Praregėjimai (7)

Darna – tai pirmiausiai prigimties suvokimas. Kai mes suprantame prigimtį – savo, kitų žmonių, mus supančios aplinkos – mes elgiamės pagal ją, o tai reiškia – elgiamės teisingai, darniai.

Sąmonės nuopolio (Kali-jugos) epochoje žmonės nusigręžia nuo savo prigimties ir pradeda mėgdžioti vienas kitą. Mėgdžiodami kitus, jie galvoja, kad atlieka savo misiją, o iš tiesų – dėl sąmonės užtemimo daro tai, kas jiems nebūdinga.

Šioje epochoje nelieka praktiškai nei vieno, kas suvoktų savo prigimtį. Ir kai žmogus daro tai, kas jam nebūdinga – jo gyvenime laimės lieka vis mažiau ir mažiau.. Maža to – nesekdamas savo prigimtimi, žmogus automatiškai pradeda eiti prieš savo prigimtį.

Todėl Vedos sako: “Bandyti tapti laimingu nesuvokiant savo prigimties – tai tas pats, kas bandyti perplaukti vandenyną valtimi, padaryta iš akmens.“

Kai žmogus gyvena pagal savo prigimtį, jis suvokia savo gebėjimus, vysto ir tobulina juos, o tai reiškia – atlieka savo misiją, todėl jaučiasi laimingas.

O jei kiekvienas žmogus atlieka savo misiją – visa žmonija yra laiminga, todėl nėra nesantaikos, priešiškumo, eksploatacijos, konkurencijos ir karų. (Vedos)

*******

Vartotojiška psichologija su šiuolaikinėmis technologijomis pagimdė šių laikų fenomeną – augimo maniją: vartojimo augimas prilyginamas gyvenimo lygio augimui. Todėl žmonėms labai sunku suprasti, kad “daugiau“ toli gražu nereiškia “geriau“.

Žmonėms nuolat tvirtinama, kad reikia daugiau prekių, daugiau pramogų, daugiau daiktų – o tam reikia vis daugiau dirbti.. Tuo tarpu ir įvairių prekių jau gaminama daugiau, nei reikia, ir dirba žmonės žymiai daugiau, nei būtina.

Toks neatsakingas vartojimo augimas iš tiesų tik pagreitina visų Žemės resursų sekinimą ir ekologines problemas. Turime tai stabdyti, kitaip pati Gamta mus sustabdys. (Ž. Fresko)

*******

Laisvė – ne tai, ką mums suteikė. Laisvė – tai, ko iš mūsų negalima atimti. Laisvė – tai ne savivaliavimas, o atsakomybė. Ir jei mes patys už save neatsakome – būtinai atsiras kažkas, kas imsis už mus atsakomybės, o tai jau bus vergystė. (Ošo)

*******

Yra dėsniai, kuriems paklūsta visa būtis. Šių dėsnių nežinojimas ar nesupratimas nesustabdo jų veikimo. Mes gyvename uždaroje sistemoje, kur visos jos dalys susietos viena su kita ir veikia viena kitą, todėl nieko atsitiktinio joje nėra.

Ką skleidi – tą ir gauni, ką sėji – tą ir pjauni. Tai liaudies išmintis, kuri atspindi pagrindinį sąveikos ir rezonanso, arba – priežasties-pasekmės dėsnį.

Jo veikimą gyvenime nėra paprasta pamatyti, nes nuo veiksmo iki jo pasekmės praeina tam tikras laiko tarpas. Tai tarsi paleistas bumerangas: reikia laiko, kad jis sugrįžtų, apsukęs ratą. O per tą laiką gali sugrįžti anksčiau paleisti bumerangai, kuriuos jau seniai pamiršome..

Todėl turime suprasti, kad gyvenime nėra atsitiktinumų ar Dievo bausmių. Viskas, kas vyksta mūsų gyvenime – tai mūsų harmoningų veiksmų arba Kūrinijos dėsnių pažeidimų pasekmė.

Jei tai suprantame – sudarome galimybes dvasiniam augimui: pripažįstame ir taisome klaidas, mokomės harmoningos sąveikos ir bendravimo, tobulėjame. Jei nesuprantame – “lipame ant to pačio grėblio“, kol skausmas priverčia pažvelgti į savo elgesį..

