Apie sveiką visuomenę

Kaip jums atrodo – kokia turėtų būti sveika visuomenė? Ir ar šiuolaikinė visuomenė yra sveika? Ko gero, retai užduodame sau tokį klausimą, nes rūpinamės tik asmenine gerove, o tai šiuolaikiniame pasaulyje daugeliui yra jau ne tik gerovės, bet ir išgyvenimo klausimas.

Be to, nėra taip paprasta atsekti ir suprasti sveikos visuomenės kriterijus – informacinėje erdvėje jau senokai skęstame daugžodžiavimo ir tuščiažodžiavimo lavinoje, todėl viskas atrodo supainiota ir sudėtinga.

Ryškėja ir eilę metų skiepyto įvaizdžio “svarbumo“ rezultatai: svarbu atrodyti, o ne būti! Todėl ne tik miestai, valstybės, bet ir visas pasaulis šiandien atrodo lyg gražiai aprengtas ir nugrimuotas sunkiai sergantis ligonis.

Ir kai tik pamatome tą neatitikimą tarp “atrodyti ir būti“, iškyla klausimai, į kuriuos atsakius, išryškėja kriterijai, pagal kuriuos galime spręsti – sveika mūsų visuomenė ar ne.

Kokie tie klausimai? Ar gali būti sveika visuomenė, jei:

– keroja neapykanta, egoizmas, išnaudojimas, konkurencija, korupcija, prievarta, karai?
– plačiai taikomos informacinės manipuliacijos, melas, dogmos, įslaptinti kenkėjiški veiksmai?
– niokojama, teršiama ir nuodijama Gamta – visų mūsų vieninteliai namai?
– tebėra nelygybė, nepriteklius, bedarbystė, skurdas ir badas?
– žmogaus vertingumas matuojamas tik pinigais?
– žmogus nesijaučia saugus ir tikras dėl rytdienos?
– palaikoma žalojanti žmones gamyba: alkoholio ir tabako, žalingų maisto priedų, genetiškai modifikuotų produktų, kenksmingos kosmetikos ir buitinės chemijos?
– palaikoma psichologiškai žalojanti veikla: besaikis vartojimas, azartiniai žaidimai, komercinis sportas, smurtą ir paleistuvystę propaguojantys filmai?

Tokių klausimų iškyla ir daugiau, kai tik pamatome neatitikimą tarp realybės ir kalbų. Pavyzdžiui – pakanka susidurti su rimtesniu klausimu, kurį turime išspręsti kažkokių institucijų pagalba: jei norime išspręsti (ir tai jau pasidarė įprasta) – ieškome pažįstamų.

O tai taip pat nesveikos visuomenės požymis – juk kreipiamės į specialistą ir jam turi pakakti kompetencijos, nes tai jo tiesioginis darbas! Todėl jei jis negali padėti ir turime ieškome pažįstamų – reiškia, sistema neveikia.

Galima ir kitaip pamatyti nesveikos visuomenės požymius: pabandyti pritaikyti “mažas dideliame ir didelis mažame“ principą, t.y., palyginti, tarkim, šeimos harmoningo bendravimo principus ir dabartinės visuomenės gyvavimo principus. Tam taip pat tereikia užduoti kelis klausimus..

Pavyzdžiui: ar taikote šeimoje prievartą ir smurtą, jei norite pasiekti savo egoistinių tikslų? Ar skolinatės didžiules pinigų sumas, neatsiklausdami savo šeimos narių ir palikdami skolų grąžinimą ne tik vaikams, bet ir anūkams? Ar išnaudojate šeimos narius? Ar meluojate jiems? Ar primetate savo taisykles? Ar siekiate iš jų pelno? Ir t.t., ir pan..

Kodėl reikia žinoti sveikos visuomenės kriterijus ir kam to reikia? Mums visiems, kiekvienam žmogui: jei nesuprantame, kokioje visuomenėje gyvename – nevalingai savo veiksmais ją palaikome ir išlaikome. Be to, nesveikos visuomenės požymiai yra ir visuomenės vystymosi (degradacijos) tendencijos.

Juk sakoma: jei norime pasveikti, turime pripažinti, kad sergame – tik tuomet galime pradėti gydytis ir sveikti. Kad pasveiktume, turime nedaryti to, kas mus sargdina ir žinoti – kas palaiko gerą sveikatą.

O sveikos visuomenės kriterijai labai paprasti: bendri tikslai, darbas visų labui, skaidrumas, kūrybingumas, tiesa, lygybė, taika, meilė, vienybė. Pradėkime nuo savęs, įgyvendinkime juos savo šeimoje, rodykime gerą pavyzdį – gėris auga geruoju :)..

Gyvenimo “kampai“

Keliavo kartą žmogus per miestą. Ėjo, ėjo ir staiga pastebėjo, kad jis niekur nejuda, bet žingsniuoja sau vietoje..

Apsižvalgęs suprato, kad beeidamas įsispraudė į kampą, o kelio atgal visai nesimato..

Jis taip nuliūdo, kad prisėdo, o paskui prigulė.. ir užmigo. Žmogus susapnavo, kad ir toliau keliauja pirmyn, kad nėra jokių akligatvių ir kampų. Jam taip patiko sapnuoti, kad nusprendė toliau miegoti ir nepabusti.

Kitas žmogus bekeliaudamas taip pat atsidūrė kampe. Jis buvo atkaklus ir valingas, todėl nusprendė kovoti su kampu. Kovojo, kovojo, prigalvodamas vis naujus kovos būdus. O bekovodamas visai pamiršo savo ankstesnį tikslą – eiti pirmyn..

Netrukus dar vienas žmogus priėjo kampą. Jis pamatė, kad jis ne vienas tame kampe – susipažino su visais, išgirdo jų istorijas, užjautė juos, o kiti užjautė jį..

Jis net apsidžiaugė, nes pasijuto kolektyvo dalimi! Visus suvienijo bendra bėda, jie nuolat kalbėjo apie kampus, apie kovą su jais ir būdus juose išgyventi.

Į kampą ir toliau plūdo žmonės.. Kai kurie net pradėjo kovoti dėl geresnės vietos kampe!

O vienas žmogus kampe taip sielojosi, kad net gyvenimas jam jau atrodė nemielas, ir jokia aplinkinių paguoda nepadėjo..

Nelaimėlį pamatė į kampą užklydęs naujas žmogus ir pasakė: “Nėra jokių kampų, tu pats susigalvojai sau kampą ir atsisėdai į jį!“

“Ne! – nesutiko nelaimingasis, – “Kaip gi šitaip?!. Štai – kampas, štai – aš, ir nėra iš čia jokios išeities!“

Ir čia priėjo praeivis, kuriam visa tai iš šalies labai keistai pasirodė: “Gal jūs ir teisūs, bet pagalvokite, kas geriau – melas apie tai, kad nėra kampų, ar tiesa apie tai, kad esi įspraustas į kampą? Ir, apskritai – ko jūs čia visi stovite?..“

Visi nutilo. O nelaimėlis trumpam susimąstė, apsižvalgė, pažiūrėjo į dangų, į aplinkinius ir – žengė žingsnį, kitą.. tolyn nuo kampo!

Ir staiga pajuto didelį palengvėjimą ir užplūstantį džiaugsmą: pagaliau jis eina!.. Tiesa jį išlaisvino, ir atsivėrė Kelias, kurio jis nematė, stovėdamas kampe!

“Neatsigręžiant!“ – dar šmėstelėjo mintis, nors.. akies krašteliu pamatė, kad ir visi kiti – iš pradžių nedrąsiai, bet pradėjo skirstytis.. “Pirmyn, tik pirmyn!“ – dainavo jo širdis :)..

Visiems gražaus savaitgalio :)!

Saulės energija – gyvybės energija

Baigiasi tamsusis metų periodas, ir mus visus taip džiugina Saulės šviesa ir jos spindulių šiluma :)! Ilgėja dienos – ilgėja ir gaivinantis Saulės poveikis. Netrukus budinsis gamta, žvaliau ir smagiau pasijusime ir mes visi. Ar pagalvojote – kodėl?

Žmonės yra Žemės organizmo dalis, todėl jiems galioja tie patys dėsniai, kaip ir visai gyvybei: Saulės energija – visų gyvų būtybių gyvybės šaltinis. Tai žinojo visų tautų protėviai ir derino savo gyvenimo ritmą prie Saulės energijos ritmo.

Ir tai nėra atgyvenos ar pasenę prietarai – tai yra natūralūs, mums labiausiai tinkantys gyvenimo ritmai, nuo kurių visiškai atitrūko šiuolaikiniai į materializmą panirę žmonės. Jie ir į Saulę žvelgia vartotojiškai: nori gražiai įdegti, į šiltus kraštus važiuoti atostogauti, Saulės energiją pardavinėti ir pan…

Tuo tarpu mūsų protėviai gerai suprato Saulės galią: ji maitina mūsų kūną ir teikia jam energiją, be to, tai vienas iš natūraliausių ir visiems prieinamų gydymo ir sveikatos palaikymo būdų. Tereikia žinoti – kada ir kaip “pasikrauti“ šia nuostabia ir niekuo nepakeičiama energija.

Pirmiausia – įvairiais matų laikais Saulės energija mus veikia skirtingai. Pavasarį ir vasarą yra Saulės energijos antplūdis į Žemę, o rudenį ir žiemą – energijos silpnėjimas, atoslūgis. Todėl tinkamiausias laikas atsinaujinimui, aktyvumui, atsigavimui – nuo kovo 22 dienos iki birželio 22 dienos.

Matyt, todėl mūsų protėviai nesirgo rudeninėmis ar žiemos depresijomis: žinojo, kad tai laikini energijos sumažėjimo ciklai ir kad šiuos ciklus keičia aktyvaus energijos spinduliavimo ciklai.

Stebėjo, prisitaikydavo, derinosi, išnaudojo palankiausius energijos ciklus – gyveno su Saule, pagal Saulę.. Nes jautėsi gamtos dalimi, jautė vienybę su visa gyvybe. Ir visos šventės buvo susietos su gamtos ciklais, o todėl turėjo gilią prasmę ir harmonizuojančią galią.

Labai svarbu suprasti ir mokėti reguliuoti šią natūralią energiją – tai gyvybiškai svarbu. Saulės energija nevienoda ne tik tam tikru metų laiku, bet ir skirtingu paros metu.

Energijos intensyvumas paros metu keičiasi: nuo 12 val. nakties iki 12val. ryto – antplūdis, kai aukščiausias energijos taškas – saulėtekis; o nuo 12 val. dienos iki 12 val. nakties – energijos atoslūgis, kuris stipriausias – per saulėlydį.

Taigi, pavasarį, nuo kovo 22 dienos, turėtume gultis ir keltis anksti – kad galėtume sutikti saulėtekį ir atsigauti po žiemos gaivinančiuose Saulės spinduliuose. Šiuo metu spinduliai turi daugiausiai pranos (gyvybinės energijos), ir organizmas geriausiai ją sugeria.

Ir visai nesvarbu, saulėta ar apsiniaukusi diena – debesys trukdo tik pamatyti Saulę, bet jos gyvybinė energija sklinda ir pro juos. Jei apsiniaukę – reikia tiesiog koncentruotis mintimis į tekančią už debesų Saulę.. Aušros metas suteikia žmogui tiek energijos, kiek jokia kita jėga negali suteikti.

Protėviai turėjo ir Saulės pasveikinimo ritualą – tai buvo sąmoningas ryšys, sąveika su gamtos energija: dėkingumas, meilė, prašymas nušviesti protą ir širdį, nurodyti kelią, suteikti visai gyvybei energiją ir sveikatą.

Jei norime sustiprėti, būti žvalūs, tinkamiausias laikas pasisemti Saulės energijos – ankstyvas rytas: prieš saulėtekį energija stiprins nervų sistemos ir smegenų darbą, saulėtekio metu – kvėpavimo sistemą ir psichiką, o nuo 9 iki 12 val. – virškinimo sistemos darbą. Ankstyvo ryto spinduliai labai tinka ir ligoniams.

Atsukite Saulei nugarą (per stuburą energija tekės į visus organus ir sistemas), priekį, šonus. Pasistenkite išlikti sąmoningi, negulėti, neužmigti – naudingiau atlikti kvėpavimo, jogos ar fizinius pratimus, lėtai pasivaikščioti. Jei skauda kažkurią kūno dalį – atsukite ją rytinei Saulei, galvodami apie gydančią jos energiją.

O štai jei norite įgyti vidinę dvasinę ramybę – atsistokite nugara į besileidžiančią Saulę. Popietinės Saulės spinduliai netinka žmogui, todėl po pietų reikėtų dengti galvą, vengti tiesioginių spindulių.

Saulėje geriausia vilkėti baltos ar žalios spalvos rūbais. Jei kūnas palaipsniui gražiai patamsėja nuo Saulės – reiškia, organizmą ji veikia teigiamai. Jei žmogus lengvai gali išbūti Saulėje iki pietų – reiškia, jis sveikas. Jei negali tuo metu būti Saulėje – sveikata gali būti pašlijusi.

Vasaris trumpas mėnuo, artėja pavasaris – nepamirškime deramai pasitikti ir pasveikinti Saulutę 🙂 ! Ji sugrįžta ne tik su šviesa, bet ir su gaivinančia gyvybės energija Žemei ir mums visiems 😀 !