Okultizmas

Paslaptingai skamba, tiesa? Žodyne okultizmas įvardinamas kaip slapta (lot.ocultus – slaptas, paslaptingas) pseudomokslinė doktrina, teigianti, kad žmoguje ir gamtoje slypi paslaptingos antgamtinės jėgos, su kuriomis žmonės gali sąveikauti specialiais metodais ir atitinkamai psichiškai išsitreniravę; su tuo susijusi veikla – stengimasis panaudoti tas jėgas žmogui ir gamtai paveikti.

Visuomenėje suformuotas neigiamas požiūris į okultizmą, nes manoma, kad okultizmas užsiima tik tamsiais, neaiškiais reiškiniais. Dažniausiai tai nepriimtina ortodoksinės pasaulėžiūros žmonėms, okultizme įžvelgiantiems grėsmę. Tuo tarpu okultistus, ezoterikus labiausiai domina dvasinio pasaulio tobulinimas, pripažįstant, kad egzistuoja ir tamsa. Žinoma, visais laikais buvo ir žmonių, kurie pasinaudodavo okultinėmis žiniomis piktiems savanaudiškiems kėslams.

Kas gi yra okultizmas ir kodėl jis nuolat pridengiamas paslapties šydu? Slaptos bendruomenės egzistavo visais laikais visose tautose. Jos savo veikla tyliai įtakodavo pokyčius, vykstančius visuomenėje. Tyrinėjimų sritis – dvasinė sfera, turinti gausybę įvairių formų. Jas aiškinti bandė daugybė filosofų ir mokslininkų, besidominčių paslaptingais reiškiniais. Ir šiais laikais yra daug okultizmo krypčių ir mokymų.

Tai neatsiejama žmonijos evoliucijos dalis, nes pradžioje viskas, kas nepažinta, atrodo paslaptinga. Daug okultinių mokymų yra arba kai kuriais laikotarpiais buvo uždrausti. Tyrinėjimai todėl ir buvo slapti, nes buvo uždrausti. Bet.. okultiniai reiškiniai slapti tik tiems, kurie nedrįsta be išankstinio nusistatymo pažvelgti į dar nepažintus pasaulio reiškinius. Visi, kas domėjosi pažangiomis idėjomis, prisiliesdavo prie okultizmo, ir galima vardinti daug žymių žmonių pavardžių – nuo Aristotelio iki K.G.Jungo..

Tradiciniai okultiniai mokymai yra alchemija, rozenkroicerių mokymas, kabala, astrologija, įvairios magijos – chiromantija, šamanizmas, raganystė. Astrologija, kaip ateities pranašavimo metodas, tarp okultinių mokymų užima svarbiausią vietą. Ji pasižymi racionalumu, turi tikslią terminologiją ir aiškią dvasinę sferą, susijusią su okultine filosofija. Kokia bebūtų mokslinė kosmoso samprata, okultistams Žemė yra dvasinis Saulės sistemos centras.

Okultiniai mokymai visuomet teigė, kad slaptasis, arba okultinis pasaulis yra svarbesnis, negu regimasis, materialus. Okultistai stengėsi įžvelgti dvasinius reiškinius už fizinės daiktų išorės, pamatyti ryšį. Jie dirbo, atsiriboję nuo išorinio šurmulio, dvasiniam darbui pritaikytoje aplinkoje. Dalykai, kurių mokomasi, buvo uždrausti ne todėl kad jie blogi, bet todėl, kad patekę į piktas rankas, gali kelti pavojų. Todėl šios žinios buvo perduodamos nedaugeliui, jos negali būti dalinamos visiems.

Dėl šios priežasties ir okultinių mokyklų stuktūra hierarchinė, paremta senomis tradicijomis. Anksčiau virš tokių mokyklų durų būdavo užrašas: “Mokykis ir tylėk“. Norintys sužinoti šventas tiesas, privalėjo turėti ypatingas moralines savybes ir gerai išlavintą suvokimą. Būsimasis adeptas, trokštantis pažvelgti į aukščiau ir žemiau esančius pasaulius, būdavo specialiai tam laipsniškai ruošiamas. Adeptai (lot. adeptus – pasiekęs) – tai dviejų pasaulių – aukštesniojo ir žemesniojo gyventojai.

Visi okultiniai mokymai turi specialias išraiškos priemones. Jų reikšmės yra slaptos ir tinka tik atskiroms siauroms sritims, nors ir yra susitarimas taikyti kai kuriais atvejais jas ir plačiau. Nežinant svarbiausių išraiškos priemonių reikšmių neįmanoma suprasti pačių paprasčiausių okultinių dalykų.