Todėl visos situacijos ar žmonės mūsų gyvenime yra ne gerų ar blogų veiksmų šaltiniai – jie yra tarsi laidininkai, per kuriuos gyvenimas nurodo mūsų harmoniją arba klaidas.

Ir tik mūsų egoizmas trukdo tai suprasti – juk dažniausiai negatyviose situacijose kaltiname kitus, o pozityviose situacijose esame nedėkingi, priimame jas kaip savaime suprantamą dalyką.. (Dž. Krišnamurtis)

*******

Visada ir viskam sakykite – AČIŪ! Tai paprasta dėkingumo išraiška, gimstanti iš širdies ir turinti didžiulį poveikį.. Ji apsaugo sielą nuo smerkimo, nusistatymo, baimių, susipriešinimo ir liūdesio, sugrąžindama protą į jo natūralią būseną – tyrą Sąmoningumą.

Nereikia analizuoti ir racionalizuoti, tiesiog.. leiskite dėkingumui lietis iš jūsų Širdies! (Mudži)

*******

(Parinko ir vertė – ruvi.lt)

Reklama

Praregėjimai (6)

* Mes tampame tuo, prieš ką kovojame – tai galime pamatyti pagal priešininkų grupių elgesį, kai kiekviena iš pusių dubliuoja priešininko elgesio metodus. Susidaręs tarp jų rezonansas skatina abi puses elgtis pagal tą patį elgesio modelį.

Milijonai žmonių, kurie nuoširdžiai kovoja prieš įvairiausią neteisybę, papuola į šias pinkles ir.. didina negatyvumą. Pavyzdžiui, kovoti už laisvę reiškia būti rezonanse su jos priešingybe – nelaisve. Kova bet kokia forma yra negatyvi būsena.

Jei norime pašalinti kažkokį nepageidaujamą reiškinį – turime pašalinti sąlygas, kurios sudaro galimybes tam reiškiniui atsirasti. Kito kelio tiesiog nėra. (Ž. Fresko)

* Jei mes visi tapsime vegetarais, ką tuomet darys mėsos pramonė? Ką veiks tabako ir alkoholio pramonė, jei mes atsisakysime šių priklausomybių? Ką darys maisto pramonė, jei atsisakysime jos gaminamų chemizuotų produktų?

Jei mes laikysimės sveikos gyvensenos principų, tuomet 70% to, kas parduodama parduotuvėse, taps nereikalinga. Tačiau pirmiausiai turime žinoti ir skleisti žinias apie tai, kas yra sveika gyvensena.

Tuomet visa nusikalstama ekonomika žlugs, o liks tik tai, kas naudinga, reikalinga ir būtina. Gims sveika ekonomika. (D. Aikas)

* Nesunku paveikti žmogaus psichiką – įdiegti šablonus ir tikėjimus, sukurti apribojimus, dezorientuoti, blokuoti gamtos dovanotą kūrybinį potencialą, primesti absurdiškas taisykles ir padaryti žmogų silpnu, patogiu ir paklusniu.

Taip paveiktas žmogus kurį laiką net bus įsitikinęs, kad jis laimingas, kol vieną dieną neatsidurs akis į akį su savimi..

Bet kaip sunku nurodyti žmogui jo tikrąją prigimtį, jo dvasinį potencialą, jo kūrybinę jėgą ir meilės, laisvės bei vienybės galią!

Niekas kitas, tik pats žmogus gali intuityviai išgirsti savo širdies balsą, pajusti tikrąjį gyvenimo skonį, atrasti gyvenimo tiesą ir savo pašaukimą. O tai reiškia – tapti savimi, būti savimi tikruoju. (D. Krišnamurtis)

* Mes įpratome manyti, kad visi žmonės suvokia šį pasaulį vienodai. Tačiau taip nėra: jei surinksite grupę žmonių ir paprašysite juos papasakoti apie pačius paprasčiausius, akivaizdžius dalykus – suprasite, kad visi jie gyvena skirtinguose pasauliuose.

Kas tuomet yra tiesa?.. Tiesa – tai ne mūsų įsitikinimai, požiūriai ar nuomonės, visa tai – įdiegta, suformuota, įtakota, subjektyvu. Tai sukelia vidinį konfliktą, susipriešinimą ir įvairias negatyvias būsenas.

