Moralės fizika

Tai mokslinė idėja, kurią sukūrė ir ilgamečiais tyrimais bei stebėjimais įrodė filosofijos mokslų daktaras Dario Salas Sommer. Šios mokslinės idėjos formulė tokia: “Patvirtinta, kad moralė yra objektyvi, paremta kvantinės fizikos dėsniais, ir yra nekintamų Gamtos dėsnių visuma, kurių laikymasis padeda vystyti aukščiausią sąmonę, o jų pažeidimas sukelia gyvenimiškų jėgų nuosmukį ir žmogaus degradaciją.“

Moralė, arba žmogaus elgesį reguliuojančios normos nėra vien tik dorybių sąrašas – moralė susieta su subtiliu dvasiniu žmogaus pasauliu, jo orientacija į dvasines vertybes. Savo knygoje “XXI amžiaus moralė“ Dario Salas Sommer teigia, kad pagrindinė visų šiuolaikinių problemų priežastis yra būtent moralės dėsnių nepaisymas. Jei atskiro žmogaus gyvenime tai pasireiškia kaip nesėkmės ar energijos trūkumas, tai visuomenėje moralės nepaisymas galiausiai veda į chaosą ir griūtį.

Kai kurie žmonės mano, kad nėra taip svarbu, kokiu būti – geru ar blogu, kad tai viso labo pasirinkimo klausimas. Moralė apskritai vis dažniau pavadinama atgyvena, senamadišku davatkiškumu. Tačiau autorius įrodė, kad žmogus be moralės, be aukštesnės sąmonės – robotas, aklai einantis per gyvenimą bei apribotas jo smegenyse esančios programos vykdymu.

Kodėl būtent “Moralės fizika“? Pirmiausiai todėl, kad žodis “fizika“ iš graikų kalbos verčiamas “gamta“, tai yra Gamtos Moralės išaiškinimas. Tai nėra kažkokių dirbtinų taisyklių rinkinys, o kuklus autoriaus mėginimas atrasti mokslinį paaiškinimą – kaip sąveikauja Gamta ir žmogus, ir kaip elgtis, kad ta sąveika atneštų visapusišką harmoniją.

Peržvelkime Moralės fizikos koncepciją:

1. Mes gyvename sąmoningoje ir protingoje Visatoje, kurios struktūra – holografinė. Yra tik viena energija, kuri persmelkia kosmosą visuose išmatavimuose ir sukuria pilną gyvenimo vienybę. Tai, kas atsitinka su mažiausia dalelyte, tuo pačiu metu veikia ir visą struktūrą, nes tarp visų Visatos dalių yra neatsiejamas ryšys.

2. Holografijos principas – “kiekviena dalis atspindi visumą“. Tai patvirtina ir atradimai biologijoje: kiekviena ląstelė turi DNR originalo kopiją, kurios pakanka viso kūno klonavimui.

3. Todėl visuma – tai Kūrėjas, visagalė ir visažinė pirminė energija, iš kurios gimsta visos būties formos. Tai dvasinė esybė arba gyvybinė substancija, kuri yra visų energijos formų ir materijos pagrindas.

4. Gamta jautriai reaguoja į bet kokias žmogaus gyvybinės energijos išraiškas ir neišvengiamai sąveikauja su jomis.

5. Mes – hibridinės esybės, kurios evoliucionuodamos įgijo kai kurias savybes, dėl kurių mes skiriamės nuo gyvūnų. Šias savybes mes vadiname žmogiškomis, ir pagal moralės dėsnį mes turime jas maksimaliai vystyti.

6. Kiekvieno žmogaus esmė yra šventa, nes jis turi savyje Dievo kibirkštį ir yra Kūrėjo emanacija.

7. Mes buvome sukurti neišbaigti – tam, kad kiekvienas iš mūsų materialiame pasaulyje asmeniškai vykdytų savo vystymąsi. Reikia mokytis šifruoti savo gyvenimo aplinkybes, kad įgytume išminties ir pasiektume aukščiausių vertybių.

8. Mūsų gyvenimo tikslas – individualios sąmonės evoliucija ir išskirtinai žmogiškų savybių, kuriomis mes skiriamės nuo gyvūnų, vystymas. Tačiau šis tikslas pamirštas, besivejant visus įmanomus juslinius malonumus.

9. Mes nuolat kuriame, nes mūsų psichinė energija, kurią įtakoja mūsų mintys, jausmai ir poelgiai, spinduliuoja biofotonų (gyvų ląstelių skleidžiama energija) impulsus į aplinką ir veikia Gamtą, o ji atsakydama veikia mus.

