Žakas Fresko: kas mūsų laukia ateityje?

Žakas Fresko – mūsų dienų Šviesuolis, jis padovanojo žmonėms Viltį – kad galima gyventi kitaip: laisvai, harmoningai, taikiai, vieningai, kūrybingai..

Jis vertas didžiausios pagarbos už tai, kad visą savo gyvenimą išliko ištikimas kilnioms humaniškoms idėjoms. Už tai, kad nesiekia naudos tik sau, kad nuolat besąlygiškai darbuojasi visų žmonių gerovei. Nežiūrint į nieką..

Nuoširdžiai linkiu jam pamatyti savo idėjų įgyvendinimą!

Žakas Fresko apie ateitį

*Mes dažnai girdime per informavimo priemones apie visas mūsų dienų blogybes. Bet ar dažnai girdime apie realius šių problemų sprendimų būdus? Šiandien daug kas kritikuoja, bet mažai kas rimtai galvoja apie problemų sprendimus.

*Ateitis neateina savaime. Mes turime ją sukurti – pirmiausiai suprasti mūsų visų siekius, paskatas, tikslus ir atrasti būdus, kaip visa tai bendromis jėgomis įgyvendinti.

*Dauguma žmonių nesupranta pagrindinių socialinio vystymosi dėsnių ir to, kaip jie veikia jų elgesį ir vertybinius orientyrus. Todėl jie nedaro išvadų, nežiūrint į tai, kad nuolat patiria spaudimą, baimę, nerimą dėl rytojaus, beprasmiškumą.

*Dauguma žmonių išmokyti vykdyti tam tikras užduotis, kad uždirbtų pragyvenimui, bet neišmoko mąstyti kritiškai. Ir net tuomet, kai jiems siūlomi konkretūs šiuolaikinių žmonijos problemų sprendimai, jiems neužtenka žinių, kad juos įvertintų.

*Turime keisti esamą gyvenimo sistemą, priešingu atveju nuolat susidursime su visomis šios sistemos problemomis – aplinkos tarša, bedarbyste, benamyste, nusikaltimais, karais, badu, ekonominėmis krizėmis, skurdu, ligomis, įvairiomis priklausomybėmis, moraline degradacija.

*Dabartinė visuomeninė sistema, jos valdymo metodai ir nuolatinės sisteminės krizės veda į visapusišką sistemos kolapsą ir lūžio momentą, kuris privers žmoniją rinktis naują gyvenimo kryptį.

*Tik išmintingas Žemės išteklių valdymas padės išspręsti visas šiandienines problemas. Naujoji visuomeninė sistema turi būti harmoninga, taiki, kūrybinga, atverianti beribes galimybes žmonijos vystymuisi ir tobulėjimui.

*Mums teks pripažinti, kad turime vienintelį teisingą ir sąžiningą sprendimą – pripažinti Žemės išteklius bendru visos žmonijos paveldu.

*Pereinamuoju laikotarpiu visos šalys priims sprendimą vienytis ir naudoti Žemės resursus bendram žmonijos labui. Reikės atlikti didžiulę turimų resursų – gamtos išteklių, gamyklų, ariamų žemių ir t.t. – inventorizaciją naujojo socialinio modelio parametrams nustatyti.

*Bus įkurta visiems prieinama turimų resursų duomenų bazė ir veiksmų koordinavimo centrai – tai leis planuoti tolimesnius žingsnius. Pagrindinė pirmaeilė užduotis bus gyventojų aprūpinimas maistu, vandeniu, būstu, medicininės pagalbos suteikimas ir aprūpinimas ekologiškais energijos ištekliais.

*Visos masinio informavimo priemonės bus panaudotos tam, kad supažindintų žmones su naująja pasauline gyvenimo sistema.

*Ypatingas dėmesys bus skiriamas tiems regionams, kur yra skurdas, badas, kur išsekintos chemine žemdirbyste ar nederlingos žemės. Ten bus pritaikyti visi naujausi ekologinės žemdirbystės (pvz., hidroponika) ir greito namų surinkimo gyvenviečių statybos metodai.

*Ekologiški energijos šaltiniai palaipsniui keis senąsias elektros linijas. Atsižvelgiant į vietovę, poreikius ir turimus išteklius, elektrą gamins vėjas, saulė, laisvoji aplinkos energija, geoterminiai procesai ir t.t..

*Dauguma pasaulio mokslo įstaigų darbuosis ties naujų gyvenviečių modelių, pramoninių objektų ir transporto priemonių kūrimu. Bus kuriamos ir susikaupusių atliekų ekologiškos utilizavimo sistemos.

*Visi tyrimai ir projektai nepriklausys nuo finansavimo, nes turimi ištekliai bus nukreipiami ten, kur jie labiausiai reikalingi. Tai pagreitins visų projektų įgyvendinimą.

*Visose srityse žmonės darbuosis tam, kad panaikintų bet kokį nepriteklių. Bus kuriamos ir greito reagavimo komandos nenumatytiems atvejams.

*Bus pertvarkomos švietimo ir medicinos sistemos, atsižvelgiant į gyventojų skaičių ir poreikius tam tikroje vietovėje. Kai kurie medicininiai punktai bus mobilūs – juos galima bus įrengti ten, kur bus poreikis.

*Svarbiausia – žmonija pradės vienytis bendriems tikslams visų labui. Kiekvienas žmogus turės visas galimybes išreikšti savo talentus ir geriausius gabumus. Bus sukurta kūrybinga vienybės atmosfera, kurioje žmonės greitai pamirš visą patirtą negatyvumą ir nelaimes.

*Tai bus didžiulė taiki žmonių mobilizacija, nukreipta į gamtos atkūrimą ir visuotinę žmonijos gerovę. To dar nebuvo žmonijos istorijoje, ir bus įmanoma tik tuomet, kai tam netrukdys pinigai.

Iš Žako Fresko pasisakymų parengė ir vertė ruvi.lt

Brangiausia ir Vienintelė.. Mama..

Mažas berniukas laikė rankose du obuolius. Mama jo paklausė:

– Sūneli, ar galėtum pavaišinti mane obuoliu?

Berniukas nusišypsojo ir linktelėjo. Po to netikėtai atsikando vieno obuolio, o paskui – kito..

Berniuko mama truputį nuliūdo, kad sūnus nenori su ja dalintis.

Bet staiga sūnus ištiesė jai vieną iš obuolių ir pasakė:

– Mamyte, imk šitą, jis saldesnis!

Ir mamos veidą nušvietė šypsena..

***********

Kartais taip norisi sugrįžti į vaikystę! Sėdėti ant mamos kelių ir klausytis jos skaitomų pasakų.. Padėti galvą jai ant peties ir glostyti jos rankas.. Mamos rankos šiltos, švelnios ir kvepia tokiu pažįstamu gėlių kvapu! Tai kvapas iš to gražaus kvepalų buteliuko ant lentynėlės kambaryje, kurį dovanojo jai tėtis..

Taip saugu ir jauku mamos glėbyje, toks mielas jos balsas, ir dar tiek daug visko, ko dar niekada nedariau! Nuostabus pažinimo metas – greitai tėtis mokys mane važiuoti dviračiu, žiemą su draugais išmoksiu čiuožti pačiūžomis, vasarą eisiu į žygį, o rytoj lipsiu į medį gelbėti savo katės..

Svarbiausia, kad aš tiksliai žinau: mama visada šalia. Atskubės, pamokys, nuramins, paguos, paaiškins, išmokys, pažais, apkabins.. Mano brangiausia ir vienintelė.. Mano Mama..

***********

Kartą suaugusi duktė aplankė savo motiną ir paklausė jos:

– Mama, kodėl tavo tokios liūdnos akys? Net tada, kai tu šypsaisi?..

– Miela mano dukrele, – atsakė mama, – tu suprasi tai tik tuomet, kai tavo širdies dalelė “bėgios“ atskirai nuo tavęs.. tavo pačios vaikelyje. Kai suprasi, kad gyveni dėl jo.

Kai gimsta vaikas, tu tarsi pradedi savo gyvenimą iš naujo: kartu su vaikeliu mokaisi kalbėti ir vaikščioti, kartu su juo žaidi ir eini į mokyklą. Tu gyveni jo gyvenimu: atskleidi jo gebėjimus ir dovanoji jam viską, ką sugebi ir ką turi geriausio.

Tu myli jį tyrai ir besąlygiškai, tavo širdies dalelė gyvena tavo vaikelyje.. Todėl jauti savo vaiko rūpesčius ir džiaugsmus visa savo širdimi, lyg jie būtų tavo pačios.

Ir kol jūs maži – jūs negalite be mamos.. Paskui jūs užaugate ir viską išmokstate ir galite patys. Ir tada viskas apsiverčia: tada jau mamos negali be jūsų..

O jūs vis neturite laiko, skubate, bėgate.. Pamirštate mamas. Dabar tu supranti, mieloji? Aš liūdžiu be tavęs, man reikia tavęs – lygiai taip pat, kaip ir tau reikėjo manęs vaikystėje.

Duktė suprato.. Ji apkabino savo mamą. Brangiausią ir Vienintelę.

**********

Mamos besąlygiška meilė ir gerumas sušildo ir įkvepia. Mama apgaubia savo vaikus švelniu rūpesčiu, meile ir dėmesiu. Su ja taip saugu ir jauku – kaip vaikystėje..

Pas mamą galima bet kada sugrįžt: ji visada laukia, visada supras, padės, išklausys, įkvėps, palaikys. Mama visada jaučia, kas yra jos vaiko širdyje: jai pakanka vieno žvilgsnio, vieno žodžio..

Mama atidės visus reikalus dėl savo vaikų, atiduos jiems paskutinį kąsnį. Didžiausia laimė jai – matyti savo laimingus vaikus.

Pati brangiausia dovana mamai – jos vaikų dėmesys ir nuoširdus bendravimas su jais. Mylėkite ir branginkite savo mamas! Padovanokite joms savo gerumą ir širdies šilumą 🙂 !

***********

Parengė ruvi.lt

Gražiausi sveikinimai Mamytėms ir Močiutėms su artėjančia Motinos Diena 🙂 !

Praregėjimai (38)

Kas yra besąlygiška meilė, kokia ji?

Besąlygiška meilė tyra ir šviesi: kai mylime ne todėl, kad žmogus turi tam tikras savybes, kurios mums patinka, bet kuomet mylime nežiūrint į nieką, be jokių sąlygų ar reikalavimų.

Bet šiandien mes vis dažniau matome sandorius – kai “myliu tave už kažką, ir nemyliu, jei elgiesi ne taip, kaip aš noriu“.. Kai egoizmas, pavydas, savininkiškumas ar liguistas prisirišimas tampa tarpusavio santykių pagrindu.

Tokie santykiai atneša nusivylimą ir iliuziją, kad meilė yra vien kančia.. O pasinėrę į šią iliuziją apie meilės kančias, mes vis labiau atitolstame nuo suvokimo, kas gi yra tikroji besąlygiška meilė.

Tuo tarpu besąlygiška meilė – tai gaivinanti gyvenimo versmė, kuri ištrina “aš’ ir “tu“ ribas ir sujungia žmones į nedalomą visumą. Jie patys tampa ta tyra Meile, jie tampa gaivinančia versme viskam aplinkui, viskam, prie ko prisiliečia..

************

Kai mylime, mes padedame žmogui atskleisti jo vidinį grožį, jo pačias geriausias savybes ir talentus. Mes matome žmoguje net mažiausias harmonijos užuomazgas ir padedame joms išsiskleisti.

Tai galime palyginti su medžio auginimu iš mažytės sėklos.. Mes žinome, kad iš tos sėklos užaugs didelis medis – pasodiname ją ir laistome, paskui rūpinamės gležnu daigeliu, kol galiausiai jis suveši gražiu, didingu medžiu.

Meilė puoselėja ir palaiko, meilė rūpinasi, saugo ir brangina. Meilė nekelia jokių sąlygų: ji nereikalauja iš lelijos, kad ši virstų rože, o iš rožės – kad ji virstų lotosu.

Ji nelaukia atlyginimo ar atsako už savo rūpestį, ji tiesiog yra, ji švelniai pažadina visą gėrį ir visas tobulėjimo galimybes, kurios yra kiekviename žmoguje.

Tokia Meilės esmių esmė – didinti harmoniją ir nešti gėrį pasauliui..

************

Meilė – tai visada augimas, plėtimasis, tobulėjimas, laisvė, harmonija. Meilė negali užsibaigti, apsiriboti prisirišimu ar užsidaryti mažame dviejų pasaulėlyje.

Myli ne tas, kas daug ir gražiai kalba apie meilę, bet tas, kurio širdyje yra meilė, ir žmogus ją išreiškia savo kasdieniniais darbais. Meilė turi būti matoma, juntama: ji turi gyventi, augti, skleistis..

Mylėti – reiškia kiekvieną akimirką atnešti kažką gero pasauliui. Jei mylintis žmogus ateina ten, kur yra ligonis – ligonis pasijunta geriau; jei mylintis žmogus ateina ten, kur pykstasi – barniai pasibaigia; jei jis ateina pas nusivylusį viskuo žmogų – tam žmogui kaipmat palengvėja.

Kai žmogus tyrai ir besąlygiškai myli, jo meilė sklinda vis plačiau – taip meilės banga auga ir galiausiai apima visą žmoniją.. Tai susisiekiančių indų dėsnis – štai kodėl mylintis žmogus padeda visos žmonijos dvasiniam augimui.

************

Laikas eina pernelyg lėtai tiems, kas laukia.. Laikas toks permainingas tiems, kas gyvena baimėje! Ir toks slegiančiai slenkantis tiems, kas liūdi..

Laikas taip žaibiškai pralekia džiaugsmo akimirką! Bet tiems, kas myli – laikas neegzistuoja..

Mylėkime 🙂 !..

*************

Parengė ruvi.lt