Pasakėlė “Visa vasara prieš akis“

“O su vasara visuomet taip, – galvojo Mažasis Angelas, – tu jos lauki, kuri planus, o vasara taip pat turi savo planus gyvenimui. Ir dar ne faktas, kad jūsų planai sutaps. Čia jau kaip pasiseks.

O todėl, kad vasara, ji jau tokia. Tai karščiu kepina, saule spigina ir karštais vėjais nudegina. Arba, atvirkščiai, nusprendžia, kad lengva vėsuma su rudens gaidelėmis – pats tas, kas šiandien labai reikalinga. Arba sugalvoja perkūnais griaudėti, griaustiniais dundėti ir žaibais svaidytis. Ir apie lietų, apie nesibaigiantį lietų nepamiršk!

O svarbiausia – vasara bėga taip greitai, kad nepavysi. Tik-tik ji prasideda, o jau, žiūrėk, saulutė užtemsta minutėlei, kad atsikvėptų, apsižiūrėtų, ir į žiemą jau bėga. Ir tu taip pat sustoji ir žvalgaisi: ar daug tos vasaros beliko?

O žinai, kuo mums reikėtų skubiai užsiimti? Paruošti sau truputį saulės ir vasaros atsargų, paimti pilnas rieškučias, lyg saldainių, į kišenes, iki valiai pakvėpuoti saldžiais aromatais, prisipildyti iki kraštų, pajusti kiekviena ląstele, įsiminti… O todėl kad vasara, ji tokia… Ypatinga…“    

Padėka autorei! Pagal O. Meškovskaja – Piatakova pasaką, vertė ruvi.lt

Artėjančios Tėvo dienos proga – tėveliams, seneliams, proseneliams… – tyro džiaugsmo ir meilės 🙂 ! Tegul Jūsų gerumas ir širdies šiluma sugrįžta pas Jus Jūsų vaikų ir vaikaičių meile ir širdžių šiluma 🙂 ! Meilės ir gerumo, šiltos ir jaukios vasaros mums visiems 🙂 !

Dalinantys Gėrį

Patys nuostabiausi iš mūsų – tai žmonės, kuriuos aš pavadinčiau Vaikščiojančiu Džiaugsmu.

Jie nemoka dalintis blogiu – tik gėriu.

Ši savybė, beje, ir yra vidinė inteligencija, nesusieta nei su išsilavinimu, nei su socialine padėtimi.

Tokiems žmonėms būdingas šventas, beveik vaikiškas naivumas, ir likimas saugo juos, kaip vaikus…

Pagal nežinomo autoriaus miniatiūrą, vertė ruvi.lt

Meilės ir gerumo mums visiems 🙂 !

Tai jos dovana tau

Stebėk gyvūną, medį, gėlę. Įžvelk juose ramią Būties tėkmę.

Tai ir yra pati Būtis.

Jie visada tapatūs sau. Su jų betarpišku orumu, tyrumu ir įgimtu teisingumu.

Bet kad tai pamatytume, reikia atsisakyti mūsų proto įpročio viską įvardinti ir viskam suteikti mentalines etiketes.

Pažvelk aukščiau visų tų etikečių ir paaiškinimų – ir tu pamatysi tą neapsakomą gamtos išmatavimą, kurio neįmanoma suprasti mintimis ir įvardinti žodžiais.

Ši harmonija ir tyrumas yra ne tik visoje gamtoje, bet ir tavyje.

Medis, gėlė, paukštis, kalnas nieko nežino apie savo grožį ir tyrumą. Gamta gyvuoja tyrume ir tyloje, kuri yra pirminė minties atžvilgiu.

Taip ir žmogus – jei tapo tylus viduje, tuomet gali pakilti virš minčių. Į tą beribį žinių, suvokimo, tylos išmatavimą, kuris aukščiau minčių.

Gamta gali tave atvesti į tylą.

Tai jos dovana tau.

Padėka autoriui! Mintys iš E. Tolle kūrybos

Meilės ir gerumo mums visiems 🙂 !

