Žakas Fresko: pamąstymai..

*Aš turiu pabrėžti, kad mūsų siūlomas globalus valdymas neturi nieko bendro su tais, kurie nori suformuoti “Naują pasaulio tvarką“ su elitu ir stambiomis korporacijomis priešakyje, kurioje visi kiti žmonės tarnautų viršūnėlės interesams. Atvirkščiai, mūsų globalizacijos matymas yra tame, kad sukurtume tokias sąlygas, kuriose kiekvienas žmogus galėtų laisvai tobulėti.

*Jei norite užbaigti karus, teritorinius ginčus ir kovas už resursus, būtina suvienyti visas Žemės tautas į visumą, kurioje resursai ir technologijos priklauso visiems planetos žmonėms.

*Civilizuotumas – tai nenutrūkstamas ir begalinis procesas. Tai liečia ir intelektą. Kvalifikuotas elektrikas, gavęs išsilavinimą prieš 75 metus, šiandien negautų darbo, nes jo profesinės žinios jau pasenusios.

*Deja, šiuolaikinė švietimo sistema yra žmonijos progreso stabdis, nes primena greičiau propagandą, o todėl nesuteikia žinių apie fizikos dėsnius, valdančius gyvas ir negyvas sistemas.

*Kai tik žmonės supras, kad žmogaus vertybes ir požiūrius formuoja aplinka, jais manipuliuoti bus žymiai sudėtingiau.

*Jie sako: “Parašykite savo kongresmenui“. Kas, po galais, tas asilas, kuriam jūs turite rašyti? Jis turi būti įvaldęs progresyvias žinias ir technologijas. Jūs neturite jam rašyti.. Esu tikras, kad dauguma iš jūsų skrido lėktuvu. Ir jums nereikėjo rašyti pilotui: “Jūs skrendate pakrypęs į šoną! Išlyginkite lėktuvą, po galais!“. Lakūnas gerai žino savo darbą ir todėl jį dirba!

*Šiuolaikiniame pasaulyje pirmiausiai į akis krenta pasitikėjimo trūkumas tarp žmonių, ir tai sukelia pasaulyje chaosą, prievartą, ekologines problemas. Jokie turtai ir gyvenimo patogumai neatneš mums taikos ir laimės, jei nebus pasitikėjimo tarp žmonių.

*Vietoje karinio Pentagono mums reikalingas socialinių inžinierių Pentagonas, kurie stengtųsi pagerinti šalių santykius vietoje to, kad kurtų žudymo mašinas. Aš esu kategoriškai prieš naujų ginklų gamybą ir žudynes kare. Geriau skirti laiką visų prieštaravimų pašalinimui tarp tautų.

*Jei būtų mano valia, visus tuos milijonus žmonių, kurie dabar armijoje, aš nusiųsčiau į apmokymus, kuriuose juos išmokytų santarvės su kitomis tautomis. Štai ką reikia daryti, o ne mokyti juos žudyti. Ir tokiu būdu suvienyti visas, visas šalis.

*Armijos laikomos esamos sistemos, o ne žmonių gynybai. Ateityje sąmoninga žmonija atsisakys visų konfliktų ir karų.

*Dabartinei sistemai nenaudinga, kad visuomenė sveikai mąstytų ir kritiškai vertintų visą informaciją, antraip valdžia negalėtų manipuliuoti gyventojų sąmone per masines informavimo priemones ir televiziją. Todėl žmonėms nuo pat gimimo neleidžiama atskleisti savo intelekto potencialo, ir tam naudojama mokykla, televizija, religija, alkoholis, darbas dėl išgyvenimo.

*Projektas Venera nekviečia griauti esamos kapitalistinės sistemos – mes skaitome, kad ji pati save sugriaus socialinės evoliucijos dėka. Akivaizdu: mūsų dabartinė sistema neveikia, todėl tiek daug problemų pasaulyje.

*Kol mes nesiimsime atsakomybės už naujos socialinės sistemos sukūrimą, pasaulyje nuolat kartosis visos dabartinės socialinės sistemos problemos: skurdas, karai, bedarbystė, kriminalas, teritoriniai ginčai ir t.t..  Tik išmintingas Žemės resursų valdymas gali išspręsti visas šias problemas. Vieną dieną mums teks tai pripažinti.

