Moterys… :)

* Sukūręs vyrą, Kūrėjas suprato, kad gali žymiai daugiau.. ir sukūrė moterį 🙂 .

* Ji tokia įvairi:

– tai kaprizinga, tai supratinga;

– tai jaučiasi gražuolė, tai pabaisa;

– tai nekantri, tai ištverminga;

– tai tyli, tai plepa;

– tai stipri, tai silpna;

– pyksta ir taikosi;

– verkia arba juokiasi;

– skundžiasi neturinti ką apsirengti ir prašo dar vienos spintos rūbams..

Ne, ne, tai ne diagnozė, tai – Moteris :)..

* Juokaujama, kad išrastas dirbtinis intelektas – brunete nudažyta natūrali blondinė, tačiau… moteris išmintingesnė už vyrą: ar jūs kada girdėjote, kad moteris pamestų galvą tik dėl to, kad vyro kojos gražios?..

* Viskas, ką daro moteris namuose – nepastebima. Pastebėti pradedama tuomet, kai ji to nedaro.

* Klysta ir vyrai, ir moterys, galvodami vieni apie kitus: vyrai – kad visos moterys skirtingos, o moterys – kad visi vyrai vienodi.

* Vienos moters žvilgsnis į kitą primena muitinės kontrolę.. Ir nėra moteriai nieko labiau guodžiančio, nei sutikti moterį, kuri sveria daugiau už ją. Nors.. nėra artimesnių žmonių, nei moterys, besilaikančios tos pačios dietos 🙂 ..

* Niekas taip nepadeda namų tvarkyme, kaip atjungtas internetas.

* Mažai kas žino, kad kalba moterys ne taip jau tuščiai, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio: jos tiesiog pritaiko reklamos principą: pasiekia savo daugkartiniu kartojimu.

* Ir vis dėlto optimistas žmogus, kuris mano, kad moteris baigė pokalbį telefonu tik todėl, kad pasakė “viso gero“.

* Kai moteris prašo patarimo, jai reikalingas ne patarimas, o pašnekovas, kuris padėtų suprasti, ką ji kalba 🙂 .

* Šalia tikro vyro – tiesiog laiminga moteris, šalia kitų – stipri moteris.

* Moteris moka įdėmiai klausyti savo vyro – ypač tuomet, kai jis kalbasi su kita moterimi..

* Flirtas – kuomet moteris nežino ko nori, tačiau visai būdais to siekia..

* Romantika – nuotaika, kai viskame matai tik gera.. Todėl moterys “nepataisomos“ romantikės :).

* Mylinti moteris iš kasdienybės padaro stebuklą :)..kokia laimė būti laimės priežastimi!

Sveikinimai visoms nuostabioms Moterims gražios pavasario šventės proga :)!

Apie mintis

Kiekvieną dieną žmogaus galvoje kyla apie 60000 minčių! Įspūdingas skaičius, tiesa? Iš karto kyla dar viena papildoma mintis: ir kaip gi mes jas visas suvaldome?.. Įdomu tai, kad atlikę gilią žmogaus sąmonės analizę, psichologai nustatė, kad egzistuoja viso labo.. trys minčių tipai. Kokie jie?

Tai tos mintys, kurių dėka mes įsivaizduojame (prognozuojame) savo ateitį; tos, kuriomis išreiškiame savo norus (reikalavimus); ir galiausiai mintys, kurios paaiškina (pateisina) mūsų prognozes ir reikalavimus. Sutrumpintai – prognozės, reikalavimai, paaiškinimai. Peržvelkime kiekvieną iš jų – tai padės geriau suprasti minčių veikimo principus.

Pradėkime nuo minčių-prognozių. Noras numatyti, įtakoti ateitį yra natūralus, net būtinas: kad žmogus būtų laimingas, jis turi turėti gerą ateities perspektyvą. Tačiau prognozės gali būti pozityvios (motyvuojančios) arba negatyvios (gesinančios ir sėjančios niūrumą). Jos skirstomos į tris grupes:

1. Prognozės apie save, pavyzdžiui: “aš sugebėsiu“ (arba “aš nesugebėsiu“), “man nieko nesigaus“ (arba “man gausis“), “aš ištversiu“ (arba “aš neištversiu“), “tai man per sunku“ (arba “tai man lengva“), ir t.t..

2. Prognozės apie kitus, pvz.: “jie bus patenkinti“ (arba “jie to neįvertins“), “jis palaikys mano iniciatyvą“ (arba “jis nepalaikys manęs“), “ji mane supras“ (arba “ji nesupras manęs“) ir panašiai..

3. Įvykių prognozės, pavyzdžiui: “mums pavyks“ (arba “mums nepavyks“), “viskas bus gerai“ (arba “viskas baigsis blogai“), “tai mūsų šansas“ (arba “tai laiko gaišinimas“), “ateityje viskas gerės“ (arba “viskas tik blogyn“) ir t.t..

Sekantis minčių tipas – reikalavimai. Kuo daugiau reikalavimų ir pretenzijų, tuo daugiau ambicijų ir konfliktų. Sveikas mąstymas – kuomet turime motyvuotus norus, vystome savo geras savybes be spaudimo ir rungtyniavimo, o su kitais žmonėmis ieškome susitarimo. Skiriami taipogi į tris grupes:

1. Reikalavimai sau, pvz.: “aš privalau gerai atrodyti“, “aš negaliu pasirodyti kvailai“, “aš turiu jiems įrodyti“, “aš turiu…“, ir t.t..

2. Reikalavimai kitiems, pvz.; “tu turi mane suprasti“, “įeik į mano padėtį“, “tu neturi teisės taip su manimi elgtis“, “tu turi paisyti mano nuomonės“, “tu privalai…“ ir t.t..

