Įkvėpimui..

*Svarbiausi mūsų gyvenime – artimi žmonės: jie svarbesni už darbą, pomėgius, pramogas.. Kai yra artimi žmonės, visa kita gyvenime taip pat daug sklandžiau klostosi. Branginkime ir saugokime juos. Artimi žmonės – didžiausia laimė ir palaikymas šiame pasaulyje.

*Gyvenimo patirtis įgyjama per daugelį metų. Būtent dėl to vyresni žmonės yra verti pagarbos, nes vyresniosios kartos patirtis yra labai svarbi. Perduodama iš kartos į kartą gyvenimo išmintis yra vertingiausia, juk ji – žmonijos evoliucijos garantas.

*Draugystė gyvuoja nuolat palaikoma dėmesiu, pokalbiais, susitikimais, bendra veikla, savitarpio pagalba. Tvirtas, ilgalaikis ryšys užgimsta tik tarp dvasiškai artimų žmonių. Egoistų draugystė paprastai trumpa – ji nutrūksta dėl pavydo, apkalbų, išdavysčių, konkurencijos.

*Senti nesinori, bet tai vienintelis būdas ilgai gyventi.. O patikimiausias būdas dėl to neliūdėti – mažiau akcentuoti skaičius. Patikėkite, kai jums bus 50, jūs galvosite, kad 30 – tai vaikystė.. O juk švęsdami savo trisdešimtmetį, pagalvojote: “oho, jau 30!.“ O būdami 90, savo 50 metų amžių vertinsite kaip nuostabią jaunystę.. Todėl – neleiskime skaičiams apkartinti savo gyvenimo!

*Kūryba įprasmina gyvenimą, suteikia galimybę saviraiškai. Kūrybingam žmogui kiekviena diena tampa įkvepiančia patirtimi. Kūryba – ne tik meninė išraiška, tai ir kūrybinis mąstymas, ir kūrybinis požiūris į bet kokią veiklą: nuo namų ruošos iki įvairiausių darbų racionalizacijų.. Būkime kūrėjais savo gyvenime!

*Vartotojiškas gyvenimas pavergia žmones: atima laiką, primeta norus, iškreipia sveiką nuovoką. Todėl labai svarbu išmokti atskirti tikruosius poreikius nuo primetamų. Kuo mažiau daiktų, tuo daugiau laisvės.

*Skola, paskolos – įmantri vergovės forma, verčianti gyventi praeitimi ir baime prarasti, nes žmonės naudojasi tuo, kas jiems dar nepriklauso.

*Visos mūsų žinios – tarpinės. Mes nuolat mokomės iš gyvenimo, tai nesibaigiantis procesas: kiekvienas mūsų atrastas atsakymas iškelia vis naujus klausimus.. Būkime atviri ir žingeidūs, mokykimės atskirti tiesą nuo melo. Žinios be patirties – tuščios, taip pat ir žinios, kurių neįmanoma pritaikyti gyvenime.

*Mes negalime pakeisti kitų žmonių, bet jei keičiamės patys, dėsningai keičiasi ir kitų žmonių reakcija į mus. Visi žmonės jaučia nuoširdumą ir geranoriškumą, todėl tik gerumu galime tikėtis gerumo iš kitų žmonių.

*Daugybę dalykų gyvenime mes priimame kaip savaime suprantamus: orą, vandenį, gamtos gėrybes ir grožį, artimų žmonių meilę ir rūpestį, galiausiai – kūrėją ir visą kūriniją.. Dėkingumas padeda mums atkurti sveiką sąveiką su aplinka, su žmonėmis ir su pačiu gyvenimu. Dėkokime už viską, dėkokime kasdien – tai suteikia gyvenimo pilnatvės pojūtį. Dėkingi žmonės laimingi – jie mato juos supantį gėrį.

*Mūsų intuicija, mūsų širdies balsas – didžiulė jėga, kuri padeda atrasti teisingus atsakymus ir geriausius sprendimus bet kokioje gyvenimo situacijoje. Ji niekada neklysta. Jei norime ją išgirsti – turime leisti nurimti emocijoms.

*Paprasčiau – geriau. Gyvenimas kupinas iliuzijų, prievolių, melo ir apgaulės, kurie padaro jį labai sudėtingu ir painiu. Visa tai įtraukia, sukausto, apriboja. Kiekvienas žmogus gali atpainioti tą sudėtingumų kamuolį ir atmesti tai, kas tikrai nebūtina. Paprastas gyvenimas atlaisvina erdvę kūrybai, džiaugsmui, bendravimui..

*Meilė – atsakymas į visus klausimus.. Meilė – visko, kas yra geriausia, pradžia ir pagrindas.. Meilė – švelni vienijanti jėga.. Mylėdami tyrai ir besąlygiškai, mes tampame šviesos ir gėrio šaltiniais.. Mylėkime vieni kitus 🙂 !

Parengė ruvi.lt

Ieškokite savo žmonių

Ieškokite žmonių gyvybingų, stiprių, laimingų.. Jie kaip žvaigždės, kol galvos nepakelsi – nepamatysi. O kai paskęsi akimis žvaigždžių spindesyje – suprasi, kokia nesuskaičiuojama daugybė jų yra.

Ieškokite savo žmonių. Jiems taip pat baisu ir skaudu. Jie taip pat išgyvena juodas dienas, klaidas ir nuopolius. Bet jie pasiryžę įveikti savo baimes, jie įtakoja įvykių eigą, jie suteikia gyvenimui tempą.

Jie kažkuo stipresni, kažkuo silpnesni. Jie nepavydi ir nesiskundžia. Jie su dėkingumu pasitinka likimo dovanas ir myli gyvenimą už tai, kad jis jiems šypsosi.

Ieškokite ištikimų ir sąžiningų. Kurie neslėps tiesos ir ašarų, prisidengę  veidmainystėmis ir pašaipomis. Jie kalba tai, ką galvoja. Tegul kartais ir nemaloniai, kartais tiesiai į širdį. Bet visada sąžiningai. Ne iš pykčio, o iš meilės.

Kurie džiaugiasi nuoširdžiai, o juokiasi skambiai ir garsiai, melodingai ir užkrečiamai. Kurie neslepia ir nesigėdija savo linksmo būdo.

Ieškokite tų, kuriuos galima mylėti amžinai. Ieškokite tų, kurie laukia jūsų meilės. Su kuriais susiliesite, lyg du ežerai į didžiulę jūrą.

Ieškokite tų, kurie trykšta gyvenimu. Ieškokite skambių ir sodrių, su mielomis juoko raukšlelėmis. Ieškokite parkuose ir teatruose, ieškokite rimtų ir linksmų, didelių ir mažų.

Jie truputį panašūs į vaikus, jie eina per gyvenimą su giliu tikėjimu į gėrį, bet mato, žinoma, ir tai, kad yra ir balta ir juoda, tačiau gyvena vardan to, kas geltona, raudona, mėlyna…

Ieškokite jų. Tereikia pakelti galvą.

Pagal E. Bonivur novelę, vertė ruvi.lt

Geros savaitės mums visiems 🙂 !

Pasiruošimas gyvenimui

Ruoškis nesiruošęs. Tu niekada nebūsi pasiruošęs gyvenimui. Niekas niekada nepasiruošęs. Tu gali tik tuščiai tikėtis pasiruošimo gyvenimui.

Pasiruošimas gyvenimui – tai melas.

Tu nebuvai pasiruošęs gimimui. Netikėtai prasiveržęs į šviesos sūkurį, tu garsiai verkei, įkvėpęs gyvenimo. Tu jautei siaubą, tu jauteisi prislėgtas, tau buvo sunku kvėpuoti, taip, tai buvo šokas ir šviesos baimė, bet ne pasiruošimas.

Ir tikrai nebuvai pasiruošęs pirmai dienai mokykloje. Tai buvo baisu, tave slėgė naujai atsiveriantis pasaulis ir nykstantis praeityje senas pasaulis, bet tu nebuvai tam pasiruošęs.

Ir tavo tėvo netektis, galbūt, nebuvo nelaukta, galbūt, tu tai nujautei, bet tu nebuvai tam pasiruošęs. Kaip, po galais, galima pasiruošti skausmo, kaltės ir nevilties bangoms?

Nepagydomos ligos diagnozė, darbo praradimas, netikėta naujiena. Tu nebuvai pasiruošęs. Bet tu ėjai toliau. Tu suklupai, nugriuvai, susižeidei. Susitelkei.  Nusimušei nuo kelio.

Bet tu niekada nebuvai pasiruošęs. Kam? Skausmui? Kritimams? Atsakymams? Gidams tavo gyvenime ar autoritetų valdymui?

Tu visada žinojai, kad gyvenimas visai ne toks.

Priimk nuopolius, klaidas, savo abejones ir paklydimus. Priimk tą sumaištį savo gyvenime. Nepalūžk, jei subyra tavo svajonės.

Tiesiog pradėk gyventi šiandien, net jei nežinai, kaip tai padaryti. Nuspalvink ryškiomis spalvomis savo gyvenimą. Nušviesk jį gyvenimu. Pasijusk gerai dėl to, kad tiesiog gyveni.

Tu gali būti nepasiruošęs gyvenimui. Bet tu gali gyventi ir patirti tai, ką tau atneša gyvenimo sūkurys.

Pagal Dž. Foster novelę, vertė ruvi.lt

Ramaus ir šviesaus savaitgalio mums visiems!