Vasara ne už kalnų…

Pirmasis griaustinis – štai jis, gegužės gongas, pranešantis apie pavasario pabaigos pradžią!

Tai pavasario dvasios, galutinai įsiaudrinusios, beldžia į savo dangiškuosius būgnus, šaukdamos lietų. Jos tokios drąsios ir romantiškos, prisotintos ten, viršuje, saulės ir mėnulio šviesa, griaustinio iškrovomis ir artėjančios vasaros medaus ir gėlių aromatais.

Pats laikas džiaugtis: šiluma, saule, gaiviu lietumi, sodais, kelionėmis, susitikimais, jūra, miškais, kalnais, ežerais, upėmis ir pievoms… Pamatyti kuo daugiau gamtos grožio ir dovanoti savo sielos grožį kitiems.

Smagumėlis! Vasara ne už kalnų…

Autorius nežinomas, vertė ruvi.lt

Meilės ir gerumo mums visiems 🙂 !

Tai gegužė…

Myliu gegužės mėnesį, ypač pačią jo pradžią… Kai prasideda gegužė, apima toks šviesus jausmas, kad viskas tik prasideda, kad tai, kas geriausia, jau laukia tavęs – kažkur čia, visai visai šalia…

Gegužės mėnesį norisi apkabinti kaip seną draugą, todėl kad gegužė – tai tarsi tu aštuoniolikmetis. Kai skamba muzika širdyje ir akys tokios didelės ir tyros, o už nugaros perregimi tvirti sparnai – skrisk kur nori, visi keliai atviri!

Dabar pats laikas sutikti saulėtekius ir saulėlydžius, ieškoti alyvos šakelėje penkių žiedlapių žiedo… Gegužės mėnuo turi raktus nuo mūsų širdžių ir nuo visų prisipažinimų meilėje. Jis dalina laimę – visiems be išimčių, tereikia atverti širdį…

Gegužė – džiaugsmo, įkvėpimo, vaikiško tyrumo metas, kai mielos mažos akimirkos susilieja į jaukią ir šviesią gerąją viltį…

Autorius nežinomas, vertė ruvi.lt

Meilės ir gerumo mums visiems 🙂 !

Tik visi drauge…

Tyrinėtojas antropologas pasiūlė vienos afrikiečių genties vaikams pažaisti žaidimą.

Po medžiu jis pastatė pintinę su vaisiais ir pasakė: “Kas pirmas pasieks medį, tam atiteks visa pintinė“.

Tačiau kai mostelėjo ranka startui, jis labai nustebo – vaikai tiesiog pradėjo eiti visi drauge, susikabinę už rankų, ir, pasiekę medį, draugiškai pasidalino vaisius. 

Kai jis paklausė vaikų, kodėl jie taip padarė, jie atsakė: “Ubuntu. Kaip vienas iš mūsų gali būti laimingas, jei visi kiti bus nelaimingi?“

“Ubuntu“, o pagal kitą versiją – “Obonato“ – reiškia: “Aš esu, todėl, kad mes esame“, arba: “Aš gyvenu todėl, kad mes gyvename“.

Šie vaikai supranta esminį gyvenimo principą ir tikros laimės šaltinį.

Ir kai visas pasaulis supras “Ubuntu“, tuomet pasaulis patirs tikrąjį prašviesėjimą.

Autorius nežinomas, vertė ruvi.lt

Meilės ir vienybės mums visiems 🙂 !

Kad pasaulis klestėtų…

Aš tikiu, kad kolektyviniu ketinimu žmonės gali įtakoti, atrodytų, neįveikiamas aplinkybes. 

Tačiau tik su viena sąlyga – juos turi motyvuoti MEILĖ.

Tik iš tyros Meilės žmonės sugeba išsaugoti tikrąsias vertybes situacijose, kai visi šviesos ir palaikymo šaltiniai yra užgesę. 

Tikroji Meilė be egoizmo, jos tikslas – kad pasaulis klestėtų, ir kad Meilė toliau gyvuotų.

Jei mes galime taip mylėti pasaulį, nepriklausomai nuo to, ar patenkinti mūsų asmeniniai poreikiai, t.y., visa širdimi linkėti pasauliui šviesos ir prašviesėjimo, klestėjimo, išminties ir Meilės, tuomet susivieniję šiame ketinime, mes sukuriame galingą energijos srautą, kuris gali sustabdyti griūtį. 

Dabar būtent tas laikas, kai toks tyras kiekvieno iš mūsų ketinimas gali keisti istorijos vektorių.

Ir tam nereikia eiti į gatves ir šaukti lozungus. Pakanka atverti savo širdyje tyrą, gilią Meilę žmonėms. Pasauliui. Planetai. Visatai.

Pajusti ją, o taip pat – ir dėkingumą už tai, kad kiekvienas iš mūsų yra didžiulės visumos dalis.

Tiesiog giliai tai pajusti.

Padėka autorei! Pagal N. Rubštein esė, vertė ruvi.lt

Meilės ir santarvės mums visiems 🙂 !

Pasaka “Angelo Širdis“

Skiriama visoms ir kiekvienai mamai…

Paskirstymo Biure, kaip visada, sumaištis ir painiava. Vyresnysis Angelas jau kelintą kartą tikslino sąrašus: ar visus pasiuntė  į Žemę, nieko nepamiršo?

Pasinaudojęs proga, kad Dangaus Kanceliarijoje dar nebuvo uždėtas antspaudas ant išvykimo akto, Angelas-Keliautojas (kuris skraidė po įvairius Visatos išmatavimus) nedrąsiai paklausė:

– O ar yra Angelų sąraše dar viena vieta man?

– Hm… O jūs pas mus ar ne iš Puolusiųjų?

– O ką tai reiškia?

– Na, tai Angelas, kuris pradėjo smerkti žmonių poelgius. Mes tokius tuoj pat siunčiame į žemę, kad papultų į tokias pačias sąlygas, tokias pačias aplinkybes, pajustų tą patį ir išmoktų iš viso šito Supratimo ir Atjautos Pamoką žmonėms.

– Ne, aš nesmerkiu žmonių.

– Tuomet gal jūs iš Įsimylėjusių?

– O taip, atrodo, aš suprantu, apie ką jūs: tai kuomet Angelas įsimyli Žemės merginą ir skrenda pas ją, kad būtų su ja, pamiršęs apie savo angelišką prigimtį. Ne, deja, aš nesu įsimylėjęs.

– Tuomet galiu pasiūlyti Pasiuntinio vietą. Tai Angelas, kuris gali tam tikram laikui įgauti bet kokį žmogiškąjį pavidalą, kad išgelbėtų žmogaus gyvenimą pavojaus akimirką, perspėtų apie kažką svarbaus, perduotų žinią iš Dangaus, padėtų išvengti to, ką ištaisyti vėliau būtų neįmanoma…

– Atleiskite, bet aš jau juo buvau…

– Tuomet gal išspręskime viską paprasčiau? Pabūkite Angelu-Sargu! Visada yra laisvų vietų: kiekvieną dieną tiek naujagimių…

– Ir Angelu-Sargu buvau jau ne kartą…

– Tuomet gal galėčiau paklausti: o ko gi jūsų siela trokšta?

– Aš norėčiau tapti Žmogumi-Angelu. Gyventi žmogaus gyvenimą, bet tuo pačiu turėti ir Angelo Širdį, kad galėčiau matyti kitame žmoguje viską, kas jame geriausia, tyriausia, šviesiausia, kad galėčiau jam visada atleisti, visada jo laukti, visada džiaugtis juo, rūpintis juo, mylėti besąlygiškai jį visą savo gyvenimą, nepailstant, nesiliaujant, nepamirštant nei akimirkai. Tai įmanoma?

