E.Keisis: Akašos kronikos

Jei Akašos kronikas įsivaizduosime lyg galingą duomenų bazę ir tikimybių programą, tuomet tai, kas tą programą aktyvuoja, yra žmonių laisva valia ir kūrybinė energija. Egzistuoja kiekvieno likimo “potencialus piešinys“, bet tai, ką žmogus padarys su savo gyvybine energija ir likimu, priklauso tik nuo jo laisvos valios. Nieko nėra iš anksto numatyta, išskyrus tendencijas, talentus ir siekius.

“Skaitymuose“ žmonėms nuolat buvo primenama, kad kiekvienas individas žino (per intuiciją ir jausmus), ką gyvenime reikia daryti ir kaip vystyti savo geriausias savybes ir talentus, taikant dvasinius principus ir idealus. E.Keisis pabrėždavo, kad žmonės sėkmingai dvasiškai augs tuomet, kai jie tiesiog darys gyvenime tai, ką patys laiko tinkamu ir labiausiai reikalingu, ir, būtinai – kad tai būtų nukreipta pačio žmogaus ir bendrai gerovei. Deja, dažniausiai tarp to žinojimo ir žinių pritaikymo realiame gyvenime yra bedugnė.

Akašos kronikose E.Keisis perskaitė, kad egzistuoja du aspektai, dėl kurių žmogus gali būti tikras. Pirmasis aspektas yra tas, kad žmogaus sielai lemta vystytis ir galų gale suvokti savo santykį su Kūrėju. Antrasis aspektas – savo vystymuisi ir augimui žmogus nuolat “prisitraukia“ konkrečią pamoką. Asmeninės pamokos kartojasi tol, kol jos yra išmokstamos, todėl į besikartojančius negatyvius išgyvenimus ir situacijas turėtume atkreipti ypatingą dėmesį. Joks susitikimas, niekas gyvenime nevyksta atsitiktinai. Tai sumanymas arba dėsningumas, kurį kiekviena esybė susikuria pati sau, ir daro ji tai priklausomai nuo jos supratimo apie tiesą ir pasirinktų idealų.

Vietoje intelektualių pratimų E.Keisis žmonėms primygtinai siūlė išsirinkti idealus, kurie juos nukreiptų vystyti tokias svarbias savybes kaip meilė, atjauta, altruizmas ir pasiryžimas padėti kitiems, nuolat tobulėjant šiame procese. Idealas – tai motyvuojantis faktorius, kuris yra ketinimo, ir to, kas nulemia žmogaus poelgį, pagrindas. Aukšti dvasiniai idealai vysto harmoningas savybes žmoguje. Jei pasirenkamos konstruktyvios, kuriamosios jėgos, kurios yra Kūrėjo, Žemės, Visatos manifestacija, tuomet žmogus pasirenka kelią, vedantį į aukščiausią sąmoningumą ir būseną, kurią žmonės vadina šventumu.

Mūsų epochoje mes susiduriame su pagrindiniu sunkumu – žmonių įsitikinimu, kad jie yra aplinkybių aukos. Dažniausiai sunkumai ir pamokos, iškylančios prieš žmones, traktuojamos kaip atsitiktinės išorinės aplinkybės, neturinčios jokio ryšio su žmogaus mąstymu ir veikla. Toks klaidingas suvokimas parodo gyvenimą lyg nevaldomą chaosą, tačiau šis chaosas ir yra mūsų pačių “kūryba“. Priežasties – pasekmės dėsnis veikia nepriklausomai nuo to, suprantame mes jį ar ne. Tai jokiu būdu nereiškia, kad jei gyvenime nesiseka, tai automatiškai esame blogi – ne, tiesiog mes nematome, nesuprantame savo mąstymo ir elgesio pasekmių. Pamatę pasekmes, neišvengiamai atseksime ir priežastį.

Dar vienas iš mūsų supratimo sunkumų yra tas, kad mes pernelyg dažnai fokusuojamės į tai, kad “darytume“, o ne į tai, kad “būtume“. Tai gesina sąmoningumą. Pagrindinis žmogaus gyvenimo tikslas – tai sąmonės ir asmeninio suvokimo vystymas. Savo energiją dažnai nukreipiame į tai, kad kažką pakeistume, vietoje to, kad pasikeistume patys. Gyvenimo patirtį ir sėkmę matuojame išoriniais pasiekimais, vietoje to, kad įvertintume visą įgytą patirtį.

Siekdami dvasinio augimo, mes dažnai aktyvuojame tokias situacijas, kurios prieš mus iškyla kaip gyvenimo kryžkelės ar krizės. Šiose situacijose mes susiduriame su sąlygomis, sprendimais, pergyvenimais, ir net asmenimis, kurie mums “padeda“ užbaigti tai, kas šiuo metu reikalinga, kad  mūsų siela augtų. Pergyvenimai, kuriuos mes “prisitraukiame“ ir pamokos, esančios šiuose pergyvenimuose, priklauso nuo sprendimų, kuriuos mes padarėme anksčiau, ir kurie atvedė mus į šį momentą.