Pamąstymai iš Žako Fresko pasisakymų, vertė ruvi.lt

Žakui Fresko atminti

Atviras Roksanos Medouz laiškas Žakui Fresko atminti (13.3.1916 – 18.5.2017)

“Per visus šiuos metus aš gavau daug laiškų, kuriuose daugybė žmonių rašė apie tai, kaip juos įkvėpė Žakas Fresko. Jis padėjo jiems geriau suprasti, kas vyksta šiame pasaulyje, bet svarbiausia, kad jis suteikė šiems žmonėms viltį, parodęs, kaip gali atrodyti alternatyvi visuomenė, kurią mes galime sukurti, kad įveiktume katastrofiškas sąlygas, tekusias žmonijos daliai.

Todėl man labai sunku pranešti apie tai, kad Žakas Fresko tyliai mirė gegužės 18 dienos rytą, sulaukęs 101 metų amžiaus. Paskutines jo gyvenimo dienas su juo buvo daug draugų. Laidojimo ceremonijos nebus – Žako kūną perdavė mokslininkams, tokia buvo jo valia.

Pastaraisiais metais Žakui buvo diagnozuota Parkinsono liga, ir tai apsunkino jo dalyvavimą ir vadovavimą Projektui Venera. Per visą tą laiką aš tapau žmogumi, kuris skyrė didžiąją savo laiko dalį Žako sveikatos priežiūrai, ir šalia dirbau ties tuo, ką mums pavyko kartu sukurti per 41 metus.

Dalyvauti seminaruose ir turuose Žakui darėsi vis sunkiau, todėl juos vedžiau ir toliau vesiu aš. Kaip Projekto Venera bendrakūrėja, nuo šiol visą savo laiką ir energiją aš skirsiu projekto įgyvendinimui, kaip mes ir planavome. Yra daug žmonių, kurie nori atlikti šį darbą iki galo kartu su grupe žmonių, kurie tikslingai ties tuo darbuojasi mūsų tyrimų centre.

Projektas Venera ir toliau sieks užsibrėžtų tikslų, ir, kaip visada sakėme mes su Žaku: “jei nori taikos – darbuokis ties tuo. Jei nieko nedarysi, tuomet nieko ir neįvyks.“

Aš manau, kad Žakas Fresko paliko mums instrumentus, kurie suteikia visaapimančius orientyrus tam, kad galėtume judėti į ateitį; paliko informaciją, kuri gyvybiškai reikalinga šiuolaikiniam pasauliui.

Todėl, kaip ir visada, mums reikalingas ir jūsų gebėjimas pritaikyti šią informaciją, kad tokia ateitis taptų įmanoma. Mūsų laukia labai didelis darbas.“

Žakas Fresko apie savo gyvenimo tikslą ir veiklą

“Visą savo gyvenimą aš darbavausi ties problemų sprendimu. Aš – socialinis inžinierius. Aš stengiuosi pagerinti pasaulį, kuriame gyvenu.  Socialinis inžinierius – tai žmogus, kuris tyrinėja visuomenės klausimus.

Kas padaro žmonės tokius, kokie jie yra? Kokios sąlygos įtakoja žmogaus elgesį? Kaip galima reorganizuoti visuomenę, kad joje būtų minimumas skausmo, karų, bado, bedarbystės? Kaip viso šito apskritai atsikratyti? Tai klausimai, kuriuos socialinis inžinierius stengiasi išspręsti.

Aš atlikau didžiulį paruošiamąjį darbą, stengdamasis išsiaiškinti, kas konkrečiai formuoja žmogaus elgesį. Aš stengiausi atrasti priežastis, kuriuos formuoja serijinius žudikus, vagis, banditus.

Mano partnerė – Roksana Medouz. Mes dirbame drauge ir mūsų tikslas – pastatyti mokslinių tyrimų centrą, kad pabandytume atrasti geriausius visuomenės pokyčių metodus per patį trumpiausią laikotarpį.

Mes kuriame miestų sistemų modelius, modifikuojame, tobuliname ir paprastiname juos, kad galima būtų statyti juos visame pasaulyje. Mes taip pat kuriame sistemas ir metodus, kurie per trumpiausią laikotarpį pakeistų žmonių mąstymą ir gyvenimo vertybes.

Projektas Venera – tai savirealizacijos metodas visiems žmonėms, nukreipiant juos teisinga linkme, paskelbiant Žemę visų pasaulio žmonių paveldu.

Mes turime pašalinti visas dirbtinas ribas, kurios skiria žmones. Mes turime aprūpinti žmones viskuo, kas būtina be pinigų panaudojimo. Mes turime panaikinti bet kokį elitiškumą visuomenėje. Aš siūlau rūpintis kiekvienu žmogumi: išradėjais, konstruktoriais, inžinieriais ir visais kitais. Padarykite viską pasiekiamą, ir žmonių elgesys pasikeis.

Šiandien visuomenė eina neteisinga kryptimi, griūtis visame pasaulyje, bankrotai, negebėjimas spręsti problemas, nes naudojami politiniai metodai, kurie, sakyčiau, gal ir buvo geri prieš šimtą metų, bet dabar jie jau neveikia.

Todėl vyksta griūtis visame pasaulyje. Žmonės turi prarasti savo namus, darbą, prarasti pasitikėjimą žmonėmis, kuriuos jie rinko, tik tada jie taps atviri naujoms idėjoms.

“Ach, šito niekada nebus, net po tūkstančio metų! Jūs svajotojas! Jūs utopistas! Jūs velnio komunistas! Jūs šioks-anoks..“

O aš manau, kad viskas keičiasi. Utopija – neveiksminga koncepcija: ji teigia, kad galima pastatyti miestą, kuris bus geras visais laikais. Tai neįmanoma. Viskas keičiasi.

Vienintelė konstanta gamtoje – tai pokyčiai. Aš nemanau, kad ateityje miestai bus tokie patys. Jie bus pastoviai modifikuojami. Aš netikiu paskutinės ribos egzistavimu.

Aš skaitau, kad vyrai ir moterys nuolat kurs vis naujas ir geresnes sistemas, ir kad nėra ribų žmogaus gebėjimams.

Skausmas, su kuriuo aš stebėjau tai, į kur ritasi pasaulis – nesibaigiantys karai, žmonijos kančios, žmonių žūtis ir miestų griūtis – visa tai motyvavo mane pabandyti padaryti kažką daugiau, nei daro politikai.

Jei pakankamai žmonių darbuosis ties tuo, apie ką aš kalbu, mes galėsime pakeisti pasaulį.. Jei jie nieko nepadarys, tai nieko ir neįvyks.

Aš negaliu priimti pasaulio tokio, koks jis yra dabar. Todėl aš darau viską, ką galiu, kad galima būtų sukurti gyvybingą pasaulį visiems žmonėms, o ne atskiroms tautoms.

Aš nesiekiu jokios naudos sau. Aš tik tikiuosi padaryti viską, ką galiu, o kas jau bus – tas bus ..“

Šviesi atmintis ir pagarba Mūsų dienų Šviesuoliui – Žakui Fresko! Visą savo gyvenimą šis Žmogus darbavosi visos žmonijos gerovei. Jis išėjo, bet liko jo idėjos ir darbai – lyg Švyturys-kelrodis bundančiai žmonijai..

(Parengė ir vertė ruvi.lt)

Žakas Fresko: kas mūsų laukia ateityje?

Žakas Fresko – mūsų dienų Šviesuolis, jis padovanojo žmonėms Viltį – kad galima gyventi kitaip: laisvai, harmoningai, taikiai, vieningai, kūrybingai..

Jis vertas didžiausios pagarbos už tai, kad visą savo gyvenimą išliko ištikimas kilnioms humaniškoms idėjoms. Už tai, kad nesiekia naudos tik sau, kad nuolat besąlygiškai darbuojasi visų žmonių gerovei. Nežiūrint į nieką..

Nuoširdžiai linkiu jam pamatyti savo idėjų įgyvendinimą!

Žakas Fresko apie ateitį

*Mes dažnai girdime per informavimo priemones apie visas mūsų dienų blogybes. Bet ar dažnai girdime apie realius šių problemų sprendimų būdus? Šiandien daug kas kritikuoja, bet mažai kas rimtai galvoja apie problemų sprendimus.

*Ateitis neateina savaime. Mes turime ją sukurti – pirmiausiai suprasti mūsų visų siekius, paskatas, tikslus ir atrasti būdus, kaip visa tai bendromis jėgomis įgyvendinti.

*Dauguma žmonių nesupranta pagrindinių socialinio vystymosi dėsnių ir to, kaip jie veikia jų elgesį ir vertybinius orientyrus. Todėl jie nedaro išvadų, nežiūrint į tai, kad nuolat patiria spaudimą, baimę, nerimą dėl rytojaus, beprasmiškumą.

*Dauguma žmonių išmokyti vykdyti tam tikras užduotis, kad uždirbtų pragyvenimui, bet neišmoko mąstyti kritiškai. Ir net tuomet, kai jiems siūlomi konkretūs šiuolaikinių žmonijos problemų sprendimai, jiems neužtenka žinių, kad juos įvertintų.

*Turime keisti esamą gyvenimo sistemą, priešingu atveju nuolat susidursime su visomis šios sistemos problemomis – aplinkos tarša, bedarbyste, benamyste, nusikaltimais, karais, badu, ekonominėmis krizėmis, skurdu, ligomis, įvairiomis priklausomybėmis, moraline degradacija.

*Dabartinė visuomeninė sistema, jos valdymo metodai ir nuolatinės sisteminės krizės veda į visapusišką sistemos kolapsą ir lūžio momentą, kuris privers žmoniją rinktis naują gyvenimo kryptį.

*Tik išmintingas Žemės išteklių valdymas padės išspręsti visas šiandienines problemas. Naujoji visuomeninė sistema turi būti harmoninga, taiki, kūrybinga, atverianti beribes galimybes žmonijos vystymuisi ir tobulėjimui.

*Mums teks pripažinti, kad turime vienintelį teisingą ir sąžiningą sprendimą – pripažinti Žemės išteklius bendru visos žmonijos paveldu.

*Pereinamuoju laikotarpiu visos šalys priims sprendimą vienytis ir naudoti Žemės resursus bendram žmonijos labui. Reikės atlikti didžiulę turimų resursų – gamtos išteklių, gamyklų, ariamų žemių ir t.t. – inventorizaciją naujojo socialinio modelio parametrams nustatyti.

*Bus įkurta visiems prieinama turimų resursų duomenų bazė ir veiksmų koordinavimo centrai – tai leis planuoti tolimesnius žingsnius. Pagrindinė pirmaeilė užduotis bus gyventojų aprūpinimas maistu, vandeniu, būstu, medicininės pagalbos suteikimas ir aprūpinimas ekologiškais energijos ištekliais.

*Visos masinio informavimo priemonės bus panaudotos tam, kad supažindintų žmones su naująja pasauline gyvenimo sistema.

*Ypatingas dėmesys bus skiriamas tiems regionams, kur yra skurdas, badas, kur išsekintos chemine žemdirbyste ar nederlingos žemės. Ten bus pritaikyti visi naujausi ekologinės žemdirbystės (pvz., hidroponika) ir greito namų surinkimo gyvenviečių statybos metodai.

*Ekologiški energijos šaltiniai palaipsniui keis senąsias elektros linijas. Atsižvelgiant į vietovę, poreikius ir turimus išteklius, elektrą gamins vėjas, saulė, laisvoji aplinkos energija, geoterminiai procesai ir t.t..

*Dauguma pasaulio mokslo įstaigų darbuosis ties naujų gyvenviečių modelių, pramoninių objektų ir transporto priemonių kūrimu. Bus kuriamos ir susikaupusių atliekų ekologiškos utilizavimo sistemos.

*Visi tyrimai ir projektai nepriklausys nuo finansavimo, nes turimi ištekliai bus nukreipiami ten, kur jie labiausiai reikalingi. Tai pagreitins visų projektų įgyvendinimą.

*Visose srityse žmonės darbuosis tam, kad panaikintų bet kokį nepriteklių. Bus kuriamos ir greito reagavimo komandos nenumatytiems atvejams.

*Bus pertvarkomos švietimo ir medicinos sistemos, atsižvelgiant į gyventojų skaičių ir poreikius tam tikroje vietovėje. Kai kurie medicininiai punktai bus mobilūs – juos galima bus įrengti ten, kur bus poreikis.

*Svarbiausia – žmonija pradės vienytis bendriems tikslams visų labui. Kiekvienas žmogus turės visas galimybes išreikšti savo talentus ir geriausius gabumus. Bus sukurta kūrybinga vienybės atmosfera, kurioje žmonės greitai pamirš visą patirtą negatyvumą ir nelaimes.

*Tai bus didžiulė taiki žmonių mobilizacija, nukreipta į gamtos atkūrimą ir visuotinę žmonijos gerovę. To dar nebuvo žmonijos istorijoje, ir bus įmanoma tik tuomet, kai tam netrukdys pinigai.

Iš Žako Fresko pasisakymų parengė ir vertė ruvi.lt

Permainų dvasia

*Piniginė sistema buvo sukurta labai seniai, bet mes iki šiol naudojamės ta pačia pasenusia sistema, kuri didžiąja dalimi yra visų šiuolaikinių problemų kaltininkė.

*Kol gyvename šioje sistemoje, mes visada patirsime jos kuriamas problemas: skurdą, nelygybę, badą, nesantaiką, nusikaltimus, karus, korupciją ir t.t..

*Mūsų dienomis finansiniai apribojimai trukdo novatoriškumo, individualios kūrybos ir asmeninės iniciatyvos vystymuisi. Sistema sukuria sąlygas, kurios apriboja žmonių interesus, galimybes ir gabumus.

*Piniginė sistema ardo ir šeimos darną. Dabar abu sutuoktiniai dirba, todėl tėvai neturi laiko savo vaikams, ir vaikai dėl to jaučia tėvų dėmesio trūkumą. Be to, tėvai nuolat patiria stresą dėl nuolat augančių kainų ir mokesčių, dėl baimės prarasti darbą, dėl neaiškios ateities, o tai taip pat neigiamai veikia bendrą psichologinę atmosferą šeimoje.

*Piniginė sistema ugdo vartotojų visuomenę. Tai vienišų žmonių visuomenė, kurie gali turėti viską, išskyrus tai, kas jiems iš tikrųjų būtina.. Kai žmonės išmoks vienytis, dalintis, bendradarbiauti – jų vienatvė pasibaigs.

*Dauguma žmonių rimtai susirūpinę dėl žmonijos ateities ir jau aiškiai mato esamos realybės tendencijas: augantį globalinį chaosą, betvarkę ir neatsakingą gamtos resursų eikvojimą.

*Visa tai galiausiai atneša žalą net ir tiems, kas mano, jog yra apsaugoti nuo visų aukščiau išvardintų faktorių. Visi, tarp jų ir turtingiausi visuomenės sluoksniai, pajus sociumo poreikių ignoravimo vardan asmeninės naudos pasekmes.

*Be jokių abejonių, net pats turtingiausias mūsų dienų žmogus žymiai jaukiau jaustųsi visuomenėje, kur didžiausias tautos turtas yra žmonės, išmintingai valdantys gamtos resursus, kuriantys humanišką santvarką ir bendradarbiaujantys visų gerovei.

*Civilizacija šiandien žino tik vieną  gyvenimo sistemą, tačiau ji – ne vienintelė. Vis daugiau žmonių visame pasaulyje suvokia, kad būtina keisti žmonijos gyvenimo orientyrus: pinigų valdžią, baimę, melą ir jėgą turi pakeisti vienybė, taika, tiesa ir bendradarbiavimas.

*Projektas “Venus“ siūlo realų veiksmų planą socialiniams pokyčiams, nukreiptiems į taikų ir stabilų žmonijos vystymąsi. Naujos sistemos tikslas – dinamiškos pusiausvyros su gamta nustatymas ir gausos užtikrinimas visai žmonijai.

*Visi pasaulio resursai turi būti paskelbti bendru visos žmonijos paveldu – bet koks kitoks resursų paskirstymas atves į tas pačias problemas, kurias turime šiandien.

*Projektas “Venus“ – į resursus orientuota ekonominė sistema, kur žmonės galės laisvai rinktis savo interesus ir vystyti savo kūrybinį potencialą be valdžios kišimosi ir be finansinių apribojimų.

*Į resursus orientuota ekonomika operuoja ne pinigais, o turimais resursais, siekiant sukurti patį teisingiausią ir efektyviausią jų paskirstymą.

*Išsilavinimas bus praktiškas, visiems prieinamas, lankstus. Reikalingų žinių pritaikymas, kūrybingumo ir iniciatyvumo ugdymas bei mokymas dirbti grupėje suteiks žmogui vertingą išsilavinimą, kurį jis galės pritaikyti gyvenime ir toliau vystyti.

