Pinigai: priemonė ar tikslas?

Šiandien dauguma žmonių sėkmę sieja tik su pinigais. Nors intuityviai jaučia, kad taip neturi būti, todėl už deklaruojamų tikslų – kūrybos, laimės, pilnatvės, labai dažnai slepiamas slaptas motyvas – pinigų siekis. Galima sakyti – nieko čia blogo, tokia mūsų gyvenimo realybė.. Bet kodėl ji tokia?

Jei nematome tikrosios situacijos ir sistemos, kurioje gyvename, tuomet rizikuojame paskęsti savigraužoje ir nepilnavertiškumo pojūtyje dėl savirealizacijos problemos. Mes gyvename rinkos sąlygomis, kur pelno gavimas yra pagrindinė visuomenės varomoji jėga. Ne socialinis teisingumas, humaniškumas, kūryba, o pelnas.

Net žmogus ir jo gabumai tapo preke – už kiek sugeba save parduoti, tokią vertę ir turi.. Pinigai tapo ne pragyvenimo priemone, o pagrindiniu tikslu. Todėl visa ko pagrindas – pinigų dominantė, vedanti į kovą dėl įtakos sferų ir valdžios, konkurenciją, išnaudojimą, gamtos niokojimą ir visa tai lydinčią dvasinę degradaciją.

Kadangi tai yra sistema, pinigai dominante tampa ir turtingiems, ir nepasiturintiems. Vieniems – kaip azartas “daryti“ pinigus, neribotai vartoti ir daryti įtaką politikoje ir ekonomikoje. Kitiems – kad galėtų tiesiog išgyventi.

Visuomenė suskaldoma: iš vienos pusės – mažai apmokami darbai, kuriuose atlyginimas – lyg “didžiųjų“ teikiama malonė (bet ir išgyvenimo sąlyga), iš kitos – veikėjai, kurių veikla apima viską, iš ko galima gauti didelį pelną leistinais ir neleistinais būdais.

Net patys turtingiausi pripažįsta, kad rinka iš esmės yra amorali, nes pelnas svarbesnis už dvasinius dalykus. Todėl visos žmogaus gyvenimo sritys paverčiamos pelno darymu. Ypač tos, kurios yra gyvybiškai svarbios kiekvienam žmogui – taip garantuojamas pelnas.

Pavyzdžiui, maisto pramonė ir kitos būtinos prekės – čia visiems pažįstamas raktinis žodis “kyla“. Suprantama, pačios kainos negali kilti, jos sąmoningai keliamos. Maža to – mums dar “sumaitinamos“ tonos chemikalų, kurios kažkam taip pat neša pelną.

Arba medicina – taip tampriai susieta su farmacijos pramone, kad be šūsnies receptų iš gydytojo kabineto neišeisi. Švietimas taip pat palaipsniui atiduodamas pelno siekiantiems, todėl jaunas žmogus jau savo gyvenimo pradžioje klampinamas į skolas. Skaudi tema – ekologija, nes gamtos resursai niokojami dėl pelno.

Darbas – apibrėžti šią sąvoką darosi vis sunkiau, nes sąžiningai dirbantis žmogus menkinamas mažu atlyginimu, o štai pinigų “darytojai“ garbinami, nors jų veiklos rezultatai dažnai žinomi ir juntami tik jiems patiems. Sandėriai ir išskaičiavimas paplito net asmeniniuose žmonių santykiuose..

Beje, įdomus faktas: 12-ojo (2004m) Europos Psichiatrų Kongreso pagrindinis klausimas buvo “Apie interesų konfliktą psichiatrijoje“. Šis klausimas iškilo todėl, kad vadinamieji antriniai interesai psichiatrijoje (finansai, politika, draugų ir giminių protegavimas) pradėjo dominuoti aukščiau pirminių interesų (pacientų sveikata, studentų mokymas, mokslo progresas).

