Gėlės ir Bitės

Kodėl vieni žmonės taip mėgsta keliauti, o kiti – labiau mėgsta būti vienoje vietoje?

Ir – tiek vieni, tiek kiti jaučiasi dėl to gerai? Kodėl taip yra?

Tuos, kurie mieliau renkasi sėslų gyvenimą, galime pavadinti “Gėlėmis“. Tai žmonės, kurie ilgą laiką gyvena tam tikroje vietovėje ir jaučiasi labai puikiai.

Žmonės-Gėlės sąmoningi, labai jautrūs, gyvena atvira širdimi, todėl susiderina su tam tikromis Žemės ir Visatos energijomis ir sukuria čia tikrą Jėgos Centrą – Šviesos, Meilės ir Kūrybos erdvę. Jie tampa harmonijos “inkarais“..

Todėl jie nenori ilgam palikti šios erdvės – čia jie jaučiasi lyg namie, nes žino, kad jų misija – skleisti Šviesą. Patekę į tokią harmonijos erdvę, kiti žmonės taip pat pajunta džiaugsmą, įkvėpimą, palengvėjimą, polėkį..

Jei Žmonės-Gėlės persikelia gyventi į kitą vietą, neilgai trukus jie ten taip pat sukuria naują Jėgos Centrą ir pradeda skleisti Šviesą. Tai labai subtilus ir imlus procesas, kuriam reikalinga tyla, ramybė ir vidinis susikaupimas.

Ir nors Žmones-Gėles kiti laiko namisėdomis, tai nereiškia, kad jie nekeliauja ar nekeičia gyvenimo vietos. Tačiau jie tai daro retai..

Bet yra ir žmonės, kurie labai mėgsta keliauti – juos galime pavadinti “Bitėmis“. Jie labai aktyvūs ir energingi, jiems gyvybiškai reikalingas nuolatinis judėjimas ir vietovių kaita..

Tokie žmonės keliauja iš vienos Šviesos Erdvės į kitą, jie perneša informaciją nuo vienos “Gėlės“ į kitą, ir tokiu būdu jas sujungia..

Jų misija – informacijos surinkimas, skleidimas ir Jėgos Centrų apjungimas Žemėje.

Todėl Žmonės-Bitės taip mėgsta keliauti, o gyvendami ilgai sėsliai, jie pradeda liūdėti ir nuobodžiauti, jie nejaučia gyvenimo pilnatvės, nes neatlieka savo misijos..

Taigi, žmonės skirtingi, nes skirtingos jų misijos. Todėl neskubėkime teisti užkietėjusių namisėdų ar nenustygstančių vienoje vietoje keliautojų..

Kiekvienas atlieka savo misiją, ir kiekviena iš jų yra labai svarbi 🙂 ..

Pagal nežinomo autoriaus alegoriją, vertė ruvi.lt

Saulėto visiems savaitgalio 🙂 !

Praregėjimai (35)

Tamsa, arba, kitaip – blogis – atsiranda ir keroja ten, kur nėra meilės, rūpesčio ir gerumo, ten, kur yra apgaulė, žiaurumas ir prievarta.

Blogis minta blogiu ir iš jo auga, atsiskirdamas nuo Šviesos ir pradėdamas savarankišką gyvenimą.

Bet ten, kur atsiranda Šviesa – tamsa išnyksta. Ji tiesiog ištirpsta Šviesoje, nes Šviesos vibracijos yra stipresnės..

Tai evoliucijos dėsnis: aukštesnio dažnio energijos visada ištirpdo ir pakeičia žemesnio dažnio energijas. Taip mes vystomės, siekdami harmonijos ir pilnatvės.

************

Mes visi atsakingi už tai, kas vyksta su žmonija, nes visi mes esame žmonijos dalelės. Mūsų mintys kuria formas ir įvykius, o tai kuria visų mūsų realybę. Mūsų planetos gerovė priklauso nuo žmonių minčių.

Kaskart, kai gimsta kažkokia negatyvi mintis, ji sujaukia mūsų pasaulį. O jei žmogaus protas perpildytas savanaudiškomis ir piktavališkomis mintimis – tokių minčių pasekmės bus destruktyvios.

Kai dauguma žmonių nuolat generuoja negatyvias mintis – gimsta pasaulinės problemos..  Kuo skurdesnis žmogaus vidinis pasaulis – tuo lengviau jam įdiegti iš išorės negatyvius mąstymo šablonus.

Mūsų planetos gerovė priklauso nuo mūsų minčių – atminkime tai ir būkime atsakingi už jas. Kai mūsų mintys šviesios ir kupinos Meilės – tuomet šviesėja, darosi harmoningesnis ir mūsų pasaulis.

************

Įsivaizduokite padidinamąjį stiklą, pro kurį liejasi saulės spinduliai. Jei judinsime stiklą iš vieno šono į kitą, tuomet saulės spindulių energija išsisklaidys ir nesikoncentruos į vieną tašką.

Tačiau jei pritvirtinsime stiklą tam tikrame aukštyje, tuomet sukoncentruosime saulės spindulius į tašką, ir ta išsklaidyta šviesa kaipmat įgaus jėgą, kuri gali įžiebti liepsną..

Tas pats vyksta ir su mūsų mintimis.

************

Nuoširdus ketinimas padėti kitam – žmogaus savybė, nurodanti, kad jis pabudo iš iliuzijų letargo ir pradeda vaduotis iš egoizmo pančių.

Ir ką žmogus bedarytų šio proceso pradžioje, net jei toji pagalba siūloma primygtinai – tai visada bus teisinga, nes jo pirminis polėkis yra labai nuoširdus.

Svarbiausia – nesustoti, vystyti šį procesą ir mokytis iš galimų klaidų, kol galiausiai ateis tikslingumo pojūtis.

Nuoširdi pagalba kitiems žmonėms – tai tiesus kelias į altruizmą, vienybę, sveiką sąveiką, santarvę ir bendradarbiavimą visų labui.

************

Kai žmogus daro kažką be meilės ir neprofesionaliai – tai “chaltūra“.

Kai žmogus kažką daro be meilės, bet profesionaliai – tai amatas.

Kai žmogus kažką daro neprofesionaliai, bet su meile – tai hobis.

Kai žmogus kažką daro profesionaliai ir su meile – tai menas 🙂 ..

************

Ką reiškia – mylėti save? Tai jau tikrai ne gailestis sau, egoizmas ar susireikšminimas – visa tai senojo, atgyvenusio pasaulio iliuzijos..

Meilė sau pirmiausiai susieta su tikrąja žmogaus prigimtimi – Žmoniškumu: su Tyrumu, Aiškumu, Sąžiningumu, iš kurių gimsta šviesios mintys, kilnūs siekiai, geri darbai, vienybė..

Žmoniškumo išraiška – tai ypatinga vidinė “higiena“, tai labai svarbus žmogaus gyvenimo “variklis“! Žmogaus buvimas tikru Žmogumi – ir yra Meilė Sau 🙂 ..

************

Parengė ruvi.lt