*Be bazinių žinių, mokslo įstaigose bus mokoma žmoniškumo: vienybės, meilės, pagarbos gamtai ir visai gyvybei, bendradarbiavimo, santarvės, kūrybingumo.

*Žmones vienys rūpestis gamta, žmonijos gerovė ir bendri evoliuciniai tikslai. Gerokai trumpesnė darbo diena suteiks galimybę skirti daugiau laiko šeimos ir asmeniniams interesams, o laisvai prieinamos prekės ir paslaugos išlaisvins nuo ekonominio streso.

*Palaipsniui visos senosios piniginės sistemos problemos liks praeityje. Dauguma dabarties miestų bus demontuoti ir pilnai utilizuoti, liks tik kai kurie fragmentai, kaip muziejiniai eksponatai. Augs lengvai montuojami šiuolaikiniai miestai ir gyvenvietės, atitinkančios besivystančios visuomenės poreikius.

*Pirmasis Projekto “Venus“ etapas – tyrimų centras 10 hektarų plote Floridos pietryčiuose JAV, kur ateitis palaipsniui įgauna realias formas. Statybinis kompleksas ir konferencijų centras papildomi originaliais modeliais, spalvingomis iliustracijomis, specialia literatūra ir video medžiaga. Įgyvendintos Projekto “Venus“ idėjos padeda žmonėms pažvelgti į netolimą ateitį 🙂 ..

Iš Žako Fresko pasisakymų, vertė ruvi.lt

Pamatyti realybę tokią, kokia ji yra..

Tam, kad pamatytume realybę tokią, kokia ji yra, reikia tiesiog stebėti gyvenimą: susieti priežastis ir pasekmes, daryti iš to išvadas. Tai nėra lengva, nes žmonių dėmesį ir nuovoką nuolat blaško įvairios informacinės priemonės, kurių tikslas – suformuoti ir įdiegti tam tikrą nuomonę.

Žakas Fresko peržengė savo gyvenimo šimtmetį, todėl turėjo daug laiko stebėjimams, tyrinėjimams ir išvadoms iš patirties. Tai reto žingeidumo ir kūrybingumo žmogus, kurio gyvenimo išmintimi galima pasikliauti, nes jo idėjos ir veikla nukreiptos visos Žemės ir žmonijos gerovei.

Jis nuolat atkreipia žmonių dėmesį, kad įvairios pasaulinės krizės – tai netinkamos gyvenimo sistemos pasekmės. Vienoje iš savo knygų jis rašo: “Jei mūsų sistemoje viskas, įskaitant ekologines ir socialines problemas, liks nepakitę, tuomet mes susidursime su mūsų atgyvenusios piniginės-kreditinės ir politinės sistemos ekonominiu ir socialiniu kolapsu.“

Kad geriau suprastume didžiulės pasaulinės sistemos veikimą, galime perkelti jos veikimo principus į šeimos gyvenimą. Tuomet tampa akivaizdu, kad šeimos gerovė gali būti pasiekta tik geranoriškais, sąžiningais, suderintais visų šeimos narių veiksmais bendram labui.

Nei melu, nei savanaudiškumu, nei agresija ar intrigomis niekada nepasieksime bendros gerovės šeimoje. Jei šeimoje blogai, reiškia, šeimos gyvenimo ir bendravimo būdas yra neteisingas: jei jos nariai kenčia, vyrauja priešiškumas, kyla konfliktai – toks gyvenimo būdas griauna šeimą.

Tą patį galima pasakyti ir apie visuomenės gyvenimą: jei yra skurdas, bedarbystė, karai, nusikaltimai, korupcija, badas, priešiškumas – tuomet gyvenimo sistema yra neteisinga.  Tačiau žmonės dažniausiai atkreipia dėmesį į negeroves, bet rečiau – į jų priežastis.

Todėl susitikimuose su Žaku Fresko dažnai klausia: o gal mums tiesiog trūksta padorių žmonių valdžioje?. Atsakydamas į šį klausimą, Žakas Fresko taip pat siūlo pasitelkti pavyzdį iš gyvenimo: pabandykime įsivaizduoti, kad turime seną, blogai veikiantį automobilį ir norime, kad jis gerai važiuotų..

Pasvarstykime: gal būt, šiam automobiliui reikalingas profesionalus vairuotojas, gal tai pagerins situaciją iš esmės? Tarkim, naujasis vairuotojas yra žymiai geresnis už buvusį ir turi puikius vairavimo įgūdžius.

Bet jei automobilis užges kiekviename kelionės kilometre, arba jo ratas bus prakiuręs, ar dėl problemų su žvakėmis jis apskritai neužsives, tuomet koks bebūtų patyręs vairuotojas, važiuoti tokiu automobiliu jis negalės.

Todėl pirminė problema šioje situacijoje ne vairuotojo padorume ar patirtyje, bet jo vairuojamo automobilio stovyje. Vairuotojas gali būti labai patyręs, bet su nuolat gendančiu automobiliu negalės važiuoti net profesionalus lenktynininkas.

Kai automobilis genda, mes kreipiamės į meistrus, kurie ieško gedimų ir juos šalina. Tačiau kai gedimai vis dažnesni ir rimtesni, o mūsų išlaidos remontui vis didesnės, tuomet natūralu, kad mes pradedame galvoti apie automobilio pakeitimą.

Bet tas pakeitimas turi būti esminis – kitas automobilis turi būti gerai veikiantis, kitaip vėl turėsime tas pačias problemas, tik išoriškai kitokį automobilį.

Taigi, jei norime išspręsti problemą su senu, blogai važiuojančiu automobiliu – turime spręsti problemą iš esmės, o ne ieškoti geresnio vairuotojo. O dabar perkelkime tai į visuomenės gyvenimą: ar vis dar manote, kad padorūs žmonės valdžioje- tai problemos sprendimas?.

Žakas Fresko primena: “Per visą žmonijos istoriją nei viena valdžia neplanavo ateičiai ir nenukreipė visuomenės į sekančią socialinio vystymosi fazę.“

Visos evoliucinės laisvės, vienybės, tiesos ir bendros gerovės idėjos visada gimsta praregėjusių – pamačiusių realybę tokią, kokia ji yra – žmonių širdyse. Būtent jie tampa svarbiausių žmonijai pokyčių iniciatoriais.

Kaip tokios idėjos yra ir bus įgyvendinamos – priklauso nuo kiekvieno žmogaus, nuo kiekvieno iš mūsų. Todėl – buskime, pamatykime realybę tokią, kokia ji yra 🙂 ..

Žakas Fresko apie realybę ir ateitį

*Šiuolaikinė visuomenės gyvenimo sistema turi pražūtingas pasekmes. Jos pagrindas – piniginiai santykiai, laisvės apribojimai ir dirbtinis deficitas. Bet kuris iš mūsų, įskaitant ir aukščiausio rango vadovus, yra pinigų-kredito sistemos vergai.

*Iš žmonių atimtas prasmingas gyvenimas. Mes laikomės darbo, kurio nekenčiame, kad įsigytume vis daugiau daiktų, kurie mums nereikalingi, arba dirbame viršvalandžius laisvadieniams, kad pabėgtume nuo priežasčių, dėl kurių mums, iš esmės, ir reikalingas poilsis.

*Pinigų sistema visada naudojama piliečių elgesio kontrolei ir valdymui. Mus suvienodina tam, kad galėtų mus lengviau valdyti. Tik tuomet, kai resursai yra prieinami visiems, pinigai netenka savo valdžios.

*Mūsų šalių valdantieji žodžiais šlovina demokratijos laisves, o darbais palaiko ekonominę sistemą, kuri vis labiau apkrauna savo piliečius įsiskolinimais.

*Problema ne tame, kad mes negalime aprūpinti skurstančių, bet tame, kad mes negalime patenkinti vis didėjančių turtingųjų poreikių..

*Mes gyvename tokioje visuomenėje, kur žmones labiau žeidžia keiksmažodžiai ir paniekinantys gestai, nei badas, karai, ar gamtos niokojimas.

*Bandymai ieškoti sprendimų dabartinės sistemos rėmuose – tai tarsi susidėvėjusio audinio lopymas, kuris dar kurį laiką pratęs esančios sistemos gyvavimą. Gyvenimas parodė, kad pinigų-kredito sistema neužtikrino žmonijai oraus gyvenimo – ji neefektyvi, nes nukreipta ne į žmonijos gerovę, o į pasipelnymo didinimą.

