Praregėjimai (1)

* Kova – tai tik emocinė konstrukcija, stiprinanti vidinius konfliktus. Jei renkamės kovą – tuomet gyvenime ir gauname “kovines“ situacijas. Kovodami tampame griaunamąja jėga: tas, su kuo kovoji – kovoja prieš tave, o tai jau užburtas ratas.. Todėl kova – destruktyvi jėga, nukreipta prieš patį kovojantį. (D. Krišnamurtis)

* Melas galingas kontrolės instrumentas, sėjantis painiavą, nepasitikėjimą, nusivylimą, baimę.. Kaip atpažinti melą? Jis neatsako į iškilusius klausimus ir neatneša ramybės ar palengvėjimo, kurį patiriame, sužinoję tiesą. O galiausiai melas pradeda ne tik slėgti, kelti abejones, bet ir dezorientuoja žmogų – t.y., verčia vadovautis melu gyvenime.

* Gyvenimo tikslas Žemėje – praeiti per melagingas koncepcijas ir primetamus mąstymo šablonus, atpažinti juos ir pakilti virš jų į aukštesnį sąmoningumą, pagrindinių kūrinijos dėsnių suvokimą, o per tai – į tiesos ir harmonijos išraišką gyvenime. Tai ir yra evoliucija. (D. Melchisedekas)

* Žmonių sielos Žemėje nėra izoliuotos viena nuo kitos, jos susietos tarpusavyje ir sudaro sistemas, panašias į žvaigždžių sistemas. Vienos sielos kelias – tai daugelio su ja susietų sielų kelias. Jos gėris – tai ir jų gėris, jos sėkmė – ir jų sėkmė. Štai kodėl vieno žmogaus darbas su savimi (tobulėjimas) yra darbas visos žmonijos labui. Kiekvienas šviesus žmogus kuria geresnę ateitį iškankintai ir pažemintai žmonijai. (B. Duno)

* Visuomenė, kuri nesuteikia žmonėms adekvačių stimulų gyvenimui, yra pasmerkta žlugti. Adekvatūs stimulai turi skatinti žmones savirealizacijai ir kūrybai tiek dvasinėje, tiek materialioje sferoje ir harmoningai sąveikai su Žeme, gamta ir visa gyvybe. Stimulai neturi būti nukreipti į egoistinius tikslus – valdžią, turtus, garbės troškimą. (Ž. Fresko)

* Naujienos daro mus pasyviais. Jos nuolat pasakoja mums apie įvykius, kurių mes negalime paveikti. Kasdieniniai naujienų kartojimai apie tai, ko mes negalime pakeisti, laužo mus iki tol, kol mes nesusidarome pesimistiško, sarkastiško požiūrio į pasaulį. Psichologijoje tai vadinama “išmoktu (įdiegtu) bejėgiškumu“.

* Nėra jokios žmonijos pertekliaus Žemėje problemos. Taip kalba tie, kas nesupranta, jog šiuolaikinė ekonominė-socialine sistema nesugeba patenkinti pagrindinių žmonių poreikių. Paprasčiau suversti kaltę dėl savo savanaudiškumo žmonių pertekliaus problemai, nei imtis atsakomybės už sukurtą chaosą ir planetos griovimą. (Ž. Fresko)

* Kiekvieną kartą, kai turite pasirinkti, būkite atidūs: nesirinkite to, kas patogu, komfortiška, respektabilu, pripažinta visuomenėje, prabangu. Rinkitės tai, kas artima širdžiai. Rinkitės tai, ką norėtumėte padaryti, nežiūrint į nieką. Tai, kas atneša džiaugsmą jums ir kitiems žmonėms. (Ošo)

* Yra laikas, kai pereiname iš vienos būsenos į kitą. Tuomet esama struktūra silpnėja, trūkinėja ryšiai.. Ir nors įprasta tvarka sujaukta (chaosas) – tuo pat metu šalia gimsta kūrybinė jėga, kuri ir įvykdo proveržį į naująją tvarką. Tai labai svarbus laikas, kurį nelengva išgyventi.. (Mudži)

* Brolybė, vienybė yra žmonijos meilės išraiška Kūrėjui. Brolybė – būtina sąlyga gimti meilei tarp žmonių. Tuomet nėra prievartos ar įsakymų, nes žmonių sielose – taika ir harmonija, ir kiekvienas yra laimingas, galėdamas kažką padaryti kitų labui. (B. Duno)

* Buda nebuvo budistas. Jėzus nebuvo krikščionis. Mahometas nebuvo musulmonas. Tai buvo Mokytojai, kurie mokė mylėti. Meilė buvo jų religija. Išmokime mylėti – iš visos širdies, besąlygiškai, visus.. ir mums daugiau nieko nereikės mokytis. (Satja Sai Baba)

(Parinko ir vertė ruvi.lt)

Pabudusiųjų praregėjimai

* Demokratija – oro balionas, kuris kybo virš mūsų galvų ir verčia žiūrėti į viršų, kol kiti žmonės rausiasi mūsų kišenėse. (G. B. Šo)

* Reikia baigti amžiną kovą už žmogaus teises ir teisingumą nesąžiningos sistemos sąlygose ir pradėti kurti visuomenę, kurioje lygios teisės ir teisingumas bus neatsiejama naujos gyvenimo sistemos dalis. (Ž. Fresko)

* Cinizmo, abejingumo ir egoizmo era priešina žmones. Mes svetimėjame, mes nevertiname žmonių, kurie šalia, mes praradome artimųjų palaikymą. Ir vietoje vienijimosi mes vis griauname ir ardome santykius su artimiausiais žmonėmis..

Mes pamiršome, kad ideali žmogaus bendravimo rato seka turėtų būti tokia: šeima, tėvai, giminės, draugai, aplinkiniai (kaimynai, bendradarbiai, visuomenė), atsitiktiniai žmonės.

Šiuo metu ši seka taip sujaukta ir supainiota, kad mes jau nesuvokiame, kokie svarbūs yra artimi žmonės. Todėl kažkokiu kritiniu gyvenimo momentu, kai ypač reikia palaikymo, žmogus lieka vienišas, nors ir turi artimus žmones.. O tai labai baisu.

Atsigręžkime į savo artimuosius, atgaivinkime sakralinį ryšį su jais, branginkime ir saugokime juos. Tai didelė palaikanti jėga gyvenime. Be jos mes – lyg medžiai be šaknų. (A. Žadan)

* Mus gąsdina galimybe užsikrėsti gripu tie, kas paskui siūlo nuo jo vakciną. Mus gąsdina terorizmu tie, kas paskui siūlo savo “pagalbos ranką“ mainais už jų galios pripažinimą. Mus gąsdina skurdu tie, kas paskui siūlo mums vergišką darbą ir paskolą už procentus..

Dauguma žmonių baiminasi grėsmės, kurios niekada nematė. Ir dauguma žmonių pasiryžę paaukoti labai daug, kad tos baimės atsikratytų. Būtent tuo pagrįstos žmonių valdymo metodikos..

* Aš negaliu būti tokio pasaulio dalimi, kur vyrai puošia savo žmonas lyg laisvo elgesio moteris, atverdami parodai viską, kas turi būti sakralu. Kur nėra garbės ir orumo sąvokų, kur negalima pasitikėti žodiniais pažadais.

Kur moterys nenori vaikų, o vyrai nenori šeimos. Kur pienburniai jaučiasi ereliais, sėdėdami už tėvo automobilio vairo, ir kiekvienas, turintis nors truputį valdžios, bando įrodyti jums, kad jūs menkysta.

Kur žmonės veidmainiškai pareiškia, kad tiki Dievu, laikydami alkoholio taurę rankoje ir neturėdami nė menkiausio supratimo apie savo religiją. Kur pavydas skaitomas įprastu dalyku, o kuklumas – trūkumu.

Kur žmonės pamiršo apie meilę ir ieško tik tinkamiausio partnerio variantų. Kur žmonės negailėdami pinigų ir laiko remontuoja menkiausią savo automobilio gedimą, o patys atrodo taip apgailėtinai, kad tik brangus automobilis gali tai paslėpti.

Kur vaikinai prageria tėvų pinigus naktiniuose klubuose, staipydamiesi pagal primityvią muziką, o merginos juos už tai įsimyli. Kur V ir M jau seniai nesiskiria, ir tai vadinama pasirinkimo laisve, bet tuos, kurie renkasi kitokį kelią – apšaukia atsilikusiais despotais.

Aš renkuosi savo kelią, gaila tik, kad nesulaikiau supratimo iš tų žmonių iš kurių labiausiai tikėjausi.. (K. Rivsas)

* Dabartinės informavimo priemonės kultivuoja smurtą, nesantaiką, baimę, paniką ir liūdesį. Tokia informacija manipuliuoja žmonių sąmone, atitraukdama nuo dvasinio augimo kelio.

Laikykitės atokiau nuo tokios “informacijos“ – neatiduokite savo dėmesio negatyvumui, neauginkite jo savyje. Tai prilygtų situacijai, jei visos klasės moksleivių dėmesį nukreiptume išskirtinai į dvejetukininką, ir visi mokiniai pradėtų dėl jo pergyventi bei nustotų mokytis..

Vietoje to – stiprinkite meilę, draugystę, vienybę. Kurkite grožį ir harmoniją. Tokiu būdu mažinsite negatyvumą, o puoselėjančių harmoniją bus vis daugiau. Meilė turi tapti prioritetu Žemėje – tik tuomet keisis visos žmonijos gyvenimas. Dvasinis augimas, evoliucija gali vykti tik meilėje, santarvėje ir vienybėje 🙂 ..

(Parinko – ruvi.lt)