10. Skleisdama biofotonus, kiekviena žmogaus ląstelė veikia Gamtą, ir kaip atsaką gauna energiją, kuri atstato kosminę pusiausvyrą.

11. Jei žmogus spinduliuoja konstruktyvumą, harmoniją ir pozityvumą, tai po sąveikos su Gamta jis gauna kažką panašaus, pagal tapatumo principą.

12. Jei žmogaus energetinis spinduliavimas griaunantis, grubus, nešantis destrukciją arba nusikalstamas, tuomet ir gamtinei pusiausvyrai atstatyti prireiks tokios pat negatyvios reakcijos. Tai bus sąžiningas atpildas už moralės pažeidimą.

13. Kosmosas holografiškai susietas, ir žmogus, to nesuvokdamas, pastoviai sąveikauja su Gamta. Tarp jų nuolat vyksta nenutrūkstama energijų apykaita pagal anksčiau aprašytą dėsnį.

14. Motina-Gamta neišvengiamai yra veikiama mūsų fotoniniu spinduliavimu, jis sklinda Visatoje žmogaus minties greičiu.

15. Nepriklausomai nuo to, tikime mes ar ne, mes gausime paskatinimą arba bausmę, atitinkančius mūsų spinduliavimo kokybę. Ką mes begalvotume, mes būtinai sumokėsime už nuodėmes ir būsime apdovanoti už nuopelnus.

16. “Ką pasėsi, tą ir pjausi“. Žmogus gaus atpildą už blogą poelgį, nepriklausomai nuo to, kokios buvo to veiksmo pradinės paskatos (mintys).

Taigi, viskas paprasta: žmogus tarsi “užsėja“ savo aplinką savo spinduliuojamais biofotonais, kurie turi visą informaciją apie jį. Na, o Gamta nešališkai “registruoja“ šių spinduliavimų kokybę – jai visai nesvarbi išorinė žmogaus “pakuotė“, jo diplomai ir regalijos – svarbios tik jo mintys, žodžiai ir veiksmai. Visa tai “užrašoma“ ir “įjungiamas“ kompensacinis mechanizmas, kuris anksčiau ar vėliau atstato tvarką, o harmonijos ar disharmonijos šaltinis gauna tai, ką pasėjo.

Šios mokslinės idėjos autorius mano, kad dabar vykdoma globali amoralumo agresija prieš žmogiškus moralės principus. Pakanka atidžiau pažiūrėti į visuomenės problemas, pasaulines problemas, ir aiškiai pamatysime veiksmus, kurie prieštarauja ne tik Gamtos, harmoningos sąveikos dėsniams, bet ir elementariai logikai. Tai liečia pirmiausiai finansines sistemas, valdžios santykį su visuomene, propaguojamą gyvenimo būdą. Jei norime jas išspręsti, turime pradėti vystyti žmogaus dvasines vertybes, pradėti gyventi žmogiškai, moraliai.

Moralės fizika parodo, kad veikti destruktyviai, būti negatyviu yra nuostolinga, net pavojinga, o veikti pagal gėrio principus – naudinga visiems. Šių dėsnių suvokimas turi būti ne tik žmonių gyvenimo, bet ir ekonominių santykių pagrindas. Tai daug žadančios išvados, ir galime pasidžiaugti, kad Moralės bei Gamtos dėsnių sąveika tapo mokslininkų nagrinėjama sritis. Progresas 🙂 !

14 minčių apie „Moralės fizika“

 1. Labas rytas, Emma 🙂

  Puiki įžvalga. Tačiau visa tai turi ir platesnę prasmę – čia dar svarbu, kad mes esame ir Visatos, Gamtos – didelės visumos dalys. Mes neatsiejamai visi susieti ir sąveikaujame, darome poveikį vieni kitiems, todėl toks svarbus Moralės klausimas. Manau, tai labai svarbi mintis, ir ją suvokęs, žmogus pradeda visai kitaip gyventi.

  Dėkui jums :). Geros dienos 🙂

  Patinka

 2. Labas. Taip ir pagalvojau, bet man pasirodė ypač tai svarbu. Kai žmogus supranta priežasties -pasekmės dėsnį, tada ir moralė pasidaro svarbi, ar ne taip? :))

  Patinka

 3. Emma, visiškai pritariu 🙂 .. Iš tiesų, mes moralę labai dažnai siejame su moralizavimu, senamadiškumu, tačiau iš kur toks mūsų suvokimas? Būtent, pritarsiu – dėl kai kurių dėsnių nežinojimo, dėl atitrūkimo nuo dvasinių vertybių vystymo, dėl egoizmo ir materializmo..

  Žinote, kai skaičiau šitą knygą, labai daug kas susidėliojo į vietas, ir aiškiau supratau – kas yra moralė. Tai ne dogmų rinkinys, o harmoningo gyvenimo ir sąveikos principai. Tikrai labai pažangi autoriaus idėja, kuri, manau, ženkliai prisidės prie pasaulio pokyčių 🙂 ..

  Ačiū ir jaukaus jums vakaro 🙂 !

  Patinka

 4. Labas vakaras 🙂
  O taip moralė tai ne dogmų rinkinys, juk kaip lengva suskirstai žmones į dvi stovyklas: vieni šaunūs kietuoliai, kurie tarsi priešinasi sistemai (bet iš tiesų kenkia sau), o kiti suprask davatkos- kalba apie sąmoningą gyvenimą, sako nedaryk to nedaryk ano, tik retai pastebima, kad tie “davatkos“ iš tikro moka atsiriboti nuo sistemos. O kas yra moralė, žmogui kuris gauna informaciją tik iš pagrindinių šaltinių- tv laikraščių radijo ir religingų tėvų auklėjimo, bažnyčios- ogi pirma šovusi mintis būtų jog moralė tai pripažinimas: esu kaltas, esu netobulas ir t.t. Bet kas iš tokios “moralės“ kitiems? Štai kur pasireiškia religijos žala (taip tai pavadinčiau) Sakykim įsakymas nežudyk- religingas žmogus laikosi šio įsakymo nes bijo dievo, nes tiki, kad visur yra stebimas (o kas jei jo tikėjimas vieną dieną susvyruoja- va ir nebėra tokio moralinio pagrindo) , tuo tarpu gamtos dėsniais tikintis laikosi šio įsakymo (dėsnio)nes žino jog suveiks karma, priežasties ir pasekmės dėsnis, jog taip visada buvo yra ir bus.
  Prisimenu vienos knygos prognozę (knyga apie žydų kabalą) jog ateityje kai robotai nudirbs kone visus darbus, prie žmogaus dvasios tobulinimo dirbs net 95 procentai žmonių ir tik 5 proc įprastinius darbus… ar tai ne parodo, kas iš tikro yra svarbu žmogui

  Patinka

 5. Labas, Vytautai 🙂

  Smagu tave matyti ir dėkui už tokį išsamų komentarą! 🙂

  Ir aš manau, kad primetama technokratija ir materializmas yra bedvasiai, jie padaro žmogų šaltu, susireikšminusiu vartotoju, nejaučiančiu vienybės nei su kitais žmonėmis, nei ryšio su pačiu savimi.. Apskritai, visi, kas turi įtaką mūsų dienomis – valdo arba per baimę, arba per silpnybes.

  Moralė neturi nieko bendro su dogmomis, tai yra ir priemonė tikslui (dvasingumui) pasiekti, ir tikslas. Man ši knyga paliko didžiulį įspūdį ir pastūmėjo apmąstymams – supratau, kad ne iki galo suvokiau, kas yra moralė. Supratau taip pat, kodėl žmonės anksčiau stebėjo Gamtą ir stengėsi gyventi harmonijoje su jos Dėsniais. Pasirodo, viskas paprasta – reikia tik pastabumo ir mokėjimo pritaikyti universalius dėsnius..

  Ir aš manau, kad dvasiniam tobulėjimui reikia skirti didesnę dalį laiko, tuomet ir visos kitos gyvenimo sritys tobulės automatiškai 🙂 ..

  Ačiū, Vytautai, gražaus vakaro! 🙂

  Patinka

  1. Labas, Ramai 🙂

   Ne, lietuvių kalba Dario Salas Sommer “Moralės fizikos“ ar kitų jo knygų neradau. Aš skaičiau rusų kalba, internete galima rasti jo knygų anglų kalba.

   Patinka

  1. Labas, Ramai 🙂

   Džiaugiuosi – paskaityti (paklausyti) tikrai verta, nes atneša aiškumo į realybės suvokimą.

   Kai perskaičiau, labai norėjau pasidalinti, sudominti žmones šia knyga, todėl ir parašiau straipsnį, išverčiau kiek sugebėjau. Ten daug aktualių temų, kurios verčia susimąstyti.

   Patinka

 6. Atgalinis pranešimas: XXI amžiaus moralė – ruvi

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: