Darna išgelbės pasaulį (tęsinys)

“Žmonija, kaip ir Pasaulio vandenynas, po savimi turi turėti tvirtą pagrindą. Vandenynas išlieka vandenynu, kol turi tą pagrindą. Tas pagrindas – Motina Žemė, tačiau pagrindas ji yra ne visiems ir ne visada.

* Baigiasi politinės batalijos, griūva valstybės-chimeros, išsigimsta melagingos idėjos. Atlikusios savo juodą darbą, smerkiamos jos išnyksta nebūtyje. Amžiams pagrindu žmogui išlieka jo žemė, Gamta, protėvių pasiekimai.

* Žemės jėga ramybėje, o ne turgaus šurmulyje. Nuo gimimo kiekvienas žmogus tą jėgą turi. Tačiau tas, kuris nori ją sąmoningai valdyti, turi matyti ir liesti žemę. Jos dovanojama jėga jaučiama kaip gyvenimo energija – nuolatinė, nevarginanti, teikianti aktyvumą.

* Šiuolaikinis pasaulis pamiršo Motiną-Žemę, atskyręs nuo jos žmogų daugybe sluoksnių žvyro, asfalto ir betono. Civilizacija visa tai pateisina, tačiau žmogus dėl to netapo laimingesnis.

* Yra stiprūs žmonės, kurie ištrūksta iš civilizacijos pančių – jie išeina gyventi į atokias vietas, statosi ten būstą ir dirba žemę. Tačiau pagrindinė gi dauguma ir kūnu, ir dvasia priklauso civilizacijai, ir ji daro su jais ką nori.

* Todėl natūralu, kad žmogus prarado laimę. Tai jo vergystės pasekmė. Žmogus gali būti turtingas arba vargšas, nesvarbu. Bet kuriuo atveju civilizacija turi viršenybę. Ji apdairiai diegia savo kultūrinius stereotipus, primeta santykių normas, stimuliuoja vartotojiškus poreikius.

* Šiuolaikinė civilizacija laužo prigimtinius biologinius žmogaus gyvenimo ritmus. Ji reikalauja, kad žmogus blaškytųsi ir lakstytų, kad jis NETURĖTŲ LAIKO. Tačiau žmogus negali gyventi amžinų lenktynių sąlygomis. Tai nesuderinama su jo biologija ir veda į kūno ir psichikos susidėvėjimą.

* Yra žmonės, kurie visiškai pavergti civilizacijos. Jų požymiai: tikėjimas komercine reklama ir tuo, ką transliuoja žiniasklaida; būtinas sekimas mada, poreikis nuolat keisti baldus, rūbus ir kitus daiktus; masinės kultūros pripažinimas kaip būtinos ir vienintelės; tvirta orientacija į kaupimą, kuris ir yra pagrindinis gyvenimo tikslas; jokių siekių, kurių neformuoja propagandos priemonės; komforto siekis, kai reikalaujama kuo mažiau pastangų; jokių dvasinių ir kūrybinių siekių. Viskas turi būti “kaip pas žmones“. Jų tiesa – savanaudiškumas.

* Tai geidžiamiausi vartotojai, kurių vartotojišką apetitą sustabdo tik piniginės ištuštėjimas arba mirtis. Gyvenime jie atrodo kaip įstatymui paklusnūs piliečiai, tačiau yra pasiryžę bet kokiam nusikaltimui, jei tik jis bus pridengtas ir nesudrums jų komforto būsenos.

* Tokie žmonės be principų, jų sąžinė prigesinta, jie lengvai zombuojami. Jei tokių dauguma – civilizacija pasmerkta. Jie gyvena iš inercijos, bet jau neturi nei Gamtos palaikymo, nei ryšio su ja.

* Ir nors civilizacija dar gali atrodyti patraukliai, tačiau jos paveikta visuomenė merdi. Ji baigia savo amžių kaip didžiulis, iš vidaus supuvęs medis, kuris dar turi kelis vešlių lapų vainikus. Vieną dieną stipresnis vėjas jį nuvers, ir iš storo kamieno pasipils vien trūnėsiai.

