Pamokanti istorija

Mergina laukė savo reiso viename dideliame oro uoste.

Reisas buvo atidėtas, todėl jai teko laukti lėktuvo kelias valandas.

Ji nusipirko knygą, pakelį sausainių, kad neprailgtų laukti, ir atsisėdo į krėslą. Šalia buvo tuščia kėdė, kur gulėjo jos sausainių pakelis, o šalimais sėdėjo vyras ir skaitė žurnalą.

Mergina paėmė sausainį iš savo pakelio, vyras taip pat paėmė sausainį iš jos pakelio!

Tai ją supykdė, bet ji nieko nepasakė ir skaitė toliau. Ir kiekvieną kartą, kai ji ėmė savo sausainius, vyras taip pat juos ėmė!

Mergina stačiai įsiuto, bet nenorėjo kelti skandalo perpildytame oro uoste.

Kai liko tik vienas sausainis, ji pagalvojo: “Įdomu, ką dabar darys šitas nenaudėlis?“

Tarsi perskaitęs jos mintis, vyras paėmė sausainį, perlaužė jį pusiau ir ištiesė jai, nepakeldamas akių. To jau buvo per daug! Mergina pašoko iš vietos, susirinko savo daiktus ir išėjo, negalėdama atsistebėti vyro įžūlumu…

Vėliau, kai ji atsisėdo į lėktuvą ir atsidarė rankinę, kad pasiimtų akinius, ji nustėro, nes pamatė joje… pakelį sausainių! Mergina prisiminė, kad įdėjo sausainių pakelį į rankinę, o ne ant kedės…

Ir žmogus, kurį ji laikė nenaudėliu, dalinosi su ja savo sausainiais, be jokio pykčio, tiesiog iš gerumo… Jai pasidarė gėda dėl savo elgesio ir minčių, bet atsiprašyti šio gerojo pakeleivio jau nebuvo galimybės.

Prieš supykdami…

Pagalvokite…

O gal NETEISŪS BŪTENT JŪS?..

Autorius nežinomas, vertė ruvi.lt

Visiems gražaus savaitgalio 🙂 !

Praregėjimai (16)

Mes išmokome: melstis ir daryti abortus; šventinti verbas ir griauti šeimas; statyti bažnyčias ir gyventi palaidą gyvenimą; klūpėti atgailaujant ir būti abejingais svetimai kančiai; vaikščioti į bažnyčias ir terorizuoti savo artimuosius.

Kiek ilgai tai tęsis? Laikas liautis “tikėti kažkur giliai širdyje“, arba – “tikėti savaip“, nes mūsų dvasingumas turi pasireikšti mūsų kasdieniniame gyvenime: mūsų darbuose, mūsų žodžiuose ir mūsų bendravime.

Tikėjimo esmė – vidiniuose žmogaus pokyčiuose, ir jei žmogus neturi tokio tikslo – jo tikėjimas tampa veidmainyste ar tiesiog ritualais, kurie tarsi patvirtina žmogui, kad jis “dvasingas“ ir “tikintis“.

Mes turime suprasti, kad gerų žmonių šiame pasaulyje yra dauguma, bet visi jie pernelyg užsiėmę savimi. Padeda ne geri, o neabejingi. Ir būtent tokiais – neabejingais – mes turime tapti. (R. Matukovas)

************

Paskutinis karas tarp žmonių bus karas už tiesą. Šis karas vyks kiekviename atskirame žmoguje. Karas – su asmeniniu neišmanymu, agresija, irzlumu. Ir tik esminis kiekvieno atskiro žmogaus pasikeitimas gali tapti taikaus gyvenimo pradžia visai žmonijai. (N. Rerichas)

************

Ką gali padaryti turtuolis su savo didžiuliais turtais? Jei pažiūrėsime atidžiau, pamatysime, kad beveik visos jų išlaidos yra skirtos tik jų gerbėtroškai ir puikybei patenkinti.

Niekas iš jų nemokės už brangiausią maistą, gėrimus ar prabangius daiktus, jei nebus žiūrovų ir galimybės prieš juos pasipuikuoti prabanga ir sukelti pavydą. Dažnas iš jų net nesuvokia, kad visų jų siekių variklis yra būtent gerbėtroška.

Ir nors jie perka tai, kas iš esmės yra ne tik nebūtina, bet ir nereikalinga, tačiau yra pasiryžę padaryti viską ir peržengti bet ką, kad tik pasiektų tas taip trokštamas puikybės akimirkas.. (Ž. Fresko)

************

Naujasis pasaulis jau stovi ant slenksčio ir yra pasirengęs priimti pačius drąsiausius ir ryžtingiausius. Bet senasis pasaulis visais būdais ieško galimybės pratęsti savo gyvavimą.

Jis dar vis laikosi už žmonių inertinio mąstymo ir už įprastos mieguistos egzistencijos. Tačiau senasis pasaulis neišvengiamai išeis, užleisdamas vietą naujajam, nes abu vienu metu jie ilgai gyvuoti negali.

Žengti sekantį evoliucijos žingsnį, pradėti kurti naują pasaulį reikia drąsos.. juk tai žingsnis į nežinomybę. Tačiau kiekvienas jį būtinai žengs, nes gyventi senojo pasaulio iliuzijų griuvėsiuose galiausiai darosi neįmanoma.

Naujasis pasaulis laukia – su beribiu kūrybiniu potencialu, laisve, vienybe, meile ir gerove visiems.. Laukia su tokiomis augimo ir vystymosi galimybėmis, kurių su senojo pasaulio apribojimais net įsivaizduoti negalime. (D. Melchizedek)

************

Dovanojimas transformuoja “Turėti“ į “Būti“.

Aš galiu manyti, kad “turiu“ kūrybinį potencialą, bet tik dalindamasis su kitais savo kūrybos vaisiais aš galiu “būti“ kūrybingu žmogumi – tai yra, jausti tai.

Aš galiu manyti, kad “turiu“ meilę, bet tik dovanodamas meilę kitiems, aš galiu “būti“ meile – tai yra, jausti tai. (N. D. Uolšas)

************

Ateitis kuriama šiandien. Ir todėl, kad kažkas šiandien įsivaizduoja geresnį pasaulį – tas geresnis pasaulis vieną dieną galiausiai taps realybe.

Viskas, ką turime gero šiandien mūsų gyvenime, buvo kažkada sugalvota mūsų protėvių. Idėjos pirmiausiai gimė jų mintyse, ir tik po to buvo įgyvendintos. (B. Verber)

************

Žmogus gimė dideliam Džiaugsmui, nuolatinei kūrybai ir laisvai, niekuo nevaržomai Meilei viskam: medžiui, dangui, žmogui ir nuostabiai žemei su jos motiniška palaima, su jos rytais ir vakarais, su jos nuostabiais kasdieniniais stebuklais.. (A. Kuprinas)

************

Parinko ir vertė ruvi.lt