*Gyventojų perteklius planetoje – tai mitas! Problema tik gamtos resursų išnaudojime ir vartotojiško gyvenimo skatinime. Šiuo metu žmonija alina Žemės resursus 50%greičiau, nei jie spėja atsinaujinti. Jei ir toliau vartosime tokiais tempais, tuomet prireiktų dar 3 tokių planetų, kad patenkintume vis augančius poreikius.

*Reikia pradėti gyventi pagal sąžinę, harmonijoje su gamta.. Kai mes išmoksime pamiršti savo EGO mainų idėjomis su kitais naudai – tuomet prasidės tikras žmonijos progresas.

*Mes turime sukurti pasaulį, kuriame skurdas, badas, karai, išnaudojimas ir nereikalinga kančia bus tik baisūs prisiminimai apie praeitį.

*Mokslo ir technikos pasiekimai turi būti panaudoti visų žmonių ir planetos gerovei, formuojant humanišką ir klestinčią visuomenę. Jei technologijos neišlaisvina nuo rutinos, kad žmonės galėtų siekti aukštesnių tikslų visų gerovei, tuomet visas techninis progresas yra beprasmiškas.

*Technologijomis galima piktnaudžiauti, bet galima jas panaudoti kilniems tikslams – jos gali išlaisvinti žmogų nuo sunkių ar monotoniškų darbų, kad jis galėtų kurti, bendradarbiauti ir gerinti pasaulį.

*Projektas “Venus“ siūlo realų veiksmų planą socialiniams pokyčiams, nukreiptiems į taikų ir stabilų žmonijos vystymąsi. Naujos sistemos tikslas – dinamiškos pusiausvyros su gamta nustatymas ir gausos užtikrinimas visai žmonijai.

*Iš esamos sistemos bus pereinama į resursus orientuotą ekonomiką, todėl visi resursai bus paskelbti bendru žmonijos paveldu. Valdymas bus kitoks – be primetamos politikos ir privilegijuotų valdininkų. Todėl pirmiausiai bus reikalingi žmonės, kurie sugebės vienytis, bendradarbiauti ir kurti visų labui – juk tobulėjimui ribų nėra..

*Valdymo procesai atviri, per koordinacinius centrus, ir kiekvienas galės juos matyti ir juose dalyvauti. Pereinamojo periodo prioritetai – gamtos atgaivinimas: žemės, miškų, vandens telkinių išvalymas ir sąžiningas žemės resursų paskirstymas pagal šalių poreikius, žemdirbystės ar gamybos rūšį ir apimtis.

*Į resursus orientuota ekonomika – tai visuotinė visuomeninė ir ekonominė sistema, kurioje prekės ir paslaugos yra prieinamos be pinigų, kreditų, barterių o taip pat visų kitų kreditavimo sistemų.

*Projektas siūlo įvairias technologijas kiekvieno žmogaus gyvenimo gerinimui. Darbo diena bus sutrumpinta, kad žmonės turėtų daugiau laiko bendravimui, pomėgiams ir poilsiui, kad gyventų sveikai, aplinkoje su minimaliu stresu.

*Labai svarbus visapusiškas, visiems prieinamas išsilavinimas – tai kūrybingos visuomenės pagrindas. Švietimas turi plėsti akiratį, ugdyti bendražmogiškas vertybes ir pagarbą visai gyvybei – kad vaikai suprastų, jog Žemė – nuostabi ir klestinti planeta, kurioje visos tautos gali taikiai bendradarbiauti, kurti ir klestėti.

*Projektas “Venus“ nepriešpastato savęs jokiai esamai religijai. Pagrindinis skirtumas yra tame, kad mes norime realiai įgyvendinti aukštus dvasinius idealus visoms mūsų planetos tautoms.

*Mes siekiame sukurti visuomenę, kur žmonės galės laisvai rinktis savo interesus, vystyti savo anksčiau užslopintą potencialą ir įgyvendinti svajones be valdžios kišimosi ir be finansinių apribojimų. Žmones vienys rūpestis gamta, žmonijos gerovė ir bendri evoliuciniai tikslai. Mes visi turime paklausti savęs – kokiame pasaulyje mes norime gyventi?.

Iš Žako Fresko pasisakymų parinko ir vertė ruvi.lt