* Civilizacija ištraukė žmogų iš natūralios gyvenimo aplinkos, tuo pačiu atimdama jo gyvybinę energiją, ir pasistengė tai kompensuoti savo gėrybėmis – techninėmis priemonėmis. Tai tas pats, kaip amputuoti koją ir vietoje jos pritvirtinti tobulą protezą. Tačiau joks protezas nepakeis gyvo organizmo.

* Tokioje situacijoje natūralu pamėginti suprasti: ką daryti žmogui? Vienintelė galimybė pasikeisti – ideologinė. Mūsų užduotis – ne neigti ar versti pasaulį aukštyn kojomis. Mūsų užduotis paprastesnė: papildyti gyvenimą tuo, kuo gyveno žmonės iki šiuolaikinės civilizacijos gimimo. Tai protėvių patirtis, natūralus ryšys su Žeme, nuoširdus bendravimas.

* Visi senoviniai žmonijos tikėjimai buvo grįsti tikėjimu žemės jėga, sąveika su ja ir harmonija – darna. Prireikė tūkstantmečių, kad šis ryšys būtų prarastas. Dabar darosi aišku, kad toks nuklydimas nepasiteisino. Žmonės turi susigrąžinti tvirtą dvasinį pagrindą.

* Mums tik atrodo, kad mūsų protėviai buvo primityvūs. Nuo pat žmonijos gyvavimo pradžios žmogus sprendė etines užduotis: kiekvienas veiksmas ar nauja situacija vertė žmogų galvoti ir ieškoti visiems teisingų sprendimų – tiesos.

* Juk nuo seno žmonės žinojo, kad yra geri ir blogi poelgiai. Tinkamos ir netinkamos gyvenimui vietovės. Naudingas ir kenksmingas maistas. Taikus ir priešiškas bendravimas. Jie žinojo, kad gyvenant darnoje, sprendimai ir veiksmai yra teisingi.

* Mes praradome darnos pojūtį, kurį galime susigrąžinti per ryšį su Gamta, bendrumo su ja ir vienybės su visa gyvybe jausmą. Kai darnoje pradeda gyventi dauguma žmonių (visuotinė darna), ateina Aukso Amžius – darnos principo triumfas.“

Mintys iš Velimir knygos “Darna, arba mokymas apie gyvenimą Gamtoje“.

9 mintys apie „Darna išgelbės pasaulį (tęsinys)“

 1. Sveiki 😉

  pritariu visoms mintims, tačiau įstrigo viena – čia kalbama taip, lygtai pasaulyje būtų tik viena civilizacija (matyt turima omenyje vakarų civilizacija). Bet juk žemėje yra ir kitų civilizacijų, kurios žmonės tikrai yra arčiau žemės 🙂

  O ir toje pačioje vakarų civilizacijoje yra stiprių žmonių, ištrūkusių iš jos pančių – pats asmeniškai kelis pažįstu. Be to, įmanoma netgi gyventi civilizacijos šurmulyje, bet būti arti žemės, ne tik fiziškai bet ir dvasiškai 🙂 Ir tokių žmonių vis daugėja. Ir žinau, kad tokie žmonės išsaugos Žemę.

  Patinka

 2. Labas, oposumai 🙂

  Ši knygelė buvo rašyta prieš 15 metų, ir jos autoriui, žmogui su aukštu sąmoningumu, turėjo būti nelengva stebėti civilizacijos grimasas, todėl tekste jaučiamas lengvas pesimizmas, aš tiesiog atrinkau tai, kas (mano manymu) aktualu ir šiandien.

  Ir aš matau, kad vis daugėja žmonių, kurie gyvena harmonijoje su gamta ir taip augina savo vaikus. Pritariu, kad jie išsaugos Žemę. Dar daugiau: ko gero, tokių žmonių jau tikrai daugiau, nei būtina kritinė masė, kuri įtakoja neišvengiamus pokyčius. Tai labai džiugina :).