Tuo tarpu tiesa atpažįstama labai paprastai: ji visada išlaisvina iš iliuzijų ir harmonizuoja. Raktas į tiesą – nuoširdumas, atvirumas, laisvė ir drąsa sąžiningai pažvelgti į realybę.

Ir tai nereiškia, kad visi atradę tiesą pradės matyti gyvenimą vienodai. Ne. Bet vietoje konfliktų, susiskaldymo ir priešiškumo, kurias sukelia iliuzijos, atsiranda harmoninga sąveika – įvairovės vienybė. (Adjašanti)

* Tvirtinimas, kad niekas niekam nieko neprivalo, yra melagingas ir pavojingas, nes įtakoja visuotinį neatsakingumą. Mes visi privalome galvoti vieni apie kitus ir esame atsakingi vieni už kitus.

Pasaulis taip sukurtas: žmonės, kaip ir visa Visata, yra tampriai susieti tarpusavyje. Bet kokia visuomenė yra vieninga visuma, kur kiekvienas žmogus priklauso nuo visumos, ir atvirkščiai.

Juk jei ranka atsisakys vykdyti savo funkcijas ir pasakys: “Aš nieko neprivalau galvai ar kojai!“ – ji tiesiog apmirs. Jei ranka nori būti pilnaverte kūno dalimi, ji turi sąveikauti su kitomis kūno dalimis. Sąveika – pagrindinis harmonijos principas.

* Kas yra dvasingumas? Viskas! Tai visko, kas gyva, pagrindas, dieviškumas: meilės energija, kūrybinė jėga, išmintis, tiesa, vystymasis, augimas, evoliucija, harmonija..

Dvasingumas – nubudusios sąmonės būsena. Būtent dvasingi žmonės ištrina ribas tarp dvasingumo ir materijos, jie parodo visiems, kad dvasingumas – visa ko pagrindas, pradžia ir neatsiejama, natūrali gyvavimo forma.

Žmonija išgyvena prabudimo procesą, išsilaisvindama iš iliuzijų, melo, dirbtinų apribojimų ir pradėdama kilti evoliucijos spirale. Žmonija pereina į dvasingos bendruomenės lygmenį.

Dvasinga bendruomenė – tai nubudusių, dvasingų žmonių kolektyvinė sąmonė. Dvasingi žmonės žino Visatos dėsnius ir valdo kūrybinę energiją, todėl kolektyvinė sąmonė evoliucionuoja.

Ir kaip besipriešintų nepabudusiųjų visuomenė, tai, kas turi įvykti – būtinai įvyks! Nes Visatos dėsniai visada palaiko tuos, kurie vykdo evoliuciją – tai energijų atitikimo dėsnis. (Mudži)

* Kokia bus ateities visuomenė? Jos pagrindiniai bruožai bus padorumas, supratingumas, geraširdiškumas, sąžiningumas, vienybė, bendradarbiavimas.

Visi suvoks save kaip vientiso, darniai veikiančio organizmo dalį, kur kiekvienas veikia visų gerovei, o per tai ir savo gerovei. Nebus priešiškumo, karų, konfliktų, kovos už valdžią, melo.

Pasaulis pradės kurti savo naują kelią į gerovę ir klestėjimą: viskas bus skirstoma ir vystysis taip, kaip didelėje draugiškoje šeimoje – kiekvieno ir visų labui. (Satja Sai Baba)

(Parinko ir vertė ruvi.lt)

Praregėjimai (5)

* Kol gyvename pinigų-kredito sistemoje, daugumai iš mūsų neužtenka pinigų. Žmogus gali svajoti apie konkretų namą ar automobilį, bet neturėti pinigų jiems įsigyti.

Tuomet kokie tokiam žmogui privalumai iš demokratijos proceso ar pasirinkimo laisvės? Bet mes ir toliau tvirtiname, kad demokratija – pati geriausia valdymo forma pasaulyje.

Bet realybėje mes laisvi tik tiek, kiek leidžia mūsų perkamoji galia. O kadangi pinigai sukaupti nedidelės žmonių grupės rankose, tai net ir ši “laisvė“ – iliuzinė. (Ž.Fresko)

* Kadaise šeima galėjo pasistatyti rąstinį namą per kelis mėnesius. Dabartinėje sistemoje tam reikia apie… 30 metų – sumokėti paskolas, palūkanas, procentus bankams… kurie neturi nieko bendro su to namo statyba.