Šios kryžkelės atitinka galimo vystymosi ir tolimesnės gyvenimo eigos ciklus. Ne veltui sakoma, kad kiekviena gyvenimo krizė – tai nauja pradžia ir naujos galimybės. Daugelis, atsisukę į tokias patirtas krizes pastebės, kad tai buvo vieta ir laikas, kai keitėsi gyvenimo aplinkybės, ir dažnai į gerąją pusę, jei tik mokėmės iš tų krizių. Kai vystome savyje aukščiausius dvasinius aspektus, tokių kryžkelių mūsų “mokymui“ jau nereikia, nes išsiugdę sąmoningumą, pradedame sąmoningai valdyti savo kūrybines jėgas ir gyvenimą.

Tie žmonės, kuriems E.Keisis vykdė Akašos kronikų skaitymus, taip pat ne visada sugebėdavo išsilaisvinti iš pojūčio, kad jie yra gyvenimo aplinkybių aukos. Bet.. įrašą savo gyvenimo knygoje kiekviena esybė daro pati, priklausomai nuo jos suvokimo apie tiesą, žinojimą ir išmintį jos santykiuose su kitais žmonėmis materialioje egzistencijoje.

Viskas, ką mes darome veikiant protui ar kūnui, užsirašo ir palieka antspaudą sieloje ir Akašos kronikose taip pat, kaip kūniškosios funkcijos sukuria žmogaus kūną. Mums teks susitikti su visais tais antspaudais, kuriuos mes palikome “universalioje duomenų bazėje“.

Dvasinis augimas – nenutrūkstamas procesas. Tegul tie antspaudai bus harmonizuojantys 🙂 .. Niekada nepamirškime, kad esame Kūrėjai 🙂 ..

Parengė ruvi.lt

13 minčių apie „E.Keisis: Akašos kronikos“

 1. Sąmoningai sulaukiau antros dalies. Kaip visada labai įdomu, tik galvojau, kad dar rašysi tų skaitymų ištraukas. Jos ne mažiau įdomios, nei tavo surinktos pagrindinės mintys. Dar pridurčiau, kad Keisis vienas iš pirmų vakariečių pradėjo krikščioniškoje šalyje atvirai kalbėti apie reinkarnaciją.

  Patinka

 2. Labas, Bagira 🙂 . Labai ačiū už tavo komentarus. Ši tema tokia plati ir įdomi. Jei kas norės, tikrai susiras platesnės informacijos. Yra ir filmų, ir knygų.
  Man įdomiausia buvo E.Keisio asmenybė. Iš tiesų – paprastesnio gyvenimo nasugalvosi.. Kol jis nemokėjo pasijungti prie Akašos kronikų, buvo skaitoma, kad jis net nelabai protiškai išsivystęs.. Mokėsi prastai, kol neišmoko “nuskanuoti“ vadovėlių informacijos. Jo biografinėje knygoje rašoma, kad jis dėdavo nakčiai vadovėlius po pagalve, o ryte jau atmintinai atkartodavo tekstus iš tų vadovėlių.
  Dirbo knygyne pardavėju, paskui eiliniu fotografu fotoatelje.. Niekada nebuvo išvykęs iš šalies. Matyt, tam, kad jis nevertintų ir neinterpretuotų nuskanuojamų tekstų, jam ir buvo apriboti analitiniai sugebėjimai..
  Jis ir pats visą gyvenimą dėl to savo proto ribotumo jautė kompleksą ir buvo labai kuklus žmogus. Įdomios gyvenimo peripetijos..
  Užtat savo pasiekiamoje transo būklėje jis buvo karalius..
  Amerikos gydytojai ilgai įtarinėjo, kad jis tik apsimeta naivuoliu, o išties yra diplomuotas medikas. Kai buvo ištirti E.Keisio sugebėjimai, jie padarė išvadą, kad transo būklėje jis veikdavo kaip viso pasaulio gydytojų protas 🙂 ..
  Tikrai patarčiau kiekvienam besidominčiam paskaityti pačius kronikų tekstus, jie labai įdomūs. Kas skaito angliškai, yra K.J.Todeshi knyga “Edgar Cayse on the Akashic Records. The Book of the Life“.
  Tokia informacija ir stebina, ir glumina, ir verčia susimąstyti. Dabar jau mes daugiau galime suprasti, o amžiaus pradžioje tai buvo šokiruojanti informacija.

  Patinka

 3. Labas 🙂 . Man taip patinka pagrindinė mintis, kuri yra visuose rašiniuose, apie ką berašytum: mes kūrėjai, mes viską galime. Tai labai įkvėpia ir motyvuoja! 🙂

  Patinka

 4. Sveikutė, Bagira 🙂 . Man rodos, suvokimas, kad esame Kūrėjai ir galime įgyvendinti viską, ką sumanome, yra svarbiausias gyvenime. Pats svarbiausias 🙂 ..
  Dar toks įdomus faktas apie E.Keisį: jis neėmė pinigų už savo seansus, juo nuolat naudodavosi įvairūs gudručiai pasipelnymui. E.Keisio pragyvenimo šaltinis buvo fotografavimas. O juk gyveno tokiu sunkiu laikmečiu: karai, ekonominė 1929 metų depresija..
  Dar yra labai įdomių jo skaitymų apie Atlantidą ir Egipto piramides.
  Jį vadino “miegančiu pranašu“, nes visą informaciją jis nuskaitydavo transo būklėje, atsibudęs nieko neprisimindavo.
  Darė ir pranašystes, kurių kas penkta neišsipildė. Tai vis dėl tos priežasties, kad aiškiai nubrėžtos ateities nėra, yra tik tikimybės.
  Mūsų dienas jis apibūdino kaip kertines, kai keičiantis Žemės ašies kampui, pasikeis žmonių sąmoningumo lygis. Teigė, kad laikas “susispaus“ ir tai, kas anksčiau vykdavo per 200 metų, vyks per 10 metų dėl informacijos srauto padidėjimo. Tai bus žmonijos “kryžkelė“, ir kuriuo keliu žmonija pasuks, priklausys tik nuo jų sąmoningumo lygio. Na, ar ne tiesa?
  Įdomu buvo sugrįžti prie E.Keisio skaitymų, daug naujo sau atradau 🙂 .

  Patinka

 5. Beje, rusiškoje elektroninėje bibliotekoje, kurią nurodžiau savo “drauguose“, yra A.Prijmos knyga “Na pereputje dvuch mirov“, ten labai plačiai apžvelgiamas E.Keisio gyvenimas ir skaitymai ir apskritai aiškiaregystės fenomenas. Kas skaito rusiškai – gali pavartyti 🙂 .

  Patinka

  1. Sveiki, Arnoldai 🙂
   Ačiū už nuorodą, būtinai užeisiu 🙂 . Sutinku su jumis – kartais įdomios informacijos sunku rasti.. Aš apie E.Keisį susiradau rusiškose knygose ir dokumentiniuose filmuose. Dar kartą DĖKUI!! 🙂

   Patinka

   1. Labas, Gaile 🙂

    Komentaras rašytas prieš kelis metus, todėl gali būti, kad to tinklapio jau nėra..

    Patinka

 6. Kazkur skaiciau Keisio panasyste: kad Amerikoje 44 prezidentas bus juodaodis, ir kad jis bus paskutinis amerikos prezidentas, nezinau kiek cia tiesos, bet bus matyti.

  Patinka

  1. Sveiki, Arvydai 🙂

   visos pranašystės tėra tikimybės. Kaip bus iš tikrųjų, priklauso nuo visų žmonių. Jei žmogaus gyvenimas valdomas minčių pagalba, tai žmonijos likimas – kolektyvinės sąmonės rezultatas.

   Visi pranašai “skaitė“ savo pranašystes iš savo laiko taško ir tuometinės situacijos. Juk ir Keisis rašė, kad visuomet yra keli variantai, kaip žmogus gali pasielgti.

   Tam, kad turėtume šviesią ateitį, turime patys tapti šviesūs 🙂 .. ir kiekvienas turime pradėti nuo savęs 🙂 .

   Patinka

 7. malonu rasti,kazka,kas domisi akasos kronikomis ir manau nubudimu.
  Ziuredamas Nostradamus 2012 filma,radau idomia uzuomina ,kad 3 antikristas bus BAMUS,veliau dasilo,kas tai – gale US,tai yra Amerika,o BAM dar paskaityk pirmyn ir atgal,kaip rasydavo senovej runom ir gausi BAMA.Na,o ir 2012 12 24 ateina,kai zemes asis prades stotis i 0 laipsniu vertikale…

  Patinka

  1. Sveiki, krisna

   Manau, dabar pasaulio ateitimi domisi dauguma žmonių 🙂 . Kitas dalykas – kaip jie į tai žiūri. Mažai kas susimąsto, kad vyks dvasiniai pokyčiai pirmiausiai (kurie įtakos visus kitus pokyčius), dauguma žmonių koncentruojasi į matomus materialius pokyčius.

   Pranašystės – ne nuosprendžiai. Kiekvienas pranašas pranašavo remdamasis to laikmečio realybėmis, kuriuose jis gyveno.

   Jei suprantame dvasinius dėsnius, Visatos dėsnius ir ciklus, tuomet pasidaro aišku – kas mūsų laukia 🙂 . Nieko nevyksta savaime, viskas bus taip, kaip turi būti. Nereikia nei gąsdintis, nei bijoti : gyvename didžiųjų permainų laikais, ir jos vis vien įvyks, kokiomis spalvomis mes ateitį bepieštume 🙂 .

   Man asmeniškai daug atsakymų davė Majų kalendoriaus aiškinimas bei induizmo filosofija, kuri teigia, kad baigiasi Kalijugos (tamsos amžius) ir ateina Kritajugos (Aukso amžius). Be abejo, labai naudinga pasistudijuoti ir pranašų darbus, ir nereikia pamiršti, kad jie buvo žmonės ir dažnai pridėdavo savo žmogiškų emocijų 🙂 .

   Ačiū, kad pasidalinote savo mintimis. Kiekvienas galime prisidėti prie permainų savo dvasiniu augimu ir pozityvumu. Viskas bus gerai, pagyvensime – pamatysime 🙂 .

   Patinka

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: