtinai atitiktų kažkokius šabloninius idealus. Bet tai ne šeima, o ambicijos. Arba sureikšmintas “ego“.

O šeima – tai visiškas pasitikėjimas ir santarvė. Visiškas palaikymas – ir augime, ir tobulėjime, ir kasdienybėje. Ir, žinoma, tai šeimą vienijančios tradicijos. Pavyzdžiui, visiems drauge ruošti pyragėlius Naujųjų metų vakarą. Ir vieną pyragėlį nulipdyti “laimingą“ – be įdaro. Ir kam jis atiteks – tas sugalvos norą. Bet norą ne sau asmeniškai, o visai šeimai ateinantiems metams. Tokią tradiciją mano tėvai sugalvojo.

O mūsų šeimoje – jau ne tik tėvų perduotos, bet ir naujos šeimos tradicijos: mes einame į žygius, ieškome įdomių maršrutų, atrandame naujas vietoves.

Ir dar mes puošiame naujametinę eglutę lapkričio mėnesį… Visi drauge 🙂 .

Padėka autorei! Pagal Sonios Orešnikovos esė, vertė ruvi.lt

Meilės ir vienybės mums visiems 🙂 !

Tas rudens jaukumas…

Rudenį namus palieka tik suaugę vaikai ir paukščiai – o visi kiti sugrįžta. Nusiauna, nusiima nuo pečių kuprinę. Virtuvėje skuba užkaisti virdulį – ir tą akimirką beveik fiziškai pajuntama, kaip namai užsipildo istorijomis, kurios buvo kaupiamos specialiai rudeniui. Kaupiamos su liepos braškėmis, birželio saulėtekiais, rugpjūčio žvaigždėmis. Pasakok jas. Klausykis pasakojimų.

Ruduo – pats geriausias laikas sužinoti apie save: savo šalčio ir šilumos ribas, savo poreikį darbams, kuriuos nori tęsti ir tuos žmones, kuriuos nori pažinti arčiau. Kiek arbatos reikia, kad sušiltum. Kiek apkabinimų, kad liautumeis bijoti.

Kai kuriuos dalykus kiekvieną rudenį reikia prisiminti iš naujo. Pavyzdžiui, kad tu gyvas – ir todėl sugebi skleisti šilumą ir šviesą; gali nuveikti reikšmingus darbus, ištarti žodžius, galinčius išlaisvinti širdį iš ledinio kiauto.

Svarbiausia – nesustingti. Laikyk už rankos tą, ką myli, skink vynuoges, po pagalve laikyk jūros kriauklę, nupiešk kitoje lietsargio pusėje savo mėgiamą žvaigždyną, vaišink kitus obuoliais ir karamele, neskaičiuok dienų iki pavasario, verčiau pajusk tylią palaimą ir pripildyk širdies šiluma savo namus.

Pasaulis prisimerkia nuo šviesos, kai tu džiaugiesi ir spinduliuoji meilę 🙂 …

Autorius nežinomas, vertė ruvi.lt

Meilės ir gerumo mums visiems 🙂 !

Pasakojimas “Skaitmeniniai spąstai“

Viskas prasidėjo, kai mano išmaniajame telefone liko 6 % energijos. Aš pradėjau ieškoti pakrovėjo, o galvoje sukosi paikas pokštas: “Tavo namai ten, kur yra tavo telefono pakrovėjas“. Aš pajungiau įkrovimą, bet… nieko neįvyko. Vietoje kraunamos baterijos signalo aš pamačiau, kad dingo dar viena telefono baterijos padala.

Nesuprasdama, kas nutiko, aš ištraukiau ir vėl įjungiau štekerį, sukiojau jį, bandydama įdėti kita puse, tiesinau laidą, manydama, kad jis tiesiog užlūžo. Tačiau nieko nepasikeitė. Turėjau pripažinti, kad pakrovėjas išėjo iš rikiuotės.

Mintyse jau įsisuko nerimas – ką daryti? Maža to, juk ir man niekas negalės paskambinti. Ir aš jau niekam iš artimųjų negaliu paskambinti. Po minutės-kitos aš apskritai liksiu be ryšio. Be to, aš ketinau išeiti, tačiau dabar tai beprasmiška. Aš vis vien nieko negalėsiu nupirkti, nes savo patogumui visus atsiskaitymus vykdžiau tik telefonu.

