Tinklaraščio apžvalga

Rodos, visai neseniai pradėjau rašyti šį tinklapį, o kovo mėnesį jis jau pradės devintus savo gyvavimo internetinėje erdvėje metus. Pačioje pradžioje net neįsivaizdavau, į ką tai išsirutulios, nes žengiau, iš esmės, į nežinomybę 🙂 ..

Tai labai įdomi patirtis, nes pradėjusi neturėjau jokio supratimo apie šią veiklą, tik didelį poreikį dalintis, palaikyti ir įkvėpti kitus, būti naudinga ir kažką nuveikti ne tik sau (kaip saviraiška), bet platesniam žmonių ratui.

Todėl labai labai džiaugiuosi, kad yra skaitytojai, kad yra bendraminčiai, su kuriais bendraujame ne tik komentaruose, bet ir susirašinėjame asmeniškai 🙂 .

Visiems labai dėkoju už nuoširdumą, gerumą, atvirumą, išmintį ir pasitikėjimą! Visiems mums dabar labai reikalingas bendravimas, palaikymas ir tiesiog nuoširdi draugystė 🙂 ..

Dabar trumpai apie tinklapį. Šiemet nebuvo svarstymų, ar pratęsti veiklą – nusprendžiau, kad dar metus tikrai bendrausime 🙂 . Dėkoju visiems, geranoriškai parėmusiems pinigais – kasmet yra įmokos, susijusios su tinklapio veikla, todėl parama yra labai reikšminga. AČIŪ!

Vis daugėja įrašų – jų dabar yra 1307, todėl tam, kad galima būtų lengviau susirasti reikiamą straipsnį, kai kurias temas reikia atskirti į atskirą kategoriją. Atsirado nauja kategorija Blaivybė, kuri anksčiau buvo skyrelyje Sveikata.

Džiugu, kad žmonės domisi įkvepiančiais ateities projektais, taigi, ir pasakojimai apie Žako Fresko projektą jau taip pat “prašosi“ į atskirą kategoriją, juolab, kad ir man jis labai įdomus, ir aš vis paskaitau jo knygas arba straipsnius 🙂 .

Labai artimas man yra ir mūsų tautos šviesuolis Vydūnas – straipsnius su jo pamąstymais taip pat atskirsiu atskira tema. Ir, žinoma, mano mylimo rašytojo ir filosofo Levo Tolstojaus pamąstymus.

Reikės atskirti ir Praregėjimus, gal būt, juos sunumeruoti (jų jau yra 29), kad galima būtų lengviau surasti. Apskritai, pavadinimus sugalvoti vis sunkiau, kai šitiek daug straipsnių 😉 .

Tokiems ir kitiems panašiems tinklapio tvarkymo darbams reikės papildomai skirti laiką, tam reikalui bus trumpos savaitės profilaktikos, apie kurias paskelbsiu iš anksto. Tinklapio apimtis auga, todėl ir tvarkai reikia skirti daugiau dėmesio 🙂 ..

Kaip ir anksčiau, bus skelbiami 3 įrašai per savaitę ir vienas muzikinis kūrinys. Jei užtiksiu kažkokį įdomų filosofinį filmuką ar įkvepiantį socialinį projektą – būtinai paskelbsiu ir čia.

Šio tinklapio pagrindinis tikslas išlieka tas pats – įkvėpti žmones, padrąsinti kiekvieną, abejojantį savo jėgomis, priminti jiems, kad jie yra savo gyvenimo šeimininkai, kad visi turi unikalių gebėjimų ir talentų, kad visi žmonės yra svarbūs ir reikalingi, kad visi turi savo širdyse beribį gerumą, dvasingumą ir gebėjimą mylėti 🙂 ..

Todėl bus daug straipsnių apie dvasingumą, santarvę, taiką, meilę, vienybę – apie viską, kas leis mums žengti už ribojančių mus negatyvių šablonų rėmų į visiškai kitokią – įkvepiančią ir harmoningą realybę, kurią mes galime visi sukurti. Bet kurti ją reikia dabar, šiandien, kasdien – savo mintimis, darbais ir poelgiais.. Kas, jei ne mes 🙂 ?..

Būtų labai smagu, jei jūs pasidalintumėte savo pasiūlymais ir pastabomis dėl tinklapio darbo – tai leistų man geriau pamatyti savo klaidas ir trūkumus. Atsiprašau už galimas klaidas tekstuose, parašykite apie jas komentaruose, jei pastebite – juk straipsnius ir rašau, ir redaguoju aš pati, todėl galiu kartais klaidas praleisti..

Dėkoju tinklapio kuratoriui Donatui už visokeriopą pagalbą! Nuoširdi padėka visiems už tai, kad čia apsilankote, už įdomius pamąstymus komentaruose 🙂 !

Būkime kartu, kurkime šią erdvę kartu 🙂 !

Rūta

Viso labo ketveri.. :)

Vienas jaunas žmogus pamatė gatvėje šalia parduotuvės žilą senolį, kuris nešė nemažą pirkinių krepšį.

Jaunuolis nusprendė padėti seneliui ir priėjęs pasiūlė jam savo pagalbą.

Senelis padėkojo ir padavė jaunuoliui savo nešulį. Beeidami jie pradėjo kalbėtis, ir senolis parodė jam namą netoliese, kuriame jis gyveno.

– Seneli, jūs, turbūt, jau daug metų pragyvenote? Ir, nežiūrint į amžių, pats savimi pasirūpinate, nueinate į parduotuvę. Bet ar jums nesunku? – paklausė jaunas žmogus.

Senolis nusijuokė ir atsakė:

– Oi ne, juk šiemet man tik ketveri metai sukako!..

Jaunuolis apstulbo iš netikėtumo..

– Seneli, jūs, turbūt, juokaujate? Nesupykite, bet juk aš matau, kad esate pagyvenęs žmogus – jūs pražilęs, barzdotas.. Na, negali būti, kad jums tik ketveri metai! Jūs juokaujate..

Senolį pralinksmino tokia jauno žmogaus reakcija, jis nusišypsojo ir paaiškino:

– Man iš tiesų tik ketveri metai.. Tikrai, tikrai! Suprantate, jaunuoli, aš tiek daug metų gyvenau neteisingai ir nesąžiningai, galvodamas tik apie savo naudą..  Aš nieko nemylėjau, manyje buvo tiek pykčio ir įtampos..

Jaunuolis susidomėjęs sukluso, o senolis tęsė:

– O štai prieš ketverius metus mano sąmonė netikėtai nušvito ir aš supratau, kad taip gyventi negalima.. Aš tarsi užgimiau iš naujo: atsikračiau godumo, savanaudiškumo, puikybės ir pradėjau gyventi dorai – taip, kaip liepia sąžinė. Aš pamilau žmones, pamilau gamtą, pradėjau daryti gerus darbus, o mano gyvenimas įgavo prasmę.. Aš atgavau vidinę ramybę, aš pajutau tikrą gyvenimo džiaugsmą!

Jaunuolis linktelėjo ir taip pat pradėjo juoktis..

– O jūs klausiate – kiek man metų.., – juokėsi senolis, – juk normalų, prasmingą gyvenimą aš gyvenu viso labo ketverius metus, reiškia – man tik ketveri 🙂 !..

Autorius nežinomas, vertė ruvi.lt

Visiems saulėtos nuotaikos 🙂 !

Tiesos link..

*Paklauskite žmogaus: “Kas yra laimė?“, ir jūs sužinosite, ko jam labiausiai trūksta gyvenime..

*Jei vieną marškinių sagą užsegsime neteisingai, tuomet ir visos kitos sagos bus užsegtos neteisingai. Taip ir gyvenime: yra klaidų, kurios pačios savaime nėra klaidos, o tik “neteisingai užsegtos sagos“ pasekmė.

*Kartais aklavietė gyvenime – taip pat Kelias, bet Kelias – į save..

*Kiekvienoje sudėtingoje situacijoje stabdykime vidinį dialogą! Tik ramybėje ateina aiškios mintys ir teisingi sprendimai.

*Mūsų gyvenimas visada juda pačios stipriausios minties kryptimi.. Jei “pasiklydome“ – tiesiog atlikime savo minčių “inventorizaciją“.

*Sąmonės prašviesėjimo būsenoje “ego“ neegzistuoja.

*Kol žmogus jaučia skausmą – jis gyvas. Kol žmogus jaučia svetimą skausmą – jis Žmogus.

*Kartais tam, kad išgelbėtume žmogų, pakanka jį apkabinti..

*Būkime geranoriški su vaikais, supratingi su jaunimu, rūpestingi su vyresniaisiais, atlaidūs su klystančiais ir kilnūs su silpnesniais! Nes savo gyvenime mes kažkada buvome arba būsime vienu iš jų..

*Ar pastebėjote – mes galime keisti pasaulį: kai liūdime – ir pasaulis niūrus, kai džiaugiamės – ir pasaulis nušvinta..

*Besivejant laimę kartais reikia tiesiog sustoti ir.. BŪTI Laimingu!

*Ramybė širdyje priklauso nuo mūsų minčių galvoje.

*Nelaikykime to, kas išeina, neatstumkime to, kas ateina.. Ir tuomet Laimė pati mus suras..

*Apatija ir depresija – tai “signalinė sistema“ , kuri perspėja, kad gyvename ne savo gyvenimą.

*Kai atsisakome frazės “Neturiu laiko“, mes labai greitai pradedame suprasti, kad atrandame ir turime laiko viskam, kas iš tiesų svarbu mūsų gyvenime..

*“Kai tik viskas atsistos į savo vietas, aš pajusiu taiką ir ramybę“ – pasakė Ego. “Atrask savyje taiką ir ramybę, tuomet viskas atsistos į savo vietas“ – pasakė Širdis.

*Mylintys vienas kitą žmonės konfliktinės situacijos metu turi suprasti, kad jų santykiai – ne kova. Juk kažkieno iš dviejų “pergalė“ konflikte – tai mylimo žmogaus pralaimėjimas, o kartu – ir jausmų bei santarvės griovimas..

*Silpni keršija. Stiprūs atleidžia. Laimingi pamiršta..

*Mesdami poelgių bumerangą, iš anksto pagalvokime – kaip gaudysime pasekmių bumerangą..

*Kuo dažniau žmonės susiduria su melu, tuo stipriau pakrinka jų vidinis tiesos suvokimas.

*Neišvysime grožio išorėje, jei jo nėra viduje: grožis visada žiūrinčiojo akyse.

*Žmonių silpnybė – susiskaldyme, susvetimėjime, priešiškume. Žmonių stiprybė – vienybėje, meilėje, santarvėje.

*Viltis – tai mūsų tikėjimas geriausiu bet kokios situacijos sprendimu. Viltis gali vesti per gūdžiausias gyvenimo aplinkybes.. Ir kartais pakanka mažo Vilties grūdelio, kad užsėtume didžiulį Laimės lauką.. Todėl niekada, jokiose aplinkybėse nepraraskime Vilties!

*Kartais mes taip įsitraukiame į “kažko didingo“ fantazijas, kad pradedame nepastebėti mažų, mielų kasdieninių smulkmenų, kurios padaro mūsų gyvenimą stebuklingu..

*Jei norite vieną gražią dieną padaryti kažką nuostabaus – neatidėliokite.. Tegul ta graži diena bus šiandien 🙂 !

Parengė ruvi.lt