Vyresnysis Angelas nusišypsojo ir pagarbiai nusilenkė Angelui:

– Aš suprantu jus. Jūs norite praeiti Motinos Kelią Žemėje. Motinos Širdis ir yra Angelo Širdis. Žinoma, jūs galite gauti šią patirtį tiesiog dabar. Tačiau jūs būsite ne Angelų sąraše, aš įrašysiu jus į naujagimių mergaičių sąrašą. Ir, paskubėkite, prašau, jums jau laikas, nes po penkių minučių jūs jau gimsite Žemėje!

– Bet, kaip gi, Vyresnysis Angele, aš juk nebaigiau parengiamųjų kursų!

– Nepergyvenkite, jūs gausite viską, ko jums prireiks, kai gimsite. Na gi, skriskite!

– O kur?

– Užsimerkite ir įdėmiai klausykite.

Angelas Keliautojas taip ir padarė. Ir staiga… Jis išgirdo tą švelnų, nuostabų plakimą – kažkieno širdies plakimą. Jis toks brangus, toks artimas… Štai jo namai, tai ta vieta, kur jo laukia.

O kai Angelas gimė, tuoj pat pažvelgė į tas akis, savo Mamos akis, iš kurių sklido toks švelnus džiaugsmas dėl gimusios dukrelės. Ši nuostabi Moteris-Angelas moka mylėti besąlygiškai, moka atleisti, laukti, rūpintis, saugoti nuo visų bėdų ir negandų, matyti savo vaikelyje tai, kas nuostabiausia – Jo Sielą, naujagimio tyrumą, ir niekada to nepamiršti.

Angelas-Keliautojas išmoks būti Motina iš šios Širdies. Angelo Širdies.

Padėka autorei! Pagal Ninos Sumire pasaką, vertė ruvi.lt

Meilės ir artimųjų širdžių šilumos visoms mamytėms 🙂 !

Tai, kas širdį sušildė…

Ir jei kiltų būtinybė, visą savo gyvenimą galima būtų sutalpinti viename-vieninteliame lagamine. Paklauskite savęs, kas iš tiesų jums reikalinga, ir atsakymas gali nustebinti jus pačius.

Jūs lengvai atmesite nebaigtus projektus, užrašus ir tvarkaraščius, kad užtektų vietos flanelinei pižamai, kurią mėgstate apsirengti lietingais vakarais, širdutės formos akmenukui, kurį padovanojo jums jūsų vaikas, ir senai knygai, kurią jūs skaitote kiekvienais metais balandžio mėnesį, nes įsimylėjote, kai skaitėte ją pirmą kartą.

Pasirodo, svarbu ne tai, ką jūs sukaupėte per daugelį metų, bet tai, kas sušildė jūsų širdį, ir ką jūs galite lengvai pasiimti su savimi.

Padėka autorei! Pagal Dž. Pikolt esė, vertė ruvi.lt

Meilės ir gerumo mums visiems 🙂 !

Jie buvo ir bus…

Šviesūs žmonės ne tokia jau retenybė, bet yra tokie, kuriuose tai matoma ne tik išvaizdoje, bet ta šviesa persmelktas visas jų elgesys ir gyvenimas, ir toje šviesoje savo atranda jie pagalbą ir atramą.

Jie labai jautrūs. Tokie žmonės dažnai atrodo trapūs, lyg vėjo pučiami.

Tačiau būtent šie žmonės ir turi savyje neįtikėtiną atsparumo atsargą, ir vaikšto po pasaulį ne lyg blankūs šešėliai, bet eina ramiai ir tvirtai, tarsi žinotų, kad niekas jų nepalauš, kad jie amžiams sutverti ir jokioms negandoms nepasiekiami.

Joks svetimas purvas negali sutepti jų tyrumo. Jie tarsi priklauso senovinei, amžinai, pirmapradei protėvių giminei, įveikusiai visus išbandymus.

Jie buvo ir bus, kol tęsiasi gyvenimas…

Pagal P. Lagerkvisto esė, vertė ruvi.lt

Meilės ir gerumo mums visiems 🙂 !