  O jei kalbėsime apie šiuolaikinę civilizaciją – esmė tame, kad materializmas, vartotojiškumas, pelno siekimas ir apskritai, pinigų dominantės sistema daro iš žmogaus totalų egoistą-vartotoją, kuriam svarbūs tik jo interesai (“po jo nors ir tvanas“).

  Kol kas finansinė sistema visame pasaulyje vienoda: visur svarbiausi yra pinigai, todėl kol bus tokia sistema ir iš visko bus daromas tik pelnas (o ne darbas visų labui), tol bus žadinami žemiausi žmogaus instinktai ir niokojama Žemė (juk pelnas svarbiausias).

  Viskas verčiama pinigais: piliečiai tampa svarbūs tik kaip mokesčių mokėtojai, medicininę pagalbą keičia mokamos paslaugos, net vaikams tėvai moka už kažkokius atliktus darbus…

  Net dvasinis dėsnis – už viską reikės atsakyti – paverstas materialiu: už viską reikia mokėti… Ir, keisčiausia – daug kam tai atrodo normalu, net teisinga.

  Dingo ne tik ryšys su Žeme, bet ir paprasti, nuoširdūs santykiai – be naudos sau tokioje sistemoje retas pajudins pirštą. Svarbu suprasti, kad tai sistema, kurią mes ir vadiname šiuolaikine civilizacija.

  Išeitis ir yra atgauti žmoniškumą, žmogiškas savybes – dorybes, dvasingumą, tuomet ir bus darna, nes visi mes gimstame geri, tobuli, o dabartinė civilizacija mus galiausiai priverčia elgtis nežmoniškai, nenatūraliai, prieš savo prigimtį.

  Ir aš sutinku su autoriumi: nereikia visko versti aukštyn kojomis, reikia tiesiog atsisakyti to, kas kenkia žmonijai, atkurti dvasingumą ir ryšį su Gamta, būti vieningiems – ir viskas pradės keistis į gera. Juk visa ko pagrindas – dvasiniai dėsniai: jei paisome jų, gyvenimas yra harmoningas, jei pažeidinėjame – sėjame destrukciją.

  Viskas kaip ir paprasta 🙂 ..

  Patinka

 3. Viskas būtų paprasta, jeigu visi žmonės būtų sąmoningi ir siektų tos darnos. O dabar dauguma jų siekia visai ko kito. Ir galime tik savo pavyzdžiais rodyti kitiems, kad galima gyventi kitaip. Lengviausia yra pradėti nuo vaikų, ypač savo, auklėti juos kitaip, skiepyti kitas vertybes.
  Iš savo asmeninės patirties galiu pasakyti, kad ir suaugusieji, matydami pavyzdį, po truputį keičia savo įpročius, pavyzdžiui pradeda rūšiuoti atliekas, taupyti vandenį 🙂

  Patinka

 4. Labas, oposumai 🙂

  Tiesiog dar daug žmonių tebėra suklaidinti ir vis pasiduoda klaidinami. Juk tie, kurie “daro“ iš visko pinigus, sąžinės neturi.

  Todėl ir gaunasi: einame į maisto parduotuvę, o nusiperkame chemijos, kuri ardo mūsų sveikatą; vaistus geriame saujomis; esame įtikinėjami, kad žalingi įpročiai – “normalu“, net sveika “saikingai“, esame įsitikinę, kad tam, būtume laimingi, turime turėti daug daiktų ir nuolat keisti juos; kad svarbiausia – rūpintis tik savimi, o visokios ten ekologijos – praeinanti mada ir t.t..

  Galiausiai įsitikinimai tampa įpročiais, kuriuos jau nelengva pakeisti. O tuo labiau nelengva “pastatyti į vietą“ iki milžino užaugintą egoizmą. Todėl nelengva net pradėti kalbėti apie dvasinius dalykus su tikrais civilizacijos vaikais – jie įtikinti ir jau įsitikinę, kad taip, kaip jie gyvena – absoliutus gėris.

  Ir aš iš savo patirties galiu pasakyti, kad svarbiausia – rodyti asmeninį pavyzdį. Ir nors iš pirmo žvilgsnio tai atrodo lyg šauksmas tyruose, bet galiausiai pamatai, kad žmonės susidomi, pradeda klausinėti ir.. sekti tavo pavyzdžiu :). Nes tai, ką darome iš širdies ir gerai, teisingai – visada duoda gerus rezultatus, ir žmonės tai mato.

  Sąmonės pasikeitimai visuomet vyksta vadinamame kritiniame taške, kai žmogus jau negali gyventi taip, kaip anksčiau, kai aiškiai pamato savo veiklos pasekmes.

  Manau, tai dabar ir vyksta pasaulyje: mes visi matome ne tik savo, bet ir žmonijos veiklos pasekmes. Todėl natūraliai daugeliui gimsta troškimas keistis, išsigryninti, “išsikuopti“ tai, ką negerai padarėme ir pradėti gyventi harmonijoje. Juk suprantame, ar ne, bet sąmonės evoliucija vyksta – tokia mūsų prigimtis, ir norime ar ne – mes turėsime žengti sekančius žingsnius savo dvasinėje evoliucijoje.

  Pritariu tau – nuo žodžių prie darbų: visus pokyčius visada vykdo patys žmonės, ir viskas prasideda nuo pavienių drąsių entuziastų :).

  Patinka

 5. Teisus autorius. Kas įdomu, kai pradedi su žmogum kalbėt apie civilizacijos blogybes,tuoj pasiūlo sulyst atgal į urvus. Bet niekas ir neneigia tų technikos pasiekimų. Klausimas kitas: kaip jie panaudojami? Ginklai taip pat pasiekimas, visokios masinio naikinimo priemonės??? Taip kad nereik į urvus, bent jau atsisakykim to, kas mus akivaizdžiai žudo. Kas čia per iškrypęs progresas jeigu gyvenam vis sunkiau ir blogiau ir tik saujelė klesti???

  Patinka

 6. Sveiki,
  Geros, skatinančios susimąstyti mintys.
  O ką manote apie atominių elektrinių statybą? Ar dar maža Černobylio, Fokušimos? Kokį pelną ir kam atneša tokie milžiniški projektai? Kodėl neskatinamas atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas?

  Patinka

 7. Sveiki 🙂

  Skaitytoja, pritariu jums pilnai, jūs jau matote reikalo esmę. Iš tiesų – progresu galime vadinti tokį procesą, kuris gerina visos žmonijos gyvenimą. Jei gerėja saujelės žmonių gyvenimas – reiškia, daromos tam tikros manipuliacijos, kad vieni sulenkę nugaras dirbtų, o kiti iš to pelnytųsi. Nes jei būtų daroma taip, kaip deklaruojama: kad viskas, atseit, daroma bendram progresui, tai mes jau seniai visi klestėtume.

  Gerai yra tai, kad dauguma žmonių visose pasaulio šalyse JAU mato, kaip yra iš tiesų. Tai reiškia viena: pokyčiai prasidėjo, nes visi pokyčiai pirmiausiai prasideda nuo žmonių mąstymo pokyčių. Jau mažai kas tiki pasakomis apie tai, kaip “netikėtai“, “savaime“ pačios “KYLA“ kainos, “prasideda“ krizės, “kyla“ kariniai konfliktai, dauguma jau supranta, kad viskas yra daroma sąmoningai, turint tam tikrus tikslus, ir daro tai žmonės, o ne kažkokios nevaldomos mistinės jėgos.

  Pakanka suprasti, kad tai yra sistema, sekantis žingsnis – pamatyti, kas tą sistemą valdo – ir viskas pasidaro aišku. Jų tikslas – pelnas iš visko, todėl nepaisoma nei ekologijos, nei moralinių dėsnių, o žmogus tampa įrankiu, sunešančiu tą pelną. Susinešioja įrankis – keičia nauju, neneša pelno – yra išmetamas.