* Jei ateiviai pamatytų, ką mes transliuojame vaikams per televiziją, radiją, filmus, žurnalus, laikraščius, komiksus ir knygas, jie susidarytų įspūdį, kad mūsų didžiausios vertybės – žudymas, prievarta, apgaulė, melas ir besaikis vartojimas.

Mes nuolat diegiame tai vaikams, ir dauguma jų, deja, išmoks šias pamokas.. (K. Sagan)

* Dauguma žmonių šiuolaikiniame pasaulyje gyvena primetamais mąstymo ir elgesio stereotipais, ir tai verčia juos atsisakyti savo norų, kad atitiktų socialinius ir visuomeninius standartus.

Tokia būsena dažnai įtakoja asmenybės susidvejinimą, psichozes ir nervinius sutrikimus. Šizofrenija – tai atsisakiusio savęs žmogaus liga. Visi mes turime polinkį į šį susirgimą. (A. Menegeti)

* Šiandien pasaulyje nėra vieningos nuomonės apie moralę, bet yra nerašytas suokalbis vartoti vienodas prekes. Gaila, kad žmonės painioja aukščiausią gėrį su laikinu gėriu, tapatindami jį su malonumu. ( Dario Salas Sommer)

* Baimė – tai energija, kuri suspaudžia, uždaro, įtraukia, pabėga, slepia, kaupia, neša žalą. Meilė – tai energija, kuri praplečia, sklinda į aplinką, dovanoja atvirumą, dalinasi, gydo.

Baimė suteikia skausmą, Meilė atneša palengvėjimą. Baimė atakuoja, Meilė atgaivina.

Bet kokia žmogaus mintis, žodis ar veiksmas yra įtakoti vienu iš šių jausmų. Kito pasirinkimo nėra, nes nėra iš ko rinktis. Tačiau mes turime laisvę rinktis vieną iš šių dviejų. (N. D. Uolšas)

* Retkarčiais mes sutinkame švelnius žmones.. Švelnumas – dorybė, kurią retai galima sutikti visuomenėje, kur žavimasi grubumu ir jėga. Tokioje terpėje švelnumui nelieka vietos.

Švelnaus žmogaus eisena lengva, jis žiūri su meile, o prisiliečia su palaiminimu. Švelnus žmogus žino, kad tikras augimas reikalauja rūpesčio, o ne jėgos. Mūsų grubiame pasaulyje švelnumas gali būti ryškiu priminimu apie Dievą. (G. Nuven)

* Gėlė išsiskleidžia, ir tam nereikia jokios reklaminės kampanijos. Atskrenda bitės, nes gėlė išsiskleidė, pasiekė tam tikrą brandumą ir skleidžia aromatą.

Taip ir jūs – kai atsiveria tam tikro išmatavimo savybės, jūs pradedate skleisti signalus, kuriuos atpažįsta Visata. Ir tai nelieka nepastebėta, negali likti nepastebėta. Visata atsiliepia, nes yra gyva.

Viskas, kas tikra, turi savo atgarsį. (Sumiran)

* Tik tarnaujant artimui galima patirti tikrąją laimę. Padėkite vienišiems, sergantiems, nelaimingiems žmonėms. Tai sustiprins jus, ir jūs įgausite sielos ir sąžinės ramybę.

Aukšti idealai darosi vis labiau būtini visuomenei. Reikia, kad jauni žmonės, sekdami jais, su džiaugsmu tarnautų artimui. Būtina suprasti, kad jūs – dalis visuomenės, ir jūsų laimė priklauso nuo visos visuomenės gerovės. (Satja Sai Baba)

Parinko ir vertė ruvi.lt

Praregėjimai (4)

* Yra posakis: “Kiekvienas nori turėti draugą, bet ne kiekvienas nori būti draugu“. Dabar vis dažniau norime “turėti“.. “Noriu vaiko“ – vietoje “noriu būti motina“, “noriu ištekėti“ – vietoje “noriu būti žmona“ ir pan.

Už šių kalbos subtilybių slepiasi žmogaus požiūris į gyvenimą. Jo devizas: arba aš – kažkam, arba kažkas – man. Savo noru “turėti“ mes laužome gyvenimus, sudaužome širdis, ir – kenčiame nuo vienatvės..

Žmogui, kuris nori “turėti“ visada bus mažai to, ką jis turi: mažai pinigų, mažai valdžios, mažai draugų, mažai pramogų, mažai.. savęs. Vartotojas neturi savo vidinės esmės, todėl “sudarytas“ tik iš to, ką turi..

* Sistema nori, kad jūsų protas, jūsų valia priklausytų ne jums, o sistemai, kad graužtumėtės dėl kaltės jausmo ir vertintumėte save kaip mažą, menką žmogų, kuris pralaimi gyvenimo žaidime.

Ji nustato visus “sėkmės“ arba “nesėkmės“, “gero vyro“ arba “geros žmonos“ standartus ir grasina pirštu, jei jų nepasiekiate. Bet galiausiai jūs susitapatinate su tais visais primestais standartais ir.. prarandate save.

Jūs galite atsijungti nuo visų tų standartų, nusiimti kaukes ir baigti imituoti “gyvenimą“, tereikia užduoti sau svarbiausią klausimą: “kas aš esu?“ Atsakę į jį, pradedate atpažinti manipuliavimą ir iliuzijas..

O kai atpažįstate manipuliavimą – jis netenka galios. Ir su iliuzijomis viskas yra taip pat: kai jas atpažįstate, jos jau negali jūsų kontroliuoti. (D. Aikas)

* Yra amžinas nesusikalbėjimas ir nesupratimas tarp “proto žmogaus“ ir “širdies žmogaus“. Pirmasis galvoja, kad negalima niekuo tikėti, todėl laukia įrodymų, analizuoja, tikrina.. O antrasis – tiesiog jaučia, kas yra Tiesa, todėl žino netikrindamas..

* Jūs galite turėti pinigų, namą, socialinį saugumą, sąskaitą banke, bet tai nesuteiks jums nei vidinės ramybės, nei tvirto pamato gyvenime. Tai tik pakaitalai, menki laimės pakaitalai.

Jie tegali atnešti nerimą ir daugybę baimių, nes visas šias “gėrybes“ iš jūsų gali atimti. Arba galite pradėti norėti vis daugiau ir daugiau – proto nepasitenkinimas neturi ribų. O juk jūs viso labo norėjote tik dvasinės ramybės ir tvirto pamato..

Meilė – štai tvirčiausias pamatas, arba “dirva“, kuri reikalinga žmogui, kad “išleistų šaknis“, kad pasijustų tvirtai. Kaip medžiai įsišakniję žemėje, taip ir žmogus turi būti “įsišaknijęs“ meilėje.

Tačiau šios mūsų “šaknys“ nematomos, ir jokie matomi daiktai jų nepakeis. Tyra, dieviška Meilė – neapčiuopiama, nepagaunama, nematoma. Mes negalime jos sugauti ir paimti į rankas. Atvirkščiai: turime leisti Meilei “sugauti ir paimti į rankas“ save.. (Ošo)

* Nėra aplinkybių, situacijos ar problemos, kurios negalėtų įveikti Meilė. Tai reiškia, kad sprendimas visada – Meilė.

Nėra žmogaus, kurio nepaveiktų Meilė. Nėra sielos, kurios Meilė negalėtų išgelbėti.

O iš tiesų gelbėti nieko nereikia, nes kiekviena siela – tai Meilė. Ir kai tu duodi kitai sielai tai, kuo ji ir yra – tu grąžini ją sau pačiai.. (N. D. Walsch)

(Parinko ir išvertė ruvi.lt)

Praregėjimai (3)

* Kartais žmonės viską tik dar labiau supainioja, nors dauguma supranta, kad turi augti dvasiškai ir tobulėti: jie semiasi žinių psichologijoje ir ezoterikoje, klausosi daugybės paskaitų, svajoja apie sąmoningumo augimą ir nušvitimą.

O šalia – didžiulė gyvenimo erdvė, “praktikos laukas“: šeima, vaikai, darbas, namai, tėvai, giminės, kaimynai – kurioje retas bando pritaikyti tas visas žinias. Vietoje to jie pradeda teisti bei aršiai mokyti gyventi kitus.. (Ošo)

* Laimę žmonės dažniausiai tapatina su daiktais, turtais ir paverčia tai malonumo sinonimu. Be abejonės, pasaulis pamišo dėl vartojimo, ir žmonės patiria pasitenkinimą nuo pačio daiktų pirkimo proceso, galvodami, kad tai suteikia jiems laimę.

Jie neturi valios ir gebėjimo savarankiškai mąstyti, jiems, lyg narkomanams, reikalinga eilinė laimės iliuzijos dozė. Ir jie pasiryžę dėl to paminti moralę – kad bet kuria kaina gautų tai, ko taip trokšta. (Dario Salas Sommer)

* Reklamos specialistai puikiai žino, kaip galima lengvai paveikti vartotojų motyvaciją, žadėdami patenkinti žmonių giluminius, paslėptus poreikius.

Todėl kartu su prekėmis jie “parduoda“: emocinį saugumą, asmeninio reikšmingumo patvirtinimą, kūrybinę realizaciją, meilės objektą, pasitenkinimą, valdžios pojūtį, priklausymo kažkokiai grupei pojūtį, amžinybės pojūtį.

Tai patvirtinti manipuliacijos pasąmone būdai (arba paklausos stimuliavimas), kuriems retas gali atsispirti. (V. Pakkard)

* Žmogus, kuris išsilaisvino nuo egoizmo, išmoko besąlygiškai viską (gamtą, žmones, gyvūnus..) mylėti kaip Kūrėjas, lyg savo vaikus – toks žmogus užbaigia savo evoliuciją ir tampa tobulu.

Tai reiškia, kad jis išlaikė visus egzaminus Žemėje ir pasiekė amžiną palaimą, amžiną tobulą laimę ir amžiną meilę. Tai ir yra šventi, nušvitę Žmonės. (Buda)

* Jei žmogus “pamiršta“ savo įsikūnijimo tikslą, tuomet jo dvasia verčia kūną sustoti ir pakeisti judėjimo kryptį, siųsdama gyvenimo ženklus ir išbandymus.

Na, o laimė – vidinė būsena, kai žmogus jaučia, kad eina į numatytą tikslą tiesiausiu keliu – mylėdamas, per Meilę. (D. Krišnamurtis)

* Žvelgdami į atskiras detales, visumos neįžvelgsime. Žmonėms sunku patikėti, kad vyksta teigiami pokyčiai, kai žiūri į atskirus įvykius. Tačiau kai žvelgiame į visumą, galime pamatyti: žmonija bunda ir pagaliau sveiksta!

Tai panašu į vaistų vartojimą ligos atveju – juk iš esmės, vaistai yra nuodai mažomis dozėmis. Vieni žadina miegančius organizmo rezervus, kiti šalina toksinus, treti naikina parazitus.

O visas organizmas tuo metu patiria stresą, blogai jaučiasi.. Ir jei žiūrėsite į atskiras kūno dalis, jūs nesuprasite, kas vyksta, bet visas organizmas sveiksta!

Taip ir su žmonija: tai sveikimo procesas, ir ne paskutinė piliulė, kurią teks išgerti, kad pasveiktų. Bet jei tai suprantate, tuomet ramiai reaguosite į šalutinius poveikius nuo vaistų.

Jūs tiesiog adekvačiai išgyvensite tą diskomfortą, suprasdami, kad aukšta temperatūra – tai ženklas, kad imuninė sistema veikia!

* Pasaulis turi susivienyti. Mūsų pasauliui atėjo laikas nustoti kvailinti save ir suprasti, kad vienintelė žmonijos problema – tai meilės trūkumas.

Pats greičiausias būdas žmonijai atsidurti meilės, rūpestingumo ir dėmesingumo pasaulyje – pamatyti visą žmoniją kaip savo šeimą.

Pats greičiausias būdas pamatyti visą žmoniją kaip savo šeimą – neatskirti savęs nuo kitų. (N. D. Walsch)

(Parinko ir vertė – ruvi.lt)

Praregėjimai (2)

* Vaikas myli gamtą – jį uždaro keturiose sienose; vaikas negali būti be judėjimo – jį privertė sėdėti; jis mėgsta dirbti rankomis – jį pradėjo mokyti teorijų; jis nori kalbėti – jam įsako tylėti; jis nori suprasti – jam liepia mokytis mintinai; jis norėtų pats ieškoti žinių – jam pateikia parinktas žinias..

Ir tada vaikai išmoksta to, ko niekada neišmoktų kitomis sąlygomis – jie išmoksta meluoti ir apsimetinėti. (A. Ferjeras)

* Mokslui žinomi atvejai, kai vaikus augino laukiniai žvėrys – jei tai tęsėsi ilgiau nei keturis metus, vaikas visam laikui tapdavo gyvūnu žmogaus kūne.

Analogiški procesai vyksta su šiuolaikine visuomene: jei žmogų maždaug iki 25-30 metų auklėja “laisva žiniasklaida“ – iš jo padaromas “socialinis mauglis“, kuriam nežinomos dorovinės vertybės ir visos savybės, kurios sudaro žmogaus esmę. Todėl jam nekyla klausimas apie gyvenimo prasmę, dar daugiau – toks klausimas jam atrodo keistas..

* Šiuolaikinės visuomenės paradoksai: žmonės kariauja už taiką; dirba, kad ilsėtųsi; užmuša, kad gyventų; geria nuodus į sveikatą..

Vieno žmogaus nužudymas – nusikaltimas, o milijonų nužudymas – tai išorinė politika. Vieno gyvūno nužudymas – tai žiaurus elgesys su gyvūnais, o milijonų gyvūnų žudymas – tai gyvulininkystė.

* Yra toks 5 procentų fenomenas, kurį dabar dažniausiai naudoja manipuliatoriai – kad valdytų, įbaugintų, įdiegtų absurdiškas idėjas.. Jo esmė tokia: jei žmonių grupėje 5 procentai vienu metu pradeda kažkokį veiksmą – likusi dauguma pradeda tai kartoti.

Šio dėsnio veikimą sunku iš karto pastebėti, nes prasideda jis nuo mažumos. Tačiau tai reiškia, kad net stabilios struktūros gali pradėti byrėti dėl nedidelės grupės žmonių veiksmų, ypač – jei tai teisingi, harmoningi veiksmai visų labui.

Apie tai M. Gandis sakė: “Nori gerų pokyčių – pats tapk geru pokyčiu!“ Ir įrodė tai savo gyvenimu. Taigi: visada pradėkime nuo savęs..

* Atviros širdies jėga didžiulė. Bet mūsų laikais daugumai žmonių labai sudėtinga atverti savo širdį. Jiems atrodo, kad su atvira širdimi jie bejėgiai, nesaugūs. Tačiau tai – iliuzija, nes būtent atvirumas ir nuoširdumas yra stipriausia palaikanti ir sujungianti žmones jėga.

Atvirumas dovanoja žmogui laisvę būti savimi, o ir kiti žmonės su džiaugsmu atsiliepia į nuoširdumą ir pasitikėjimą jais, nes atvirumas yra pati natūraliausia ir sveikiausia mūsų širdies būsena! Ji turi ypatingą magnetizmą, kurį iš karto pajunta kiekvienas žmogus.

Bet šiandien.. mes vis dar skaitome geru tonu nežiūrėti į tai, ką žmonės nešioja po kaukėmis, todėl labai retai matome tikrąją žmogaus esybę. Ir dėl to retai žiūrime žmonėms į akis, kai sveikinamės, o paklausti, kaip gyvename, automatiškai atsakome: “Gerai!..“ (A. Louenas)

* Mes ieškome laimės išorėje: daiktuose, santykiuose, idėjose.. O kai ieškome laimės kažkame išoriniame, pvz., daiktuose, tuomet daiktai įgauna didesnę vertę, nei laimė. Juk išoriniai dalykai tokie nepastovūs: daiktai susidėvi, santykiai nutrūksta, idėjos keičiasi.. Taigi, dėl to mus nuolat lydi kančia, liūdesys, nusivylimas..

Laimė – ne tai, ką galima atrasti ar įsigyti. Ji pati ateina: ji žmoguje, ir atsiveria ji tuomet, kai žmogus yra harmoningoje būtyje: su savimi, su žmonėmis, su gamta. Tada žmogus pats tampa laimės šaltiniu.. (J. Krišnamurtis)

(Mintys iš knygų ir paskaitų, parinko ir vertė – ruvi.lt)

Praregėjimai (1)

* Kova – tai tik emocinė konstrukcija, stiprinanti vidinius konfliktus. Jei renkamės kovą – tuomet gyvenime ir gauname “kovines“ situacijas. Kovodami tampame griaunamąja jėga: tas, su kuo kovoji – kovoja prieš tave, o tai jau užburtas ratas.. Todėl kova – destruktyvi jėga, nukreipta prieš patį kovojantį. (D. Krišnamurtis)

* Melas galingas kontrolės instrumentas, sėjantis painiavą, nepasitikėjimą, nusivylimą, baimę.. Kaip atpažinti melą? Jis neatsako į iškilusius klausimus ir neatneša ramybės ar palengvėjimo, kurį patiriame, sužinoję tiesą. O galiausiai melas pradeda ne tik slėgti, kelti abejones, bet ir dezorientuoja žmogų – t.y., verčia vadovautis melu gyvenime.

* Gyvenimo tikslas Žemėje – praeiti per melagingas koncepcijas ir primetamus mąstymo šablonus, atpažinti juos ir pakilti virš jų į aukštesnį sąmoningumą, pagrindinių kūrinijos dėsnių suvokimą, o per tai – į tiesos ir harmonijos išraišką gyvenime. Tai ir yra evoliucija. (D. Melchisedekas)

* Žmonių sielos Žemėje nėra izoliuotos viena nuo kitos, jos susietos tarpusavyje ir sudaro sistemas, panašias į žvaigždžių sistemas. Vienos sielos kelias – tai daugelio su ja susietų sielų kelias. Jos gėris – tai ir jų gėris, jos sėkmė – ir jų sėkmė. Štai kodėl vieno žmogaus darbas su savimi (tobulėjimas) yra darbas visos žmonijos labui. Kiekvienas šviesus žmogus kuria geresnę ateitį iškankintai ir pažemintai žmonijai. (B. Duno)

* Visuomenė, kuri nesuteikia žmonėms adekvačių stimulų gyvenimui, yra pasmerkta žlugti. Adekvatūs stimulai turi skatinti žmones savirealizacijai ir kūrybai tiek dvasinėje, tiek materialioje sferoje ir harmoningai sąveikai su Žeme, gamta ir visa gyvybe. Stimulai neturi būti nukreipti į egoistinius tikslus – valdžią, turtus, garbės troškimą. (Ž. Fresko)

* Naujienos daro mus pasyviais. Jos nuolat pasakoja mums apie įvykius, kurių mes negalime paveikti. Kasdieniniai naujienų kartojimai apie tai, ko mes negalime pakeisti, laužo mus iki tol, kol mes nesusidarome pesimistiško, sarkastiško požiūrio į pasaulį. Psichologijoje tai vadinama “išmoktu (įdiegtu) bejėgiškumu“.

* Nėra jokios žmonijos pertekliaus Žemėje problemos. Taip kalba tie, kas nesupranta, jog šiuolaikinė ekonominė-socialine sistema nesugeba patenkinti pagrindinių žmonių poreikių. Paprasčiau suversti kaltę dėl savo savanaudiškumo žmonių pertekliaus problemai, nei imtis atsakomybės už sukurtą chaosą ir planetos griovimą. (Ž. Fresko)

* Kiekvieną kartą, kai turite pasirinkti, būkite atidūs: nesirinkite to, kas patogu, komfortiška, respektabilu, pripažinta visuomenėje, prabangu. Rinkitės tai, kas artima širdžiai. Rinkitės tai, ką norėtumėte padaryti, nežiūrint į nieką. Tai, kas atneša džiaugsmą jums ir kitiems žmonėms. (Ošo)

* Yra laikas, kai pereiname iš vienos būsenos į kitą. Tuomet esama struktūra silpnėja, trūkinėja ryšiai.. Ir nors įprasta tvarka sujaukta (chaosas) – tuo pat metu šalia gimsta kūrybinė jėga, kuri ir įvykdo proveržį į naująją tvarką. Tai labai svarbus laikas, kurį nelengva išgyventi.. (Mudži)

* Brolybė, vienybė yra žmonijos meilės išraiška Kūrėjui. Brolybė – būtina sąlyga gimti meilei tarp žmonių. Tuomet nėra prievartos ar įsakymų, nes žmonių sielose – taika ir harmonija, ir kiekvienas yra laimingas, galėdamas kažką padaryti kitų labui. (B. Duno)

* Buda nebuvo budistas. Jėzus nebuvo krikščionis. Mahometas nebuvo musulmonas. Tai buvo Mokytojai, kurie mokė mylėti. Meilė buvo jų religija. Išmokime mylėti – iš visos širdies, besąlygiškai, visus.. ir mums daugiau nieko nereikės mokytis. (Satja Sai Baba)

(Parinko ir vertė ruvi.lt)