Buvo konstatuota, kad tokia situacija – ne tik psichiatrijoje, bet ir visose kitose žmogaus veiklos sferose: mene, moksle, politikoje, ekologijoje, medicinoje ir t.t.. Mokslas daugelyje šalių pavirto bizniu – jis “dirba“ tam, kas daugiau moka, o galutinis (mokslinis) tikslas pasidaro nesvarbus.

Tai ką gi daryti, ir ar įmanoma kažką padaryti – juk ilgą laiką buvo formuojama ir palaikoma būtent pinigų dominantė? Kaip teigia biologijos mokslų daktarė I. Jermakova, tyrinėjusi dominantės principą – ji gali būti pakeista tik nauja, stipresne dominante.

Akivaizdu, kad žmonija vis aiškiau suvokia tikrąją situaciją, nes žmonės pavargo nuo neteisingumo, melo ir išnaudojimo – todėl permainos tikrai trokštamos ir įmanomos. Tam turėtų būti formuojama naujoji dvasinė-intelektualinė dominantė pagal šiuos esminius principus:

1. Gamtoje ir visuomenėje vykstančių procesų aiškus supratimas.
2. Dvasinis ir dorovinis žmonių auklėjimas.
3. Žmogaus, kaip visumos daleles suvokimas – visuomenės, valstybės, planetos, visatos.
4. Naujoji sistema turi remtis aukštomis ekologiškai saugiomis technologijomis, saugančiomis biosferą ir pačią civilizaciją.
5. Atsakomybė ir griežta kenksmingos žmogui ir gamtai veiklos kontrolė.

Aišku, sunku įsivaizduoti tai, ko niekada nebandėme, bet, manau, būtinai išbandysime, nes pasaulis alsuote alsuoja permainų troškimu :). Pinigų dominantės sistema yra atvirai parazitinė, vedanti žmoniją į pražūtį. Pinigai gali būti pragyvenimo priemonė, sąžiningo atlygio už darbą priemonė, bet ne tikslas.

Kaip manote?

15 minčių apie „Pinigai: priemonė ar tikslas?“

 1. Sveiki :] Norėčiau ir aš paminėti vieną dalyką. Tarp lietuvių, tikriausiai ir tarp kitų tautų, yra labai gajus stereotipas, kad jei jau žmogus turtingas, tai jis tuos turtus gavo vogdamas, apgaudinėdamas ar kitais nedorais būdais. Turtingas žmogus – nedoras žmogus.
  Laidoje „Pinigų karta“ vienas dalyvis labai gerai pasakė apie buvimą turtingu. Jis sakė, kad lietuvaitis tiesiog nežino, kodėl jis nori būti turtingas. Kas dar blogiau – turtingus žmones jis tapatina su vagimis. Tuo tarpu žydas puikiai žino, kodėl jis nori būti turtingas. Būdamas turtingu, jis gali daug greičiau tobulėti tiek kūniškai, tiek protiškai, tiek dvasiškai. Jei žmogus rūpinsis tik kaip įsidėti kokį kasnį į burną, kaip susimokėti už pastogę, kaip sukrapštyti pinigų patiems svarbiausiems poreikiams, toks žmogus labai labai lėtai tobulės dvasiškai. Jis bus užsiėmęs kitais dalykais. Tuo tarpu turtingasis, užsitikrinęs gerą pragyvenimą, gali ramiai gilintis į tobulėjimą. Reikia prisiminti, kad turtai, pinigai yra labai galingi įrankiai, tik reikia juos tinkamai naudoti. Jie yra ta priemonė, kuri jums gali labai padėti pasiekti jūsų tikslus. Taigi, būkite turtingi :] ir žinokite, kodėl jūs norite būti turtingi.

  Patinka

 2. Sveiki, Geguže 🙂

  Aš čia nagrinėjau kiek kitą problemą – pinigų dominantę šiuolaikiniame pasaulyje ir apie tai, kaip ji veikia visus mus.

  Galvoti formuojamais stereotipais ir matyti tikrą situaciją yra skirtingi dalykai. Stereotipus ir formuoja masinės informavimo (formavimo) priemonės. Vadovautis jomis – reiškia gyventi stereotipais.