  Todėl, Vida, bet kokie “projektai“, kokie jie bebūtų – visada yra kažkam pelnas. Todėl ir skatinama tik tai, kas tam tikrai grupei neša pelną. Jiems nereikia, kad mes būtume nepriklausomi nuo jų siūlomų energijos šaltinių (nafta, dujos), juk viskas šioje sistemoje parišta prie šių energijos resursų.

  Įsivaizduokite – visi turi laisvos, atsinaujinančios energijos mobilius prietaisus ir niekam nereikia nei atominių, nei naftos, nei dujų… Žinoma, kad taip ir bus, bet tai visais įmanomais būdais stabdoma, nes laikomasi to, kas duoda pelną. Tačiau evoliucijos sustabdyti neįmanoma…

  Gyvename įdomiu laikotarpiu, kai žmonių sąmoningumas stipriai išaugo ir tai neišvengiamai veda į didelius pokyčius. Na, o senoji sistema dėsningai užleis vietą naujajai – ir to niekas jau negali sustabdyti, nes mes jau seniai pasiekėme vadinamą “nesugrįžimo tašką“ – kai jokiais veiksmais neįmanoma atgaivinti senosios sistemos, ir bet koks jos “gelbėjimas“ tik pagreitina jos žlugimą. Tai dabar ir matome.

  Ačiū diskutavusiems – tiek įdomių minčių! Ačiū ir už laiškus į asmeninį paštą – tik ne į visus spėju atsakyti.. Labiausiai džiugina, kad žmonės bunda ir mato realybę tokią, kokia ji yra iš tikrųjų, o ne tokią, kokią mums taip stengiasi pavaizduoti.

  Visiems smagaus savaitgalio! 🙂

  Patinka

 8. Tikrai taip. Žinot, jau geriau kurį laiką urve pagyvenčiau be pastovios įtampos dėl rytojaus. Seniai nėra jokio tikrumo kas bus rytoj, o tik ritames ir ritames į bedugnę. Jau dauguma pavargo taip gyvent, užtat ir atsirado noras viską keist. O tie kas dar turi šiokį tokį kąsnelį, dar miega. Jiems atrodo, kad visi taip gyvena. Tikėsimės visi atsibus ir pradės dirbti visų ir žemės gerovei. Kitaip nematau jokios prasmės iš tokios ,,civilizacijos“.

  Patinka

 9. Labas, Skaitytoja 🙂

  Dėl įtampos – taip, tai jau šios civilizacijos liga, kaip ir chroniškas nuovargis. O į urvą nereikia, svarbu suprasti – kas mes esame, kokioje sistemoje gyvename, ir jau po to spręsti – kas mums svarbu ir iki kiek dalyvauti šioje sistemoje.

  Juk sistemos gyvavimas tęsiasi iki tol, kol ji yra palaikoma žmonių veiksmais. Sąmoningų žmonių vis daugėja, ir tik atrodo (taip esame įtikinti), kad nieko negalime pakeisti.

  Bet… paimkime kad ir žalingus įpročius – jei jų neturėsite, šioje srityje nepalaikysite sistemos. Ir dar daug galima padaryti: optimaliai vartoti (maisto, daiktų) tik tiek, kiek tikrai reikia, neimti jokių paskolų, valgyti (jei įmanoma, užsiauginti) sveiką maistą be chemijos, nežiūrėti TV ir neskaityti masinės žiniasklaidos ir t.t..

  Turbūt, žinote kritinės masės dėsnį, taigi, jei sąmoningų, dvasingų ir tiesiog gerų žmonių daugės – visi kiti tiesiog privalės pasikeisti: toks dėsnis 🙂 ..

  Nenusiminkime, viskas bus gerai. Jau tai, kad diskutuojame apie tai – yra gerai. Toliau turi sekti sekantys žingsniai, t.y., turime pradėti gyventi žmoniškai 🙂 .

  Jaukaus vakaro, Skaitytoja! 🙂

  Patinka

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s