Apie mūsų visų teises

Prisipažinsiu, visoje paskaitoje apie asertyvumą įdomiausia ir netikėčiausia dalis man buvo apie visų mūsų teises. Ir ne todėl, kad daugelio jų nesu girdėjusi, bet todėl, kad tai dar giliau privertė susimąstyti apie mūsų visų gyvenimo būdą. Asertyvus elgesys – pirmiausia elgesys, pripažįstant ir gerbiant savo ir aplinkinių teisės. Visiems jos vienodos. Bet.. kaip dažnai tai, kas liečia mus, mums yra šventa, o tai, kas liečia kitus.. nesvarbu, neįdomu, o priešinga nuomonė apskritai erzina.. ir ją turinčiam klijuojame daugumos ar savo sugalvotą etiketę.

Bandžiau įžvelgti asertyvaus elgesio pavyzdžius gyvenime, visuomenėje.. Beveik visur tas pats: viskas per egoizmo prizmę – tai, kas liečia patį žmogų, tai šventa, o apie kitus retas galvoja.. Netgi ginčuose apie visiems aktualius klausimus – kažkodėl kažkas nusprendžia, kad visiems reikia būti tokiems, galvoti štai taip, tuomet bus gerai. Kam? Tam, kas taip nusprendė? O kaip su teise turėti savo nuomonę bet kokiu klausimu? Ar būtinai daugumos nuomonė yra teisinga ir privaloma?

Pagrindinė teisė, iš kurios išplaukia visos kitos teisės, labai paprasta: visi mes turime teisę galutiniam sprendimui, kas liečia mus asmeniškai – kokie mes ir ką mes darome. Kaip ir kiekvienas kitas žmogus. Ir santykis labai paprastas: mano elgesys neturi kenkti kitam žmogui, kenkti tiesiogiai ir riboti jo teises. Dabar gi prisidengus įvairiomis teisėmis, laisvėmis, pasaulinėmis praktikomis, labai dažnai daromas tiesioginis spaudimas, norint pasiekti kažkieno siaurų interesų. Štai ir pradedam žaisti žaidimus, kurie kiršina, skaldo visuomenę.. vardan laisvės.. prisidengus humanistiniais lozungais. Kova dėl kovos, paminant, pamirštant ir laisvę, ir humanizmą.

Ar žinome savo pagrindines teises? Priminsiu kiekvieno žmogaus teises, kurias savo knygoje apie asertyvumą surinko ir surašė Sjuzan Bišop. Perskaičius pagalvojau, kad tai turėtų būti kažkaip plačiau skelbiama, o ne tik psichologiniuose vadovėliuose.

Pagrindinių žmogaus teisų yra 40:

1. Visi mes esame lygūs, nepriklausomai nuo lyties, rasės, tautybės, amžiaus ir fizinės būklės.
2. Teisė jausti pagarbą sau.
3. Teisė priimti sprendimą apie tai, kaip praleisti laiką.
4. Prašyti to, kas yra būtinybė.
5. Klausti nuomonės apie savo darbo rodiklius, elgesį, išvaizdą.
6. Teisė būti išklausytam ir rimtai traktuojamam.
7. Turėti savo nuomonę.
8. Laikytis tam tikrų politinių pažiūrų.
9. Teisė verkti.
10. Teisė daryti klaidas.
11. Teisė sakyti “ne“ be kaltės jausmo.
12. Teisė ginti savo interesus.
13. Nusistatyti savo prioritetus.
14. Teisė išreikšti savo jausmus.
15. Sakyti “taip“ sau be kaltės jausmo.
16. Keisti savo nuomonę.
17. Teisė kartais patirti nesėkmę.
18. Teisė pasakyti: “aš nesuprantu“.
19. Daryti pareiškimus, nereikalaujančius įrodymų.
20. Teisė gauti informaciją.
21. Teisė sėkmei.
22. Teisė ginti savo tikėjimą.
23. Laikytis savo vertybių sistemos.
24. Teisė turėti laiko priimti sprendimus.
25. Teisė imtis atsakomybės už savo sprendimus.
26. Turėti asmeninį gyvenimą.
27. Teisė prisipažinti nežinojimą.
28. Keistis/vystytis.
29. Rinktis: dalyvauti ar ne kitų žmonių problemų sprendime.
30. Teisė nejausti atsakomybės už kitų žmonių veiksmus.
31. Teisė rūpintis savimi.
32. Turėti laiko ir vietą pabūti vienam.
33. Teisė būti individualybe.
34. Teisė prašyti informacijos pas profesionalus.
35. Teisė nepriklausyti nuo kitų žmonių pritarimo.
36. Teisė pačiam spręsti apie savo vertingumą.
37. Rinktis, kaip elgtis besiklostančioje situacijoje.
38. Teisė būti nepriklausomu.
39. Būti savimi, o ne tokiu, kokiu nori matyti aplinkiniai.
40. Teisė nesiteisinti.

Štai taip. Tai mūsų visų ir kiekvieno teisės. Ir vėl pagalvojau – turbūt, lengviausia yra reikalauti sau teisių, o pripažinti kitų.. nelengva. Vėl mūsų egoizmas.. Ir dar – paskaitę apie savo teises, kiekvienas lengviau atgausime orumą ir savigarbą, tiesa? Tik nepamirškime, kad ir kiekvienas kitas žmogus turi tokias pačias teises. Jos prigimtinės, o ne suteikiamos ar dovanojamos. Gerbkime jas, kaip ir savąsias 🙂 ..

19 minčių apie „Apie mūsų visų teises“

 1. Tikrai įdomi informacija. Prisipažinsiu, ir aš pirmą kartą tai skaičiau. Pasijieškojau internete ir nieko panašaus neradau. Tikrai turėtume tai žinoti kiekvienas – gal tada kitaip ir bendrautume, ir gyventume?

  Patinka

 2. Turbūt visa tai susiveda į vieną ir pagrindinę teisę – žmogus turi teisę tiesiog būti savimi 🙂 O tos keturiasdešimt teisių man priminė Užupio Respublikos Konstituciją 🙂

  1. Žmogus turi teisę gyventi šalia Vilnelės, o Vilnelė tekėti šalia žmogaus.
  2. Žmogus turi teisę į karštą vandenį, šildymą žiemos metu ir čerpių stogą.
  3. Žmogus turi teisę mirti, bet tai nėra jo pareiga.
  4. Žmogus turi teisę klysti.
  5. Žmogus turi teisę būti vienintelis.
  6. Žmogus turi teisę mylėti.
  7. Žmogus turi teisę būti nemylimas, bet nebūtinai.
  8. Žmogus turi teisę būti nežymus ir nežinomas.
  9. Žmogus turi teisę tingėti arba nieko nedaryti.
  10. Žmogus turi teisę mylėti ir globoti katę.
  11. Žmogus turi teisę rūpintis šunimi iki vieno iš jų gyvenimo pabaigos.
  12. Šuo turi teisę būti šunimi.
  13. Katė neprivalo mylėti savo šeimininko, bet sunkią minutę privalo jam padėti.
  14. Žmogus turi teisę kartais nežinoti, ar jis turi pareigų.
  15. Žmogus turi teisę abejoti, bet tai nėra jo pareiga.
  16. Žmogus turi teisę būti laimingas.
  17. Žmogus turi teisę būti nelaimingas.
  18. Žmogus turi teisę tylėti.
  19. Žmogus turi teisę tikėti.
  20. Žmogus neturi teisės prievartauti.
  21. Žmogus turi teisę suvokti savo menkumą ir didingumą.
  22. Žmogus neturi teisės kėsintis į amžinybę.
  23. Žmogus turi teisę suprasti.
  24. Žmogus turi teisę nieko nesuprasti.
  25. Žmogus turi teisę būti įvairių tautybių.
  26. Žmogus turi teisę švęsti arba nešvęsti savo gimtadienio.
  27. Žmogus privalo prisiminti savo vardą.
  28. Žmogus gali dalinti tuo, ką turi.
  29. Žmogus negali dalintis tuo, ko neturi.
  30. Žmogus turi teisę turėti brolių seserų ir tėvų.
  31. Žmogus gali būti laisvas.
  32. Žmogus atsako už savo laisvę.
  33. Žmogus turi teisę verkti.
  34. Žmogus turi teisę būti nesuprastas.
  35. Žmogus neturi teisės padaryti kitą kaltą.
  36. Žmogus turi teisę būti asmeniškas.
  37. Žmogus turi teisę neturėti jokių teisių.
  38. Žmogus turi teisę nebijoti.
  39. Nenugalėk
  40. Nesigink
  41. Nepasiduok

  Patinka

 3. Mėgstu straipsnius apie teises 🙂 Pora trumpų klausimėliai pamąstymui:

  1) ar gali žmogus, gindamas savo teises pažeisti kito žmogaus teises?
  2) nepriklausomai nuo atsakymo į pirmą, jei du žmonės kiekvienas gina savo teises kartu pažeisdami vienas kito, kuris iš jų teisus?

  Čia visiems, kas netingi apie kažkiek pagalvoti 🙂

  Patinka

 4. Labas rytas, hadrian 🙂
  Panašų klausimą ir paskaitoje uždavė. Atsakymas buvo: tam ir mokoma asertyvaus elgesio – kad suprastume, ką jaučia kitas žmogus 🙂 .. Ir esmė ne tame, kas teisus, o tame, kad kiekvienas turi savo pasaulio matymą ir turi gerbti kito matymą.
  Čia kaip tam posakyje: tiesa viena, bet kiekvienas turi savo teisybę. Kiekvieno iš mūsų pasaulio suvokimas yra subjektyvus ir tą pačią tiesą kiekvienas gali matyti kitaip.
  Žmonių nesutarimų šaknis tame, kad kiekvienas mato tik savo teises. Jei gerbtume ir kitų teises, tai ir nebūtų tų ginčų – kieno teisybė teisesnė. Juk objektyvi Tiesa viena ir ji ne žmonių sugalvota – tai Visatos dėsniai, kuriuos vargu, ar iki galo suvokiame..

  Patinka

 5. Tu mane ne visai taip supratai – kas liečia ginčus, tai kaip kad tu ir sakai – kiekvienas gali likti su sava nuomone, nėra būtinybės gerklę vienas kitam perkasti dėl to – tačiau aš turėjau galvoje veiksmus (kai jie kertasi).

  Pvz kažkas nori eiti į paradą, kiti jiems neleidžia? Klausimas: ar įvyks paradas? Gali kalbėti iki pamėlynavimo, tačiau paradas arba įvyks arba ne – tik du galimi rezultatai – mano klausimas kuris iš jų teisingas?

  Arba aš noriu žiūrėti kažkokį filmą, o kažkas to neleidžia? Klausimas tas pats: tai ar aš matau tą filmą ar ne? Koks būtų teisingas rezultatas?

  Patinka

 6. Matai, aš manau, kad esmių esmė ir yra tame, KAIP mes visi mąstome.
  Kaip mąstome, taip ir gyvename, ir tai apima visas gyvenimo sritis.
  Kolkas dažniausiai sutinkamas bendravimas iš egoistinių pozicijų. Valstybiniu mastu, kasdieniniame žmonių bendravime. Taip ir gyvename..
  Iš egoisto taško aš tau neleisčiau nei demonstracijos, nei filmo pažiūrėti. Kad ramiau būtų, o gal kad savo jėgą ir valdžią parodyčiau..
  Jei mąstytume iš pagarbos kito nuomonei taško, tokios situacijos – kažko reikalauti – neprieitume, nes jei gerbtume vienas kito teises, nereiketų nieko reikalauti 🙂 ..

  Patinka

 7. Aš sutinku, kad esmė mąstyme 🙂 Kaip ir su tavo pagrindine įrašo mintimi… norėjau veikiau pailiustruoti, kokios iš to seka praktinės išvados 🙂

  Tai, ką sakai apie egoizmą – vėlgi visiškai sutinku. Tereikia turėti galvoj, kad visą tai skaitydami žmonės linksės galvomis ir net neįtars, kaip tai galioja jų pačių mintims ie veiksmams… todėl, manau, ir yra svarbūs praktinės bendrų teorinių nuostatų iliustracijos (idealiu atveju parenkant aktualiausias šiuolaikines situacijas ar ginčus)

  Jeigu ką tik tenorėčiau pridurti:

  (1)savo teisių realizavimas niekada neribos kitų žmonių teisių (tokia prigimtinių teisių anatomija);

  (2) savų teisių realizavimas nėra agresyvus veiksmas, tuo tarpų jų varžymas – yra;

  (3) taip dažnai linksniuojama tolerancija kaip tik ir yra tokių prigimtinių teisių pripažinimas (o netolerancija – jų neigimas ar varžymas).

  Patinka

 8. Labai esminis papildymas.
  Taip, hadrian, linksim, kai tai liečia mus pačius 🙂 .. Neveltui dvasiškai, psichologiškai brandus žmogus skaitomas tuomet, kai jis peržengia savo egoizmą ir pradeda matyti aplinkinius, įgyja bendruomeniškumo suvokimą.
  Yra kur augti ir tobulėti 🙂 ..

  Patinka

 9. Taip, MMIX, teoriją reikia taikyti praktikoje 🙂
  Bet tam, kad taikyti, prieš tai reikia su ja susipažinti..
  Daugybę dalykų savo gyvenime darome iš nežinojimo..

  Patinka

 10. Labutis, MMIX 🙂
  Jeigu domitės, tai ir sužinosite 🙂 Niekada nevėlu pradėti.. ir visada verta 🙂 Drąsiau 🙂 ir nevadinkite taip savęs 🙂 .. Niekas negimė protingas, kiekvienam savo laikas sužinoti tai, kas jam svarbu 🙂

  Patinka

 11. Dėl mokymosi vakar užtikau labai gerą frazę, kuri bus manau labai aktuali tiems kurie galvoja, kad jau yra protingi ir tiems kurie dar galvoja, kad yra neišmanėliai. Dėmesio, frazė: “Kol augi esi žalias, o kai sunoksti pradedi pūti“ 🙂

  Patinka

 12. Smagiai, mop 🙂 Aš taip pat manau, kad nuolatinis augimas ir smalsumo būsena yra mums natūraliausia 🙂 O tie, kurie sako, kad jau viską žino, matyt, ir pradeda “pūti“ 😦 .. Gera frazė 🙂

  Patinka

 13. Atgalinis pranešimas: Visuomenė ir šeima – ruvi

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s