Mano rankinėje seniai nėra jokių kreditinių kortelių, nėra net piniginės, nes ji man nereikalinga. Na, gal surasčiau kišenėse smulkių, bet visi mano pinigai telefone, kuris jau vos gyvas. Na, gerai, grynųjų aš nusiimčiau ir be kortelės, bet tam vėl gi reikalingas telefonas… Jame ir elektroninis raktas – nuo įėjimo į kiemą, į namo laiptinę, į savo aukštą… Po galais!  Jei dabar išeisiu, į namus nepakliūsiu. Stovėsiu prie tvoros, kol atsitiktinis kaimynas įleis mane į teritoriją. Net konsjeržui paskambinti negaliu – jo numeris mano telefone. Panašu, kad tampu įkaite…

Telefonas rodo, kad dar yra 4% gyvybės – paskutinės padalos tirpsta ypatingai greitai. O aš karštligiškai svarsčiau, kieno numerius galėčiau užsirašyti, kol dar galima. Prisiminiau, kad mano šeimos narių telefonų pakrovėjai maniškiui netinka. O kas, jei nepavyks pataisyti mano pakrovėjo? Ar galėsiu įsigyti kitą? Ir kaip greitai galėčiau tai padaryti? O jei teks jį užsakyti ir laukti keletą dienų? Tokia perspektyva nedžiugino… Ir paikas pokštas apie pakrovėją dabar jau neatrodė man toks paikas. Jei taip nutiks, aš pakliūsiu į visišką vakuumą.

Bet kaip taip nutiko, kad telefonas mano gyvenime tapo viršesnis už mane pačią?.. Taip visada būna, kai nesusimąstydami pasiduodame menamo komforto pagundai. Šiandien žengi vieną žingsnį link to… rytoj kitą… po to dar… ir dar… Ir – tave įtraukia į nelaisvę. Ir tu tampi bejėge.

Aš labai gerai prisimenu, kaip kadaise žinojau atmintinai kelias dešimtis telefonų numerių. Dabar sunkiai pasakyčiau net vieną. O kam? Jei jie yra telefone ir surenkami automatiškai? Kam pergyventi, kaip jaučiasi tavo vaikas darželyje, jei galima įjungti vaizdo kamerą ir pamatyti vaiką bet kurią akimirką? Kam įsiminti kelią, jei telefone yra žemėlapiai ir navigatorius? Kam mokytis kitos kalbos, jei telefone yra vertėjas?

O bilietų kelionėms pirkimas? Praėjo ilgų eilių laikas, dabar bilietą į bet kurią pasaulio dalį galima nusipirkti per kelias minutes, pasirenkant viską, net vietą prie lango. Tas pats ir su bilietais į visokius renginius, koncertus, kiną, teatrą. Tačiau ir čia be telefono nepateksi niekur.

Pagal numerį telefone mums išduoda siuntinius pašte. Net vaiką iš žaidimų kambario gali pasiimti su telefonu, be jokio dokumento. Telefonas dabar – priešakyje visko, jis pasidarė svarbesnis už savo šeimininką. Jame – bankas, dokumentų kopijos, elektroniniai raktai, medicina.

Aš žiūrėjau į paskutines išnykstančias padalas ir galvojau, o kas būtų, jei, neduok Dieve, aš pamesčiau telefoną?.. Juk jame VISKAS… Šimtai kontaktų, kurių neatkursi, skaitytojai socialiniuose tinkluose, “vaiberyje“ – stomatologai, pediatrai, elektrikai, kirpėjai, siuvėjos… Atrodytų, taip patogu ir paprasta – paspaudei mygtuką, ir jau gali kalbėtis. Bet jei nebus išmaniojo telefono – aš neprisiminsiu nei vieno kontakto. Ir kaip tai įmanoma?!

O nuotraukos! Nepakartojamos kelionių akimirkos, šventės, draugų šypsenos… Vaikų šėlionės, kačių mielos pozos ir sėkmingai papuoštos salotos. Išsiskleidusi močiutės rožė, kerinčios saulėlydžio spalvos, ir daugybė sėkmingai “pagautų“ momentų… Visas mano gyvenimas telefone…

Bet kada aš leidau, kad telefonas taptų mano šešėliu, kuris užgožia mane pačią? Juk jis žino apie mane viską! Kurią minutę sustabdžiau elektroninės knygos skaitymą, kurią serialo dalį ir kurioje vietoje dabar žiūriu. Žino mano batų ir rūbų dydį, ir tiksliai žino, kokio atspalvio patalynė man patinka. Žino, kokias dovanas aš renku per šventes. Žino, kokiame mieste yra siuntinys, kurio aš laukiu. Po galais, net žino, kad būtent dabar man reikalinga keptuvė storu dugnu ir kad būtent šiandien man reikia pasiūlyti būtent šį rinkinį rankdarbiams.

Kiekvieną dieną mano telefonas primena man, ką turiu pasveikinti su gimtadieniu, ir ką apskritai svarbaus turėčiau padaryti ir ko nepamiršti. Jis net žino, kuriuo metu aš žaidžiu savo mėgiamą žaidimą, ir jei aš užmiegu, signalizuoja man: “Kame reikalas? Neturi laiko pramogai?“ O bet kuri internetinė parduotuvė, į kurią aš užeinu lyg ir pirmą kartą, džiaugsmingai sutinka mane ir kreipiasi į mane vardu.