3. Reikalavimai pasauliui, pvz,: “kodėl aš turiu stengtis, tegul kiti stengiasi“, “pasaulyje viskas blogai, aš nieko negaliu, palauksiu, kol pasikeis“, “jie privalo..“ ir pan..

Trečiasis minčių tipas – paaiškinimai, kurie gali būti pozityvūs – pagrindžia mūsų veiksmus, tačiau dažniausiai tai – elementarus išsisukinėjimas, vengiant atsakomybės ar nenorint kažko daryti. Jie taip pat skiriami į tris grupes:

1. Pasiteisinimas, pvz.: “aš nekaltas“, “jis pirmas pradėjo“, “aš nenorėjau, savaime gavosi“, aš galvojau, kad taip bus geriau“, ir t.t..

2. Racionalizacija, arba atsakomybės permetimas, pvz.: “taip elgiasi visi žmonės“, “aš pastebėjau, kad visi vyrai…“, “visos moterys…“, “man vidutinio amžiaus krizė“, “tai kartų konfliktas“, ir t.t..

3. Įvertinimas ir kaltinimas, pvz.: “jis tiesiog kvailys“, “jei nebūtum to pasakęs (padaręs), tai…“, “ką iš kvailio paimsi?“, “ jūs dėl visko kalti“, ir t.t..

Gal ir painokai atrodo iš pirmo žvilgsnio, tačiau pasigilinus išties palengvina minčių eigos suvokimą. Ypač negatyvių minčių, kuriomis dažnokai grindžiame gerus norus, tačiau iš tiesų – giliname nepasitikėjimą savimi, reiškiame pretenzijas, rafinuotai vengiame atsakomybės, ir todėl pasidarome “sunkūs“ bendravime..

Išeitis paprasta: stebėti savo mintis, jų eigą ir sąmoningai atsisakyti negatyvių minčių. Tuomet pozityvumas suteiks visoms mintims teigiamą kryptį – gerą perspektyvą, įkvėpimą saviraiškoje, harmoningą bendravimą.

Kaip manote?

Poilsiaujantis angelas

Kodėl Nubudę (Nušvitę) nežadina kitų? (Ch. I. Chan)

Daugeliui kyla klausimas – kodėl Nubudę nežadina kitų? Atsakymas toks: mažų vaikų sveikata priklauso nuo miego, todėl juos žadinti nerekomenduojama. Vaikai auga miegodami. Jeigu jie laiku neatsiguls, jie gali susirgti, ir tuomet užaugę negalės gerai atlikti savo misijos.

Vaikystei reikia daug miego, vaikai turi daug miegoti. Tokia nebrandžių sielų prigimtis. Jie vaikai, kokie seni beatrodytų jų kūnai. Jų keistenybės, jų susižavėjimas, jų džiaugsmas nukreipti į negilius dalykus – kaip vaikų gyvenimas į saldumynus ir žaisliukus.

Štai kodėl Nubudę eina lėtai ir tyliai, kad savo žingsniais neprikeltų giliai miegančių. Pakeliui jie pažadina tik tuos, kurie neramiai vartosi savo lovelėse. Jiems Nubudę tyliai paduoda ranką.

Ir nėra nieko blogo tame, kad žadinami tik nedaugelis, palikus daugumą miegoti. Juk iš kitos pusės – koks didelis gėris yra tame, kad leidžiama išsimiegoti tiems, kam reikia miego.

Laimės atmintinė (J. Stužuk)

1. Padaryk šiandien kažką neįprasto arba leisk sau neįprastai mąstyti.

2. Du kartus nutylėk, kai norėsi pasakyti kažką negero.

3. Padėk trims žmonėms – tiems, kam reikia tavo pagalbos.

4. Užduok sau keturis klausimus, į kuriuos dar neturi atsakymo.

5. Pagalvok apie penkis nuostabius, tavo pažįstamus žmones.

6. Prisimink šešis gražius savo gyvenimo momentus.

7. Septynias minutes šiandien nieko negalvok, tiesiog klausyk.

Kad pakeistum pasaulį jau šiandien – pradėk nuo savęs 🙂 !

Nepakanka matyti

Kartą mokinys paklausė Mokytojo:
– Paaiškink, Mokytojau, kodėl aš, turėdamas tokias pat akis kaip tavo, dažnai nematau to, ką matai tu?
– Luktelk, – atsakė Mokytojas.
Jis išėjo iš kambario ir netrukus grįžo, laikydamas rankose rankraštį, parašytą nepažįstama senovine kalba.
Išvyniojęs jį, Mokytojas paklausė:
– Ką tu matai?
Nenorėdamas pasirodyti neišmanančiu, mokinys atsakė:
– Aš matau šiame rankraštyje amžių išmintį..
Mokytojas nusišypsojo:
– Iš tiesų prieš tavo akis – graikų prekeivio ataskaita. Aš tai žinau todėl, kad sykį, nebijodamas sau pripažinti, kad nieko nesuprantu – ėmiausi ir išmokau šią senovinę kalbą..

Poilsiaujantis angelas(R.E. Nadžemi)

Gyveno sau du angelai. Vienas beveik visą laiką ilsėjosi ant debesėlio, o kitas nuolat skraidė iš Žemės pas Dievą.
Poilsiaujantis angelas nusprendė paklausti besidarbuojančio angelo:
– Ko gi tu nuolat skraidai ten ir atgal?
– Aš atnešu Dievui pranešimus, kurie prasideda “Padėk man..“ O tu kodėl beveik visą laiką ilsiesi?
– O aš turiu pristatyti Dievui pranešimus, kurie prasideda “Dėkoju Tau..“
Įdarbinkime poilsiaujantį angelą.. 🙂

Visiems linkiu saulėtos pavasarinės nuotaikos ir smagaus savaitgalio 🙂 !