Pasaka apie suskaldytą Tiesą

Nusipirko kartą vienas žmogelis Tiesą turguje. Sėkmingai nusipirko, galima sakyti, kad už ačiū..

Pasiėmė ją ir patraukė namo. Bet lengva pasakyti – pasiėmė! Ne taip jau paprasta su Tiesa vaikščioti. Didelė ji, sunki.. Kas bandė – žino.

Tempia žmogus savąją Tiesą, kankinasi. O mesti gaila.. Galiausiai šiaip ne taip pasiekė namus.

– Kur tu prapuolei? Ir ką čia atsinešei? – paklausė jo žmona.

Žmogelis viską jai papasakojo, tačiau niekaip negalėjo paaiškinti, kam ta Tiesa reikalinga ir kaip ja naudotis..

Guli Tiesa vidury kelio, pro jokius vartus į kiemą netelpa. O žmogelis su žmona tariasi, kaip ją pritaikyti ūkyje.

Pasuko vienaip, pasuko kitaip, pabandė pastatyti, bandė paridenti, bet nieko nesugalvojo. Na, ką tu darysi – nėra kur Tiesos dėti!

– Eik, – sako žmona, – į turgų ir parduok savo Tiesą. Daug neprašyk, kiek duos, tiek.. Vis vien iš jos jokios naudos!

Sunkiai nunešė žmogelis Tiesą atgal į turgų.. Atsistojo matomiausioje vietoje ir šaukia:

– Tiesa! Tiesa! Kam reikia Tiesos..

Bet niekas net nepriėjo..

– Ei, žmonės, imkit Tiesą, pigiai atiduosiu!

– Ne, – sakė žmonės. – Mums tavo Tiesa nereikalinga. Mes turime savo.

Bet štai prie žmogelio vienas gudrutis sustojo. Pasisukiojo prie Tiesos, apžiūrėjo ją iš visų pusių ir klausia:

– Ar daug prašai?

– Nedaug, visai nedaug, – apsidžiaugė žmogelis, – už ačiū atiduosiu, tik neškis.

– Už ačiū? – pradėjo derėtis gudrutis, – Ne, man tai per brangu.

Bet čia priėjo dar vienas gudrutis ir taip pat pradėjo derėtis. Galų gale nusprendė jie vieną Tiesą dviese nusipirkti.

Taip ir sutarė.. Perskėlė Tiesą į dvi dalis – gavosi dvi pusiau-tiesos: ir lengvesnės, ir patogesnės neštis, nei visa buvo. Suapvalino kraštus, padailino, ir tokios gražios gavosi – akių neatitrauksi..

Eina gudručiai per turgų, ir visi jiems pavydi.. Apspito juos kiti gudručiai ir ėmė prašyti dar susmulkinti tas pusiau-tiesas ir jiems parduoti.

Taip ir padarė: suskaldė jas į dar smulkesnes dalis, padailino ir pardavė, o kiti gudručiai jas dar smulkiau suskaldė, nugludino ir taip pat ėmė kitiems pardavinėti.

Ir ką gi – dabar visiems gudručiams ne tik lengva savo mažytes tiesas su savimi nešiotis, bet ir kalbėtis tarpusavyje lengviau pasidarė..

Kur reikia pasakyti žmogui, kad jis elgiasi nedorai, dabar galima pasakyti: “jūsų sunkokas charakteris“.

Apie melagį galima pasakyti, kad jis savotiškai mąsto, įžūlų žmogų galima pavadinti drąsiu, o vagį – apsukriu..

Štai taip gudručiai iki šiol skaldo Tiesą. Ir taip ją susmulkino ir nugludino, kad nė atpažinti jau neįmanoma.

Todėl ir pamatyti visą Tiesą dabar žmonėms taip nelengva..

Autorius nežinomas, vertė ruvi.lt

Visiems saulėtos nuotaikos 🙂 !

Praregėjimai (33)

Nors dauguma žmonių bijo permainų, tačiau aiškiai jaučia, kad jos yra būtinos. Žmonija užstrigo, sustojo begalinėse kovose, priešiškume, agresijoje ir neviltyje. Nėra vystymosi, nėra judėjimo į priekį, tik sukimasis ir trypčiojimas ratu iki skausmo pažįstamoje ir taip išvarginusioje realybėje..

Todėl permainų troškimas jau sklando ore, bet mažai kas įsivaizduoja, kokios įspūdingos jos bus.. O baimė – tai senosios realybės nuolatinis palydovas ir manipuliavimo įrankis, kuris tapo mums toks įprastas, kad mes bijomės net gerų permainų.

Tačiau nėra nieko stipresnio už permainas, kurioms atėjo laikas – niekas negali jų sustabdyti ar atidėti. O stagnacijos chaosas, kuris aiškiai rodo visas gyvenimo sistemos klaidas, pažadins net kiečiausiai įmigusius.

Naujasis pasaulis jau užgimė pabudusių žmonių širdyse, ir kasdien bunda vis daugiau žmonių.. Ir visi jie jaučia: permainos bus esminės, gilios ir įkvepiančios.

Mes žengiame į Šviesos, Meilės ir Tiesos epochą, visuotinio nušvitimo epochą, kurioje kiekvienas žmogus prisimins ir galės pilnai išreikšti savo dvasinę prigimtį, savo geriausias savybes – žmonės mylės vieni kitus ir savo namus – Žemę, vienysis kilniems tikslams, tobulės ir kurs harmoniją visų labui.

************

Senasis pasaulis dabar kupinas įvairiausių prielaidų, baimių, apgaulės, panikos, melo, prasimanymų, nesusipratimų ir kitokios slegiančios miglotos informacijos, kuri aptemdo ir užvaldo net šviesiausių žmonių sąmonę ir neleidžia galvoti apie tai, o kas gi bus vietoje išeinančio pasaulio..

O iš tiesų būtent chaosas rodo, kad sistema žlunga, ir būtent chaosas iškelia į paviršių tai, kas buvo ilgai slepiama, būtent chaosas nuplėšia kaukes ir parodo tikruosius visų veikėjų veidus.

Ir kaip nurimsta audra gamtoje, taip nurims ir chaosas pasaulyje.. Svarbiausia – išlaikyti vidinę pusiausvyrą ir neatiduoti savo gyvenimo energijos tam, kas iškilo į paviršių ir neišvengiamai ištirps lyg sniegas pavasario saulėje.

Neįsitraukti į chaosą nereiškia abejingai stovėti nuošalyje. Neįsitraukti į chaosą reiškia suprasti vykstančius procesus ir neleisti įtraukti savęs skleidžiamam negatyvui, kuris prailgina chaoso trukmę.

Tai, kas atgyveno, dėsningai išeina: senasis skausmo, apgaulės, prievartos ir baimės pasaulis palengva traukiasi. Tai senojo pasaulio pabaiga, todėl turime keisti savo mąstymą, grįstą negatyvumu ir iliuzijomis, nes su “senais lagaminais“ į Naująjį Pasaulį nepakliūsime..

O Naujasis – Meilės, Vienybės, Kūrybos ir Džiaugsmo Pasaulis – jau ant slenksčio.. Aktyviai palaikykime jį savo šviesiomis mintimis, gerais darbais, Vienybe ir Meile – kad greičiau įgautų jėgą ir formas mūsų visų realybėje.

************

Dabar jau visiems sveikai mąstantiems žmonėms aišku, kad šiuolaikinė gyvenimo sistema su jos vertybėmis, taisyklėmis ir principais nebuvo kuriama tam, kad žmonės gerai gyventų.

Pagrindinis dabartinės sistemos principas, ir, kartu – esminis gyvenimo dėsnio pažeidimas: viską, kas žmogui priklauso pagal jo prigimtinę teisę, jis verčiamas pirkti už pinigus.

Kiekvienas žmogus šioje planetoje gimsta tam, kad gyventų – laisvai, kūrybingai ir taikiai, o vietoje to jis verčiamas išgyventi – kad mokėtų už savo būtinuosius ir primetamus poreikius ir tuo pačiu išlaikytų sistemą.

Šiandien žmogui nepriklauso nieko, nors jis ir gali turėti nuosavybę, kurią bet kurią akimirką gali atimti sistema, sugalvojusi naują įstatymą. Todėl žmogus yra.. sistemos nuosavybė, kuriam primetama bet kokia, nors ir pati absurdiškiausia jos valia.

Ir yra vienintelis raktas, leidžiantis tai pakeisti – tai žmogaus sąmoningumas. Sąmoningas žmogus mato realybę tokią, kokia ji yra: jis supranta savo tikruosius poreikius, suvokia tikrąsias vertybes, pamato visus poveikio mechanizmus žmogui ir palaipsniui maksimaliai nuo jų atsijungia.

Štai taip maži akmenukai apverčia didelį vežimą: sąžiningi, orūs, dori, pozityvūs, sveikai gyvenantys, be žalingų įpročių ir be vartotojiškų priklausomybių žmonės pradeda ardyti sistemą..

Juk jei yra grupė žmonių, kurie viską už visus sprendžia, kurie niokoja Žemę ir gyvybę joje, kodėl tuomet kita grupė žmonių negali nuspręsti transformuoti tą sistemą savo kasdieniniais dorais darbais, remiantis Meile, Dorove, Santarve ir Vienybe 🙂 ?.

************

Iš paskaitų apie futurologiją, parengė ruvi.lt