  Ką – reiškia lietuvis nežino, kodėl jis nori būti turtingas – prie ko čia tautybė? Kaip jūs manote, kodėl lietuviams (tai paplitę ir kitose šalyse – žeminami tos šalies žmonės) nuolat pripaišomos būtos ir nebūtos žeminančios savybės? Tik tam, kad sumenkintų ir atitrauktų dėmesį nuo tikrųjų problemų.

  Kaip jums atrodo – kodėl nuolat pasikartoja pasaulinės finansinės krizės? Juk ekonomika yra valdomas dalykas, ten nieko “nekyla“ ir “nekrenta“ savaime.

  Ar gali kiekvienas šiuolaikinis jaunas žmogus be protegavimo ar artimųjų pagalbos sąžiningu darbu užsidirbti butą ir kitus būtinus (ne prabangius) reikalingus dalykus, skirti pinigus savo išsilavinimui, tobulėjimui, kelionėms, hobiui?.

  Atsakymą žinote. Tai apie kokį lietuvio “negabumą“ kalbame? Gal sistema ne tokia, kad dirbantis, išsilavinęs žmogus galėtų oriai gyventi ir apsirūpinti būtiniausiais dalykais iš savo atlyginimo už darbą?

  Ar jūs kalbate apie pinigų “darymą“? Tuomet tai ir yra vagystė (nedoras elgesys) – kaip kitaip tai pavadinti, jei tokia “veikla“ atneša tik vienam žmogui naudą, o kitiems kenkia? Juk gyvename visuomenėje.

  Taip, pritariu jums, pinigai yra labai galingas valdymo įrankis – tą matome jau visi. Ir kalbėti apie kažkokias mistines lietuvių savybes, neleidžiančias jiems būti turtingais ar sakyti, kad nepakanka noro būti turtingais gali tik tas, kas nemato tikrosios situacijos ar dar vis tebėra komforto zonoje (tebeturi darbą ar tėvų paramą).

  Pasaulis dabar tokioje krizėje, iš kurios išeities jau nėra. Pasidomėkite, ką rašo rimti, o ne masmedijiniai ekonomistai, sociologai, politologai – dabar informacijos labai daug. Tuomet apsižvalgę aplinkui pamatysite tikrąją padėtį, o ne tai, ką mums sako iš televizijos ekranų.

  Labai norisi tikėti, kad atsakingi už pasaulio likimą atsipeikės, nes žmonės jau visame pasaulyje pamatė tikrąją, o ne deklaruojamą padėtį – kai sakoma, kad viskas gerėja, o realybėje – ritamės stačia nuokalne į pražūtį.

  Yra toks filmas – “Let’s make money“ (2008) – galima rasti internete, pažiūrėkite, ten gerai paaiškina, kokia yra šiuolaikinė pasaulinė pinigų sistema. Be abejo, filmų yra ir daugiau, bet šis ypač gerai parodo visą finansinę sistemą, kurioje gyvename.

  Dvasiniam tobulėjimui pinigų nereikia, bėda tame, kad pinigai visas dvasines savybes sunaikina ir iš žmogaus padaro bedvasį gobšų vartotoją-tironą – tai taip pat jau visi matome..

  Ačiū už jūsų nuomonę, Geguže. Gero savaitgalio! 🙂

  Patinka

 3. Sveiki, visi

  Atleisk Vilte, bet norėčiau pritarti Gegužei. Pinigai tikrai netrukdo dvasiniam tobulėjimui. Dvasiniam tobulėjimui trukdo pinigų troškulys. Kaip ir garbės troškulys, valdžios troškulys ar netgi besaikis dvasinio ar fizinio tobulėjimo troškulys.

  Ne visi turtingi žmonės tampa tokiais tik todėl, jog pagrindinė jų gyvenimo dominantė yra pinigai. Lygiai negalima pasakyti jog nei vieno neturtingo žmogaus nekankina pinigų troškulys.

  Sakoma neturtas – ne yda. Pilnai sutinku, bet ir turtas savaime dar nėra jokia nuodėmė. Viskas priklauso nuo to, ką žmogus dėl turto paaukojo. Lygiai taip pat žiūrėkim ką žmogus aukoja dėl garbės, valdžios, asmeninės sveikatos ar netgi dvasinio tobulėjimo.

  Su turtu labai panaši situacija, kaip ir su alkoholio vartojimu. Dauguma žmonių save ima kaip atskaitos tašką. Mes gailimės ir užjaučiame tuos kurie gyvena kukliau už mus (lygiai kaip užjaučiame geriančius aiškiai daugiau už mus) ir mus piktina tie kurie turtingesni už mus ( lygiai kaip baisiai piktinamasi tais kurie geria mažiau už mus).

  Kad pinigai padeda būti geresniu supratau, kai iš Kroatijos (2000 km) teko parbuksyruoti sugedusią draugų mašiną ir dvi priekabas. Po to rudeniop teko keisti savo automobilio sankabą, o po poros metų “parėjo“ ir variklis.
  Dar tada iš karto pagalvojau, jog gal būt draugų bėdoje būčiau nepalikęs bet kokiu atveju, bet apsispręsti aukoti savo automobilio “sveikatą“ buvo daug lengviau kai jis nebuvo “vienintelė, viso gyvenimo svajonių mašina“. T.y. kai turėjau galimybę esant reikalui nesunkiai nusipirkti kitą automobilį.
  Lygiai taip pat daug lengviau ir paprasčiau būti dosniu ar sąžiningu, kai tavo vaikai nebadauja.

  geros dienos:)

  Vladas

  Patinka

 4. Labas vakaras, Vladai 🙂

  Argi aš kam prieštarauju? Visi išsakėme savo nuomonę, kiekvienas pamatė tai, kas jam svarbu, parašė taip, kaip supranta.

  Tarsi aš neigčiau pinigus – aš tik aprašiau pinigų dominantę. Į temą niekas neparašė, gal tik Centukas labai lakoniškai, bet buvo proga plačiau pasvarstyti 🙂 .

  Labanaktis visiems ir dėkui 🙂 .

  Patinka

 5. Dar kartą sveiki :]

  Prisipažįstu, kad per siaurai pasižiūrėjau. Dėkui, Ruvi, kad truputį padėjai plačiau pažiūrėt. O apie lietuvius nieko blogo nenorėjau pasakyti :] mes šauni tauta.

  Pritariu, kad dabartinė sistema nėra gera, bet ji nestovi vietoj. Po truputį keičiasi ir tokios krizės kaip ši yra puiki priežastis pamąstyti, ką darome blogai, ką darome gerai ir ką reikėtų daryti, ko nedarome. Tikiuosi pamąstys ir tie, nuo kurių sprendimo labai daug kas priklauso šiame pasaulyje. Vat, Ruvi, paminėjai tuos, kurie atsakingi už šį pasaulį. Nežinau ar tai turėjote mintyje, ką įsivaizduoju, bet tikiu, kad yra žmonių, kurie turi daug įtakos ekonomikai. Vieni stengiasi, kad ekonomika padėtų žmonėms, o kiti ekonomiką naudoja savo gobšumui. Gal dėl pastarųjų ir turime tokį vartotojišką, pinigais pagrįstą pasaulį? Gal jie ir kelia tas krizes, nes jiems tai naudinga? Gal gal gal :]
  Vat įdomu, kaip jūs įsivaizduojate į ką, kaip ir per kiek laiko turėtų pasikeisti ši pinigų dominantė? Įdomu, kaip pasaulis atrodytų jei pilnai būtų įgyvendinti tie penki principai.
  Labanaktis.

  Patinka

 6. Labas, Geguže 🙂

  Jūs ne per siaurai pažiūrėjote, labai gerai, kad apie tai parašėte – tai vienas iš mitų, sklandančių apie pinigus (jų yra ir daugiau), kad žmonės negabūs, nesupranta ko nori, nežino kam jiems turtas ir t.t..

  Yra labai daug protingų žmonių, kurie dirba sistemai, bet nesupranta, kad tai yra sistema. O ir tuo atveju, jei neblogai dar stovi sistemoje, turi palaikymą ar darbą – atrodo, kad ir visi taip gyvena ar turi gyventi, o visi kiti – neišmanėliai, negabūs, kvaili.

  Tai tuo labiau turėtų būti sistemos siekis lavinti “neišmanėlius“, mokyti, nes tuomet jie būtų naudingi sistemai. Tačiau šiai sistemai šito nereikia, jos devizas: laimingas vergas, kuris net nesupranta, kad yra vergas. O visa, kas geriausia – “išrinktiesiems“.

  Pažiūrėkite į istoriją – ar yra joje valdovų, vadovų, kurie kažką padarė žmonijos labui, tautos labui? Ypač dabartiniai – juk ne šiaip sau žmonės juos mini tik bloguoju – žmonės gali nesuprasti, kokioje sistemoje gyvena, bet jie neišvengiamai pajunta visas negatyvias tokio “valdymo“ į vienus vartus (kišenes) pasekmes.

  Ar žinote, kokia viena iš didžiausių žmonių baimių? Valdžios baimė. Keista, ar ne? Todėl, kad žmonės laikomi nuolatinėje įtampoje visais “kyla“ “brangsta“, ir valdžios rankose yra visi mechanizmai, galintys akimirksniu paversti visą žmogaus gyvenimo triūsą nuliu – pavyzdžiui, mokesčiais. Yra didelis skirtumas tarp vengimo mokėti mokesčius (paprastai tai ir daro turtingi) ir NEGALĖJIMO susimokėti.

  Mūsų visų daroma dažniausia klaida – manymas, kad viskas bus taip, kaip buvo ir nesikeis – valdys mus kaip avinų bandą, ir nieko čia nepadarysi.. Tačiau sistemos griūva ne dėl maištavimo ar kovų – atvirkščiai, tai jas tik sustiprina, nes yra proga parodyti valdžią. Sistemos griūna tuomet, kai žmonės jų nepalaiko savo veiksmais, kai jie žino – kokia yra sistema, kaip jais manipuliuojama.

  Visiems negatyviems veiksmams yra tam tikros ribos, kurias peržengus, negatyvios savybės įgauna priešingas savybes. Kaip nekeista, ribinės negatyvumo apraiškos yra naudingos – tuomet mes galime jas akivaizdžiai pamatyti ir pajusti, jų jau “nepridengsi“ jokiu melu ar manipuliacijomis, t.y., aiškiai pamatome – ko turime atsisakyti, kas mums kenkia.

  Be to, tam, kad vyktų pokyčiai, reikia tam tikro kiekio žmonių valios – čia irgi įsijungia evoliuciniai dėsniai. Tai ir vyksta – dabar visame pasaulyje žmonės bunda ir trokšta pokyčių – to jau neįmanoma sustabdyti.

  Tam padėjo ir informacinis šuolis, kurio jau niekas nesustabdys – o informacija visuomet yra pokyčių pradžios šauklys: tai tarsi ateities projektų variantai.

  Todėl vienus “atsakingus“ ir neatitinkančius evoliucijos reikalavimų natūraliai pakeis kiti – tie, kas vykdys evoliuciją, o ne degradaciją. Aišku, sunku dar tai įsivaizduoti, bet juk evoliucijos nesustabdysime, tai ne mūsų valioje, o tie, kas turi valdžią – ne dievai, jie taip pat turės paklusti aukštesniems evoliucijos dėsniams.

  Todėl.. pirmiausiai kiekvienas turi suprasti – kokiu laiku gyvename ir kas vyksta. Ir apsispręsti – kokį kelią renkasi. Kiekvienas atliks tai, ką gali ir sugeba – net neabejokite. Ir, žinoma, kiekvienas atsakys už tai, ką padarė. Ir tai ne biblijiniai pagąsdinimai, o dėsningi ciklai, kuriuos visi kartu ir po vieną turėsime praeiti. Ramiausiai dabar jaučiasi tie, kurių sąžinė rami – jie nori ir laukia pokyčių, jie juos ir vykdo 🙂 .

  O kaip atrodys pasaulis – visi pamatysime. Įsivaizduoti pagal senus mąstymo šablonus to neįmanoma, nes evoliucija visuomet yra nauja ir nepažinta, bet tai visuomet yra judėjimas į harmoniją ir tobulumą 🙂 .

  Dėkui už jūsų mintis, įdomu buvo pasvarstyti plačiau. Gražios dienos, Geguže! 🙂

  Patinka

 7. Labas visiem 🙂

  Aš renkuosi pinigus, kaip priemonę 🙂 buvo toks laikas kai ir pykau ant pinigų ir buvo jie tikslas man. Viskas pasikeitė kai suvokiau, kad pinigai yra energija ir skirti mainams. Kol kas jie reikalingi, nes dar žmonės nesugalvojo į ką tai būtų galima pakeisti, o jei atsisakyti tai kaip be jų gyventi. Apskritai žmonijai reikia sugalvoti, kaip gyventi be jokių tarpininkų ‘aukso’, ‘pinigų’ duodant ir kažką gaunant.

  Mano manymu kiekvienas žmogus turi tapti savo gyvenimo šeiminku ir gyventi visas pasaulis turi, kaip viena šeima. Tada nereikės pinigų 🙂
  O kada tai bus, nežinau.

  Saujelė turtingųjų dabar kontroliuoja per pinigus visą pasaulį. Ta saujelė valdo bankus, naudingas iškasenas, vaistų gamybą, didžiausias įmones ir t.t. O žmonėms pateikiama viskas perkošta per filtrus iš tos sistemos, kuri yra korumpuota ir veikia disharmonijoje su visatos dėsniais. Bet žmonės tai priima ir tai tęsiasi iki šiol. Bet viskas pasikeis, nes tokia sistema ilgai neišsilaikys ir žmonės nebepuls stačia galva į naujai pasiūlytą sistemą su nauja valiuta ar dar kuo. Juk žmonių sąmoningumas auga ir informacija perduodama labai greitai pasaulyje.

  Vis daugiau žmonių, o tuo pačiu ir aš nori būti nepriklausomi nuo sistemos ir tos mintys vienokiu ar kitokiu būdu materializuosis 🙂

  Be to pastebėjau, kad krizė yra sugalvota specialiai, kad žmonės dar labiau bijotų. Ir suvokiau, kad su ta baime žmonės uždaro kelią pinigams ateiti į jų gyvenimus, o tuo pačiu kyla ir kitos baimės iš to. Reikėtų žmonėms vėl isileisti pinigų energiją ir susidraugauti su jais 🙂

  Patinka

 8. Labas, Evaldai :)!

  Labai man įdomi diskusija – taip plačiai parodė požiūrį į pinigus.. Žinoma, jei gyvename pinigų sistemoje, tuomet pinigai turėtų būti atlikto darbo ekvivalentas, o ne machinacijų įrankis. Turėtų būti priemonė išgyventi, o ne tikslas.

  Juk tos machinacijos nėra toks nekaltas dalykas – visų pirma, nepelnytai paimami pinigai (neatlikus nieko naudingo, atvirkščiai – tai yra kenkimas), o svarbiausia – pažeidžiamas balansas.

  Balanso pažeidimo pagrindinė pasekmė – sąžiningo žmogaus darbo nuvertinimas, o tai reiškia ir žmogaus gyvenimo nuvertinimą, ir žmogaus pavertimą preke, pačio gyvenimo pažeminimą. Juk darbo valandos – mūsų gyvenimo laikas, jo niekas negrąžins..

  O baimė ir kaltės jausmas – labai galingi valdymo įrankiai, ir jais labai rafinuotai manipuliuojama.

  Išeitis – sąmoningumas, dvasingumas. Keistai skamba, bet tai vienintelis būdas išgyventi šioje sistemoje. Pirmiausiai – reikia turėti aiškų suvokimą – kokia tai yra sistema. O iš to seka, kad žmogus apsisprendžia – kiek jis dalyvauja šioje sistemoje.

  Juk daug uždirbamų pinigų išleidžiama tam, be ko galima apsieiti – alkoholis, tabakas, gausybė siūlomų pramogų, daiktų vartojimas, paskolos ir t.t.. Neveltui sakoma, kad visi nuostabiausi dalykai šiame pasaulyje yra nemokami 🙂 ..

  O dvasingumas – tai ypatinga jėga, kurios pagalba visuomet sukuriama geriausias, optimaliausias gyvenimo pagrindas. Jo dėka žmonės ne tik išgyvendavo visai laikais, bet ir savo gyvenimu įkvėpdavo kitus..

  Dvasingumas “įjungia“ geriausias žmogaus savybes, pinigų dominantė – godumą, varžymąsi, konkuravimą, ciniškumą, melą..

  Dvasingumas atveria kelią viskam, kas yra geriausia, ir mes visuomet turime tai, ko mums gyvenime iš tiesų reikia – įskaitant ir pinigus :).

  Todėl – kelkimės kas rytą daryti gerus darbus 🙂 ..

  Patinka

 9. Sveiki,

  Na, dar įsiterpsiu:)

  Evaldas rašo: “Saujelė turtingųjų dabar kontroliuoja per pinigus visą pasaulį. Ta saujelė valdo bankus, naudingas iškasenas, vaistų gamybą, didžiausias įmones ir t.t.“

  Bet pasaulį vieni turtingieji niekaip negali valdyti. Jei jiems nepadeda mūsų pačių godumas ir troškimai, jie niekaip negali mūsų valdyti.

  Taip, pinigai gyvenant civilizuotoje visuomenėje būtini pagrindiniams poreikiams patenkinti. Ir vargu ar kada sugrįšime prie natūrinio ūkio, bet Viltė pastebėjo labai teisingai: “kad visi nuostabiausi dalykai šiame pasaulyje yra nemokami 🙂 …“
  Bendravimas, nuoširdumas, savitarpio supratimas, pagarba, ištikimybė, meilė neperkami ir neparduodami už pinigus.

  Sutinku Vilte, kad yra žmonių kuriems neužtenka pinigų būtiniausių egzistencinių poreikių patenkinimui, bet netgi mūsų šalto klimato zonoje žmonės daugiausia pinigų išleidžia siekdami patenkinti savo EGO. Vat čia juos ir valdo tie kurie gali sau leisti tiesiog spausdinti pinigus ir begėdiškai “formuoti žmonių poreikius“.

  Totalus nonsensas ir pasityčiojimas, kai vieni siekdami uždirbti pinigų atiduoda savo darbą ir protą, o kiti tik garbę ir sąžinę.

  Taip vienintelė išeitis – dvasingumas, arba nepasidavimas manipuliacijoms ir mulkinimui, neįsijungimas į “žiurkių lenktynes“.

  Nesu įsitikinęs, kad žmonija stovi ant kažkokių kardinalių permainų slenksčio, bet mentaliteto, moralės ir savimonės progresas, manau, – akivaizdus.

  Patinka

 10. Labas, Vladai 🙂

  Žinoma, pritariu, kad visos sistemos yra palaikomos tam tikrais sisteminiais veiksmais. Tačiau skirtumas – ar savo norais, ar poveikiu.

  Pritariu pilnai tavo žodžiams: “vienintelė išeitis – dvasingumas, arba nepasidavimas manipuliacijoms ir mulkinimui, neįsijungimas į “žiurkių lenktynes”.

  Ačiū, Vladai, geros dienos! 🙂

  Patinka

 11. Atgalinis pranešimas: Senieji Mokymai apie pinigus – ruvi
 12. Atgalinis pranešimas: Naujoji ekonomika – ruvi

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: