Geros nuotaikos diena :)

Tegul šiandien bus ne kvailių, ne melagių ir ne apgaulių diena. Tegul šiandien bus tiesiog geros nuotaikos diena – tokia šviesi-šviesi diena be lašelio negatyvumo. Nors vienai dienai (o gal tai taps gera tendencija gyvenime 😉 ?) atsijunkime nuo visų išorinių negatyvumo šaltinių ir visu pajėgumu įjunkime savo vidinę šviesą 🙂 ..

Pabandom 🙂 ?..

Padovanokime šiandien vieni kitiems geranoriškumą, tyras šypsenas ir savo širdžių šilumą 🙂 ! Gyvenkime šiandien pasaulyje be negatyvumo.. Tik įsivaizduokite, kaip būtų nuostabu, jei taip gyventume visada! Tai gal pradėkime taip gyventi jau nuo šiandien 🙂 ?

Ir tegul tai bus ne vien išorinė “geros nuotaikos“ išraiška ar dirbtinos šypsenos, ne. Tiesiog leiskime šiandien pasireikšti mūsų gražiausioms prigimtinėms dvasinėms savybėms – plačiai atverkime savo širdis ir išleiskime visas savo geriausias savybes į laisvę 🙂 !

Kurkime šiandien šviesius ir šiltus tarpusavio ryšius.. Tokius, kurie suvienija, suartina ir leidžia pajusti kitų žmonių nuoširdumą, pamatyti jų gerumą. Juk kai einame pas žmones su meile, su atvira širdimi – jie taip pat atveria savo gražiausias savybes 🙂 ..

Ir, žinoma, pradėkime dieną nuo šypsenos mūsų artimiesiems, mylimiems žmonėms – tokios neskubios šypsenos, kai žiūrime šypsodamiesi į akis ir spėjame pajusti širdžių šilumą, kai norisi žmogų apkabinti, paglostyti, padrąsinti, palinkėti gražios dienos, geros kloties ir visko-visko-visko geriausio 🙂 .

O jei artimieji dabar ne su mumis arba gyvena atskirai – tiesiog prisiminkime juos geruoju, nusišypsokime ir nusiųskime jiems gražią žinutę arba paskambinkime – priminkime jiems, kokie jie svarbūs ir mylimi 🙂 .

Šypsena – ne tik geros nuotaikos pradžia, bet ir gera dienos pradžia 🙂 .. Nusišypsokime.. Taip, kaip šypsosi maži vaikai – atvirai, nuoširdžiai, plačiai..

Mes šypsomės kai mylime, kai prisimename kažką gero – todėl prisiminkime gerus įvykius iš savo gyvenimo, mylimus žmones, gerus darbus, savo draugus, žmonių pagalbą ir palaikymą, tyro džiaugsmo ir kūrybinio įkvėpimo akimirkas 🙂 ..

Nusišypsokime ir bundančiai, čiulbančiai, pražydusiai gamtai, ir saulei, ir vėjui.. Ir Motinai Žemei būtinai nusišypsokime – mūsų visų Namams, pasiųskime jai dėkingumą ir meilę už visas jos besąlygiškas dovanas, be kurių mes tiesiog neišgyventume..

Neškime ir skleiskime šiandien pasauliui gerumą ir šviesą 🙂 .. Ir neapgaudinėkime net juokais – melas išlieka melu, net jei mes “tik“ pokštaujame meluodami. Pajuokaukime, praskaidrinkime kitiems nuotaiką, bet – laiku, vietoje ir labai labai geranoriškai 🙂 ..

Žmonėms dabar kaip niekad reikia ne paikų kvailiojimų, o nuoširdumo, meilės, palaikymo, vienybės ir tyro džiaugsmo 🙂 ..

Tegul šiandien bus tiesiog geros nuotaikos diena be lašo negatyvumo, kai mes prisiminsime savo šviesią žmogišką prigimtį ir tai, kad visada galime ir turime būti vieni kitiems labai labai geri 🙂 ..

Padovanokime vieni kitiems savo širdžių šilumą 🙂 !

Saulėtos nuotaikos mums visiems ir puikios savaitės 🙂 !