Paskutiniai 2% mano ryšio su pasauliu… Jau greitai užges ekranas, ir aš liksiu vienui viena. Bet staiga pasigirdo kažkoks spragtelėjimas, kažkodėl sucypė kondicionierius viršuje… Ir ekrane įsižiebė šviesa. Viskas aišku… tiesiog nebuvo elektros, o aš to nepastebėjau. Bet užtat per porą minučių staiga permąsčiau visą gyvenimą…

Ryšys su pasauliu vis tvirtėjo su kiekviena nauja padala, o nerimas po truputį atlėgo. Telefonas tuoj bus įkrautas, ir vėl bus galima gyventi įprastą gyvenimą. Bet dabar aš žinau, kad šią pavojingą priklausomybę reikia kontroliuoti. Kad niekada neleisčiau kartu su telefono praradimu išnulinti ir visą savo gyvenimą…

Padėka autorei! Pagal Tatjanos Lonskajos pasakojimą, vertė ruvi.lt

Žodžiai tamsūs, žodžiai šviesūs…

Yra šviesūs žodžiai, yra žodžiai tamsūs. Pastaruoju metu žodžių tonai yra aktyviai nagrinėjami; ir teigiamo krūvio žodžiai, ir neigiamo krūvio.

Mes retai kontroliuojame savo kalbos tonus, tiksliau tariant, šviesos kiekį joje. O juk iš tiesų laisvai besiliejančiame tariamų ir rašomų žodžių sraute – mūsų ateitis, mūsų santykis su pasauliu ir mūsų likimas. Kai tamsių žodžių kiekis mūsų kalboje viršija šviesių kiekį, tuomet nieko gero negalima tikėtis.

Akademikas Lichačiovas pastebėjo, kad poetai ir rašytojai, kurie rašė apie gyvenimo beviltiškumą, šaukėsi baigtį, kažkodėl trumpai gyveno. Jis pamatė bendrą tendenciją, bendrą jų kūrybos toną.

Ir tik pažiūrėkite, paskaičiuokite, kiek kartų ten kartojami žodžiai “baigtis“, “ilgesys“, “liūdesys“, “žūtis“, “bedugnė“, “skausmas“, “vienatvė’? Jūs tikrai nustebsite, jei paskaičiuosite.

O žodžiai “sveikata“, “džiaugsmas“, “gausa“, “klestėjimas“, “pergalė“ – minimi, švelniai tariant, žymiai rečiau. Ir paprastai būtent neigiamame kontekste: sveikatos nėra, jaunystė praėjo, gėlės nuvyto, gausa išseko, o šlovė – tėra ryškus lopas ant skurdaus dainiaus rūbo…

Ir kuo talentingesnis, net genialesnis autorius, kuris naudoja tamsius žodžius, tuo greičiau pildosi jo niūrūs kerai. Kuo daugiau emocijų ir dvasinės jėgos jis įdeda į tuos žodžius, tuo labiau jie veikia jo gyvenimą.

Ir su muzika tas pats. Kartą genialusis Šopenas grojo savo gedulingą maršą. Ir pamatė, kaip iš fortepijono pradėjo lįsti velniai. Nekoks vaizdelis, tiesa? Jis labai sirgo, kentėjo nuo džiovos; o netrukus pasimirė…

Reikia sekti negatyvių žodžių kiekį kalboje. Net jei jūs genijus – gyventi juk norisi, tiesa? Ir išlikti sveikam, kupinam jėgų, kūrybingam?

Daugiau šviesių žodžių ir kuo mažiau tamsių – pagal galimybes. Ne visus žodžius reikia ištarti arba užrašyti. Pabandykite pakeisti vienus žodžius kitais; rečiau sakyti “siaubas“, “blogai“, “netektis“, “ilgesys““… Ir rečiau juos rašyti, na, nebent jūs turite uždirbti pragyvenimui tokiais niūriais pasakojimais.

Nedidelė kalbos kontrolė daro stebuklus, patikėkite mano patirtimi. Kiek kartų jūs ištariate ir užrašote “gedulingus žodžius“? Kiek velnių lenda iš jūsų teksto ir kalbos? Ir kiek šviesių, teigiamų žodžių jūs ištariate savo įprastoje kalboje? Ir kiek skaitote, klausotės?

Tame kartais atrandame virtinės negandų ir daugybės problemų priežastis. O mums taip reikalinga laimė ir šviesa, džiaugsmas ir gausa! Štai jums ir keturi šviesūs žodžiai … Perskaitykite juos. Pajuskite juos. Ir eikime energingai į šviesą! Ji mums labai reikalinga…

Padėka autorei! Pagal Anos Kirjanovos esė, vertė ruvi.lt

Meilės ir šviesos mums visiems 🙂 !