Mūsų laikais gimusį naujų laikų okultizmą lėmė poslinkiai pažangių žmonių sąmonėje. Naujojo okultizmo pradininkė buvo Jelena Blavatskaja, 1875 metais Niujorke įkūrusi Teosofijos draugiją. Ji viena pirmųjų atskleidė visuomenei paslaptis, iki tol žinomas tik okultinių brolijų nariams: pasakojo apie okultines mokyklas, vienijančias nepaprastos išminties vyrus ir moteris, sugebančius pažinti ir materialų, ir dvasinį pasaulį.

Žymiausi jos darbai – “Izidė be čadros“ (Isis uveiled) ir “Slaptoji doktrina“ (The secret doctrine). Savo mokiniams ji kartojo: “Nedaug šios kartos žmonių tai supras, bet kitame amžiuje tai bus suprasta ir įvertinta“. Didelė dalis jos darbų skirta Rytų, ypač indų filosofijos, populiarinimui. 1912 metais teosofas R.Šteineris pradėjo kurti ezoterinės krikščionybės srovę, grįstą būtinumu laikytis aukštos moralės ir gyventi dvasiškai naudingą gyvenimą. Ši kryptis persmelkta gilios išminties, peržengiančios dogmatiškumą ir vadinama antroposofija.

Daugelis šiuolaikinių ezoterinių mokymų teigia, kad senoji visuomenės sistema ir idėjos jau nebetinka ir trečiasis tūkstantmetis bus nauja era, pasižyminti nauja dvasia. Kokia bus sąmonė, kurioje bręs Naujojo amžiaus idėjos? Manoma, kad žmonių sąmonė radikaliai pasikeis. Kaip teigia A.Beili, tai lems trys psichikos pokyčiai. Pirmasis – daugės žmonių, turinčių aiškią sąmonę, pasiekiamą sąmoningos meditacijos būdu.

Antrasis – gims vis daugiau vaikų, turinčių žinojimą apie sielos gyvenimą. Trečiasis – daugės žmonių, išsiskiriančių aukštesniąja sąmone, kuri dar vadinama kosmine sąmone. Šie sąmonės pokyčiai netgi tuo atveju, kai nėra susiję su Naujojo amžiaus atėjimu, o tik neaiškiai jaučiami daugelio žmonių, jau iš esmės keičia daugelį žmonijos siekių. Ir mes dabar tai matome akivaizdžiai..

Matyt, nepelnytai, dažniausiai iš nežinojimo, priskiriame okultizmą kažkam.. tamsiam ir nesuprantamam. O juk jo dėka išsaugomos ir įgyvendinamos aukščiausių siekių dvasingumo idėjos.. Dabar tiek informacijos, tiek išminties.. apie tai senovės okultistai tik svajoti galėjo.. Ar norime, ar mokame tai priimti 🙂 ?

8 mintys apie „Okultizmas“

 1. Įdomu, pirmą kartą išgirdau, kad astrologija – okultinis mokslas. Informacijos pamąstymui daug 🙂 ir kai kurių nuostatų keitimui. O J.Blavatskajos darbai ir dabar sunkiai įkandami… Vienintelis dalykas, ką norėtųsi pridurti – su visa informacijos gausa padaugėjo ir šarlatanų. Kaip juos atskirti? O noro pažinti tikrai yra, tik ne visada moku atskirti pelus nuo grūdų toje info gausybėje. Gal kažką patartum? 🙂

  Patinka

 2. Labas vakarėlis 🙂 . Tam, kad surastume tikrą informaciją, reikia vystyti intuiciją, kitaip tikrai galima nuklysti į lankas.. Daugelis Mokytojų išskiria pagrindinį Tiesos bruožą – ją atradę, jaučiamės ramiai, pakylėtai gerai, ji nebaugina ir nestato sąlygų, o parodo, harmonizuoja.
  Šarlatanų yra visose srityse, ne tik okultizme. Skiriamasis visų bruožas – visi siekia valdyti, pririšti, apriboti. Skelbia, kad tik jie duos kažkokį išsigelbėjimą. Finansinė nauda, egoistinių ambicijų tenkinimas.
  Na, o informacija – yra taip pat skiriamasis bruožas – dvasiniame tobulėjime negali būti materialių tikslų. Jei tai siūloma, tai jau komercija. Dvasiškai subrendęs, stiprus žmogus yra jau savaime sėkmingas visose srityse, nes yra harmoningas.
  Sutinku, kad J.Blavatskajos darbai – kietas riešutėlis. Ir jų tiek daug.. Senokai turiu kelias jos knygas, iš kurių įveikiau tik dvi. Man kažkaip artimesni E. ir N. Rerichų darbai..
  Žodžiu, klausyk savo širdies – ji žino, kas tau reikalinga 😉

  Patinka

 3. Tai Kristiano Rozenkroicerio pasekėjai (XV amž.). Rozenkroicerių tikslas buvo tirti ir platinti ezoterinį krikščionišką mokymą. Jų pagrindinis simbolis Rožė – Kryžius. Lotyniška žodžio “ros“ prasmė yra aušra ir rožė, o žodis “crux“ reiškia kryžių. Simbolio prasmė – dangiškoji rožė (Kristus), kasdien atgimstanti ant kryžiaus.
  Rozenkroicerių brolija – viena pirmųjų neeretinių okultinių grupių, atvirai paskelbusių okultines doktrinas.
  ..Tiek aš radau 🙂 Žodžiu, vieni iš pirmųjų organizuotų okultistų.

  Patinka

 4. Tai, kas nepažįstama, visada atrodo baugu. O baimė yra labai paranku tiems, kas nori valdyti žmones ir primesti jiems savo pasaulėžiūrą, atitraukiant nuo tikrųjų vidinių paieškų. Todėl okultizmas paprastai ir priskiriamas, kaip tu ir sakai, kažkam tamsiam, ko reikia vengti, kai iš tikrųjų okultinėje filosofijoje galima rasti labai daug vertingų dvasinių dalykų. Kita problema, kad ezoterikoje visos idėjos yra perteikiamos perkeltine ir giliai simboline prasme ir be specialaus pasirengimo yra labai sudėtinga pažvelgti už fasado ir pamatyti, apie ką iš tikrųjų eina kalba. Paimkim, kaip pavyzdį, alchemiją. Iš pirmo žvilgsnio alchemikai gali pasirodyti kaip paprasčiausi naivuoliai, bandę metalus paversti auksu. Bet kai įsigilinęs supranti, kad iš tiesų kalba eina visai ne apie chemines reakcijas, o apie transformaciją paties alchemiko viduje, į visą tai pradedi žiūrėti visai kitaip.

  Patinka

 5. Labas, Daktare 🙂 malonu matyti 🙂 . Kaip tik ruošiuosi rašyti apie alchemiją, nes man buvo labai įdomi sritis, net daug ką bandžiau daryti, kartais pažodžiui – juokinga prisiminti 🙂
  Taip, suprasti okultinius dalykus reikia žinių ir pasiruošimo, kitaip gali žaisti metų metus, iš metalo “darydamas“ auksą 😉 , kai tuo tarpu tai gali reikšti vidinę žmogaus sąmonės transformaciją..

  Patinka

 6. Okultizmo darbuotojų daugiau nei į Dievą tikinčių žmonių. Visa okultizminė veikla yra antikristinė. Lietuvoje tokių yra lb daug veikėjų, kurie skelbiasi galintys suteikti pažinimą,išmokyti laimingai gyventi tipo be religijos, o tiesiog bendraujant su kosminėmis aukštesnėmis jėgomis. Tai žinomi astrologai,būrejai,piramidės veikejai, laimingo gyvenimo žadetojai – peru šamanų draugai. Visi jie veikia žmogų , kad išmelzti pinigus ir isplauti smegenis. Jatūbeje įrasai to, kuris neva kalbėjo su dievu, o dabar sako, kad su titanu arba kitaip satanu. Įrašas vadinasi: merkines “poviliukas “ 2. Atskleista# merkines # piramides # paslaptis. Okultistai megsta savo bendražygius, veza žmones ten urmu.

  Patinka

  1. Sveiki, Liudai!

   Pritariu jums, kad dabar dauguma okultistų tarnauja išskirtinai savo ego: skelbiasi visokio rango dievybėmis, siekia daryti kitiems įtaką, traukia pinigus iš žmonių už savo “paslaugas“, manipuliuoja žmonių sąmone savo naudai ir t.t.. Tiesiog būkime budrūs ir nepasiduokime tiems “dievukams“, nes nieko, išskyrus negatyvumą, griovimą, baimę ir destrukciją jie neneša žmonėms. Akivaizdu, kam jie tarnauja – kokie gi pikti, kerštingi, negailestingi ir žiaurūs jų “dievai“..

   Atsiribokime nuo jų, neskirkime jiems savo dėmesio ir laiko, nes tokių “pranašų“ ir “vedlių“ mums tikrai nereikia – kiekvieno žmogaus širdyje yra Kūrėjo kibirkštis, kurią atvėrę savyje, mes išreiškiame gražiausias prigimtines dvasines savybes ir skleidžiame šviesą kiekvienam sutiktam žmogui, o kartu po truputį darome šviesesnį šį pasaulį 🙂 .. Šviesus, dvasingas žmogus niekada negąsdina, nežemina, nesiekia naudos ir nemanipuliuoja kitais – jis tiesiog skleidžia gerumą, meilę, tyrumą, padrąsindamas ir kitus skleisti savo gražiausias dvasines savybes 🙂 .

   Patinka

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: